0 beğenilme 0 beğenilmeme
326 kez görüntülendi
Kıvanç hocama ait Matriks IQ da Hazır Stratejiler içerisinde bulunan TOTT Stratejisi ile AL sinyali geldiğinde belirlenen miktarda (örneğin başlangıç miktarı 100 adet) alım yaptıktan sonra sıralı gelen sinyalle SAT sinyali gelince satıldıktan sonra sıralı gelen AL sinyali ile elde olan para kadar totalde kaç adet alınabiliyorsa o kadar alım yapacak ve yine SAT sinyali gelince tamamını satacak... Bu döngü bu şekilde olacak kodlama nasıl yapılacak..?? Ya da böyle bir şey mümkün mü??
Teşekkür ediyorum..
Algoritmik Trading kategorisinde (27 puan) tarafından | 326 kez görüntülendi

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

 Merhabalar,

İstemiş olduğunuz strateji aşağıda mevcuttur.

Lütfen inceleyiniz.

***STRATEJİLERİ TEST/DENEME ORTAMINDA SINAMADAN VE SİZİN İSTEDİĞİNİZ ŞEKİLDE ÇALIŞTIĞINA EMİN OLMADAN GERÇEK ORTAMDA HİÇBİR ZAMAN ÇALIŞTIRMAYINIZ ***

İyi çalışmalar.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

//========================================== by KRIPEX ==========================================//
// Başlangıçta belirlenen bakiyeye ve elinizdeki estrüman adetine göre strateji çalışmaya başlar.//
// Alış sinyali oluştuysa bakiye varsa bakiye kadar alış yapar.                 //
// Satış sinyali oluştuysa pozisyonunuz varsa hepsini satar.                   //


// ***** Bu strtaeji Bist ve Binance Spot piyasası için uygundur.                //

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class SablonTumBakiye : MatriksAlgo
	{
		[SymbolParameter("GARAN")]
						public string Symbol;

		[Parameter(SymbolPeriod.Min5)]
						public SymbolPeriod SymbolPeriod;

		[Parameter(40)]
		public int TOTTPeriod;

		[Parameter(1)]
		public decimal TOTTOpt;

		[Parameter(0.001d)]
		public decimal TwinOttCoef;

		[Parameter(MovMethod.Variable)]
		public MovMethod TottMovMethod;

		TOTT tott;

		public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
		{
			if (CrossAbove(tott.Mov, tott.OttUp))
			{
				FX_Alis();

			}

			if (CrossBelow(tott.Mov, tott.OttDown))
			{
				FX_Satis();

			}
		}

		public override void OnInit()
		{
			AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);
			tott = TOTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, TOTTPeriod, TOTTOpt, TwinOttCoef, TottMovMethod);

			WorkWithPermanentSignal(true);

			SendOrderSequential(true, Side.All);

			// Gerekli - Timestamp
			SetTimerInterval(1);
			// #Gerekli - Timestamp
		}

		[Output][Parameter(50)]
						public decimal Bakiye;

		[Parameter(0)]
						public decimal BaslangıctakiEnstrumanAdedi;

		[Parameter(false)]
						public bool KomisyonuDahilEt;

		[Parameter(0.001)]
						public decimal KomisyonOranı;

		public decimal Adet;

		[Output]
						public string Sembol1 = "";

		[Output]
						public string Sembol2 = "";

		double tradeFraction;
		int exchangeID;

		public override void OnInitComplated()
		{
			var SymbolDetail = GetSymbolDetail(Symbol);
			tradeFraction = SymbolDetail.TradeFraction;
			exchangeID = SymbolDetail.ExchangeDetail.ExchangeID;

			if ((int) ExchangeType.Crypto == exchangeID)
			{
				Sembol1 = Symbol.Split('_')[0];
				Sembol2 = Symbol.Split('_')[1];
			}
		}

		public decimal FX_Sonfiyat()
		{
			var barDataModel = GetBarData();
			return Ref(barDataModel, OHLCType.Close, 0);
		}

		public bool FX_BalanceKontrolu()
		{
			bool _sonuc = false;

			if ((int) ExchangeType.Ise == exchangeID)
			{
				_sonuc = (Math.Floor(Bakiye / FX_Sonfiyat()) >0) ? true: false;
			}else if ((int) ExchangeType.Crypto == exchangeID)
			{
				_sonuc = Bakiye >= 10.5m? true:false;
			}

			return _sonuc;
		}

		public decimal FX_MinSize(decimal quantity)
		{
			double _kuvvet = Math.Pow(10, tradeFraction);
			return (decimal)(Math.Truncate((double) quantity * _kuvvet) / _kuvvet);
		}

		public void FX_Alis()
		{
			decimal _close = FX_Sonfiyat();
			decimal _adet = 0;

			if (FX_BalanceKontrolu() && LastOrderSide.Obj != Side.Buy)
			{
				if ((int) ExchangeType.Ise == exchangeID)
				{
					_adet = Math.Floor(Bakiye / _close);
				}else if ((int) ExchangeType.Crypto == exchangeID)
				{
					_adet = FX_MinSize(Bakiye / _close);
				}

				if (_adet != 0)
				{
					SendMarketOrder(Symbol, _adet, (OrderSide.Buy));
					Debug("Alış sinyali oluştu. Sinyal fiyatı: " + _close + " - Adet: " + _adet);
				}
			}else
			{
				Debug("XXXXX - Alış sinyali oluştu ama emir gönderilmedi. Bakiye: " + Bakiye);
				Debug("           1 - Bakiyenin işlem açmak için yeterli olup olmadığınız kontrol ediniz.");
				Debug("           2 - Enstrümanın Bist ya da Binance Spot piyasasından olup olmadığını kontrol ediniz.");
			}
		}

		public void FX_Satis()
		{
			if (((Adet != 0 || BaslangıctakiEnstrumanAdedi != 0)) && LastOrderSide.Obj != Side.Sell)
			{
				Adet += BaslangıctakiEnstrumanAdedi;

				SendMarketOrder(Symbol, Adet, (OrderSide.Sell));
				Debug("Satış sinyali oluştu. Sinyal fiyatı: " + FX_Sonfiyat() + " - Adet: " + Adet);
			}else
			{
				Debug("Satış sinyali oluştu. Satılacak enstrüman yok. Bakiye: " + Bakiye);
			}
		}

		// Gerekli - Timestamp
		public class OrderListTimestamp
		{
			public string ID;
			public string Sembol;
			public decimal Adet;
			public decimal Fiyat;
			public OrdType EmirