0 beğenilme 0 beğenilmeme
881 kez görüntülendi
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.AI;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class TOTTSTRATEJISICIFTSEMBOL : MatriksAlgo
	{
		// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
		// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.

		[SymbolParameter("FGARAN")]
		public string Symbol;

		[Parameter(SymbolPeriod.Min5)]
		public SymbolPeriod SymbolPeriod;

		[SymbolParameter("GARAN")]
			public string OrderSymbol1;

		[Parameter(40)]
		public int TOTTPeriod;

		[Parameter(1)]
		public decimal TOTTOpt;

		[Parameter(0.001d)]
		public decimal TwinOttCoef;

		[Parameter(MovMethod.Variable)]
		public MovMethod TottMovMethod;

		[Parameter(5)]
		public decimal BuyOrderQuantity;

		[Parameter(5)]
		public decimal SellOrderQuantity;

		// indikator tanımları.
		TOTT tott;
		/// <summary>
		/// Strateji ilk çalıştırıldığında bu fonksiyon tetiklenir. Tüm sembole kayit işlemleri,
		/// indikator ekleme, haberlere kayıt olma işlemleri burada yapılır. 
		/// </summary>
		public override void OnInit()
		{
			AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);
			AddSymbol(OrderSymbol1, SymbolPeriod);
			tott = TOTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, TOTTPeriod, TOTTOpt, TwinOttCoef, TottMovMethod);

			// Gerekli başla - Açığa satış
			WorkWithPermanentSignal(true);
			SendOrderSequential(true, HangiIslemleBaslasin);
			SendOrderSequentialForShort(true, Side.All);
			// #Gerekli bitti - Açığa satış

		}


		public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
		{
			if (barData.SymbolId.Equals(GetSymbolId(Symbol)))
			{
				if (CrossAbove(tott.Mov, tott.OttUp))
				{
					// Gerekli açığa satış
					FX_Alis(OrderSymbol1, BuyOrderQuantity);
					// #Gerekli açığa satış
				}

				if (CrossBelow(tott.Mov, tott.OttDown))
				{
					// Gerekli açığa satış
					FX_Satis(OrderSymbol1, SellOrderQuantity);
					// #Gerekli açığa satış
				}
			}
		}
		// Gerekli başla - Açığa satış
		[Parameter(true)]
		public bool AcigaSatisYapilsin;

		[Parameter(false)]
		public bool AksamSeansiniDahilEt;

		[Parameter(Side.All)]
		public Side HangiIslemleBaslasin;

		public bool FX_Alis(string sembol, decimal quantity)
		{
			bool sonuc = false;
			if (LastOrderSide.Obj != Side.Buy)
			{
				var _quantity = (LastOrderSide.Obj == Side.All || !AcigaSatisYapilsin) ? quantity:(LastOrderSideForShort.Obj == Side.All) ? quantity:quantity * 2;

				SendPLMOrder(OrderSymbol1, _quantity, OrderSide.Buy, includeAfterSession:AksamSeansiniDahilEt);
				Debug("Alış emri gönderildi.[ " + _quantity + " adet ]");
				LastOrderSideForShort = LastOrderSide;
				sonuc = true;
			}
			return sonuc;
		}

		public bool FX_Satis(string sembol, decimal quantity)
		{
			bool sonuc = false;
			if (LastOrderSide.Obj != Side.Sell)
			{
				var _quantity = (LastOrderSide.Obj == Side.All || !AcigaSatisYapilsin) ? quantity:(LastOrderSideForShort.Obj == Side.All) ? quantity:quantity * 2;

				SendPLMOrder(OrderSymbol1, _quantity, OrderSide.Sell, includeAfterSession:AksamSeansiniDahilEt);
				Debug("Satış emri gönderildi.[ " + _quantity + " adet ]");
				LastOrderSideForShort = LastOrderSide;
				sonuc = true;
			}
			return sonuc;
		}

		public override void OnSyntheticOrderTriggered(SyntheticAlgoOrder sOrder)
		{
			if (sOrder.EnableOrderSending)
			{
				Debug("Sentetik emir tetiklendi");

				if (AcigaSatisYapilsin)
					LastOrderSide.Obj = Side.All;
			}
		}

		// #Gerekli bitti - Açığa satış

	}
}

Merhabalar. Tott stratejisinin düzenlenmiş bir halini kullanıyorum. Tott stratejisini bir enstrümanda çalıştırıp başka bir enstrümana emri göndertiyorum. Bu stratejiye bakiyeye göre al-sat işlevi kazandırmak istiyorum. Algo kütüphanesinden bakiyeye göre al-sat stratejisini inceleyip yapmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Stratejiyi aşağıya bırakıyorum. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. 

Algoritmik Trading kategorisinde (12 puan) tarafından | 881 kez görüntülendi

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

Merhabalar,

Çift yönlü işlem yaptığınız stratejilerde maalesef bakiye parametresi kullanılmamaktadır. 

Bakiyeyi yalnızca spot işlemlerde kullanabilirsiniz. 

Örneği aşağıda verilmiştir. 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

//========================================== by KRIPEX ==========================================//
// Başlangıçta belirlenen bakiyeye ve elinizdeki estrüman adetine göre strateji çalışmaya başlar.//
// Alış sinyali oluştuysa bakiye varsa bakiye kadar alış yapar.                 //
// Satış sinyali oluştuysa pozisyonunuz varsa hepsini satar.                   //


// ***** Bu strtaeji Bist ve Binance Spot piyasası için uygundur.                //

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class tottbakiye : MatriksAlgo
	{
		[SymbolParameter("GARAN")]
						public string Symbol;

		[Parameter(SymbolPeriod.Min5)]
						public SymbolPeriod SymbolPeriod;

		[Parameter(40)]
		public int TOTTPeriod;

		[Parameter(1)]
		public decimal TOTTOpt;

		[Parameter(0.001d)]
		public decimal TwinOttCoef;

		[Parameter(MovMethod.Variable)]
		public MovMethod TottMovMethod;

		TOTT tott;

		public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
		{
			if (CrossAbove(tott.Mov, tott.OttUp))
			{
				FX_Alis();

			}

			if (CrossBelow(tott.Mov, tott.OttDown))
			{
				FX_Satis();

			}
		}

		public override void OnInit()
		{
			AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);
			tott = TOTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, TOTTPeriod, TOTTOpt, TwinOttCoef, TottMovMethod);

			WorkWithPermanentSignal(true);

			SendOrderSequential(true, Side.All);

			// Gerekli - Timestamp
			SetTimerInterval(1);
			// #Gerekli - Timestamp
		}

		[Output][Parameter(50)]
						public decimal Bakiye;

		[Parameter(0)]
						public decimal BaslangıctakiEnstrumanAdedi;

		[Parameter(false)]
						public bool KomisyonuDahilEt;

		[Parameter(0.001)]
						public decimal KomisyonOranı;

		public decimal Adet;

		[Output]
						public string Sembol1 = "";

		[Output]
						public string Sembol2 = "";

		double tradeFraction;
		int exchangeID;

		public override void OnInitComplated()
		{
			var SymbolDetail = GetSymbolDetail(Symbol);
			tradeFraction = SymbolDetail.TradeFraction;
			exchangeID = SymbolDetail.ExchangeDetail.ExchangeID;

			if ((int) ExchangeType.Crypto == exchangeID)
			{
				Sembol1 = Symbol.Split('_')[0];
				Sembol2 = Symbol.Split('_')[1];
			}
		}

		public decimal FX_Sonfiyat()
		{
			var barDataModel = GetBarData();
			return Ref(barDataModel, OHLCType.Close, 0);
		}

		public bool FX_BalanceKontrolu()
		{
			bool _sonuc = false;

			if ((int) ExchangeType.Ise == exchangeID)
			{
				_sonuc = (Math.Floor(Bakiye / FX_Sonfiyat()) >0) ? true: false;
			}else if ((int) ExchangeType.Crypto == exchangeID)
			{
				_sonuc = Bakiye >= 10.5m? true:false;
			}

			return _sonuc;
		}

		public decimal FX_MinSize(decimal quantity)
		{
			double _kuvvet = Math.Pow(10, tradeFraction);
			return (decimal)(Math.Truncate((double) quantity * _kuvvet) / _kuvvet);
		}

		public void FX_Alis()
		{
			decimal _close = FX_Sonfiyat();
			decimal _adet = 0;

			if (FX_BalanceKontrolu() && LastOrderSide.Obj != Side.Buy)
			{
				if ((int) ExchangeType.Ise == exchangeID)
				{
					_adet = Math.Floor(Bakiye / _close);
				}else if ((int) ExchangeType.Crypto == exchangeID)
				{
					_adet = FX_MinSize(Bakiye / _close);
				}

				if (_adet != 0)
				{
					SendMarketOrder(Symbol, _adet, (OrderSide.Buy));
					Debug("Alış sinyali oluştu. Sinyal fiyatı: " + _close + " - Adet: " + _adet);
				}
			}else
			{
				Debug("XXXXX - Alış sinyali oluştu ama emir gönderilmedi. Bakiye: " + Bakiye);
				Debug("           1 - Bakiyenin işlem açmak için yeterli olup olmadığınız kontrol ediniz.");
				Debug("           2 - Enstrümanın Bist ya da Binance Spot piyasasından olup olmadığını kontrol ediniz.");
			}
		}

		public void FX_Satis()
		{
			if (((Adet != 0 || BaslangıctakiEnstrumanAdedi != 0)) && LastOrderSide.Obj != Side.Sell)
			{
				Adet += BaslangıctakiEnstrumanAdedi;

				SendMarketOrder(Symbol, Adet, (OrderSide.Sell));
				Debug("Satış sinyali oluştu. Sinyal fiyatı: " + FX_Sonfiyat() + " - Adet: " + Adet);
			}else
			{
				Debug("Satış sinyali oluştu. Satılacak enstrüman yok. Bakiye: " + Bakiye);
			}
		}

		// Gerekli - Timestamp
		public class OrderListTimestamp
		{
			public string ID;
			public string Sembol;
			public decimal Adet;
			public decimal Fiyat;
			public OrdType EmirTipi;
			public OrderSide orderSide;
			public string EmirYonu;
			public DateTime TetiklenmeZamani;
			public int Sayac;
			public bool AktifMI;
		}

		Dictionary<string, OrderListTimestamp> timestampDict = new Dictionary<string, OrderListTimestamp>();

		[Parameter(3)]
						public int AyniEmirKacSeferGonderilsin;

		[Parameter(10)]
						public int KacSaniyeSonraTekrarGonderilsin;

		string orderIDTimestamp = string.Empty;

		public override void OnTimer()
		{
			if ((int) ExchangeType.Crypto == exchangeID)
			{
				var tutt = timestampDict.Where(x => x.Value.AktifMI == true && DateTime.Now >= x.Value.TetiklenmeZamani);

				if (tutt.Count() >0)
				{
					foreach (var deger in tutt)
					{
						LastOrderSide.Obj = deger.Value.orderSide == OrderSide.Buy? Side.Sell:Side.Buy;

						if (deger.Value.EmirTipi.Obj == OrdType.Limit)
						{
							orderIDTimestamp = SendLimitOrder(deger.Value.Sembol, deger.Value.Adet, deger.Value.orderSide, deger.Value.Fiyat);
							Debug(deger.Value.EmirYonu + " emri tekrar gönderildi.");
						}else if (deger.Value.EmirTipi.Obj == OrdType.Market)
						{
							orderIDTimestamp = SendMarketOrder(deger.Value.Sembol, deger.Value.Adet, deger.Value.orderSide);
							Debug(deger.Value.EmirYonu + " emri tekrar gönderildi.");
						}

						deger.Value.ID = orderIDTimestamp;
						deger.Value.AktifMI = false;
						timestampDict[orderIDTimestamp] = deger.Value;
						timestampDict.Remove(deger.Key);

					}
				}
			}
		}
		// #Gerekli - Timestamp

		public override void OnOrderUpdate(IOrder order)
		{
			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled)
			{
				if (timestampDict.ContainsKey(order.CliOrdID))
				{
					timestampDict.Remove(order.CliOrdID);
					Debug("Timestamp hatasına takılan emriniz gerçekleşti.");
				}
			}

			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Rejected)
			{
				if (!timestampDict.ContainsKey(order.CliOrdID))
				{
					OrderListTimestamp orderList = new OrderListTimestamp();
					orderList.ID = order.CliOrdID;
					orderList.Sembol = order.Symbol;
					orderList.Adet = order.OrderQty;
					orderList.Fiyat = order.Price;
					orderList.EmirTipi = order.OrdType;
					orderList.TetiklenmeZamani = DateTime.Now;
					orderList.Sayac = 0;
					orderList.AktifMI = false;

					if (order.Side.Obj == Side.Buy)
					{
						orderList.orderSide = OrderSide.Buy;
						orderList.EmirYonu = "Alış";
					}else
					{
						orderList.orderSide = OrderSide.Sell;
						orderList.EmirYonu = "Satış";
					}

					timestampDict[order.CliOrdID] = orderList;
				}

				if (order.Text.Contains("Timestamp"))
				{
					if (timestampDict.ContainsKey(order.CliOrdID))
					{
						if (timestampDict[order.CliOrdID].Sayac < AyniEmirKacSeferGonderilsin)
						{
							timestampDict[order.CliOrdID].TetiklenmeZamani = DateTime.Now.AddSeconds(KacSaniyeSonraTekrarGonderilsin);
							timestampDict[order.CliOrdID].Sayac++;
							timestampDict[order.CliOrdID].AktifMI = true;

							Debug("Emir Timestamp hatasından dolayı iptal oldu tekrar gönderilecek");
						}else
						{
							timestampDict.Remove(order.CliOrdID);
							Debug("Aynı emir üst üste " + AyniEmirKacSeferGonderilsin + " defa gönderildi.");
						}
					}
				}
			}

			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled && order.Side.Obj == Side.Buy)
			{
				var tutar = order.OrderQty * order.Price;

				Bakiye -= tutar;

				Adet += BaslangıctakiEnstrumanAdedi + order.OrderQty;
				BaslangıctakiEnstrumanAdedi = 0;

				if (KomisyonuDahilEt)
				{
					if ((int) ExchangeType.Ise == exchangeID)
					{
						Bakiye -= (Bakiye * KomisyonOranı);
					}else if ((int) ExchangeType.Crypto == exchangeID)
					{
						Adet = FX_MinSize(Adet - Adet * KomisyonOranı);
					}
				}
				Debug("Alış gerçekleşti. Gerçekleşen fiyat: " + order.Price + " - Adet: " + order.OrderQty + "- Tutar: " + tutar + " - Bakiye: " + Bakiye + " Toplam Adet: " + Adet);

			}

			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled && order.Side.Obj == Side.Sell)
			{
				var tutar = order.OrderQty * order.Price;

				Bakiye += tutar;

				Adet = 0;
				BaslangıctakiEnstrumanAdedi = 0;

				if (KomisyonuDahilEt)
				{
					Bakiye -= (Bakiye * KomisyonOranı);
				}

				Debug("Satış gerçekleşti. Gerçekleşen fiyat: " + order.Price + " - Adet: " + order.OrderQty + " - Tutar: " + tutar + " - Kalan bakiye: " + Bakiye);

			}
		}
	}
}

İyi çalışmalar.

(11,059 puan) tarafından
Hoş geldiniz, Matriks Destek Platformu sizlere sorularınızın hızlıca cevaplanması için bir ortam sağlar. Sorduğunuz ve cevapladığınız soruların ve yorumlarınızın aldığı oylar üzerinden puan kazanırsınız. Puan sistemine bağlı kampanyamızla ücretsiz kullanım avantajlarından faydalanabilirsiniz.7,972 soru
7,951 cevap
4,536 yorum
13,145 kullanıcı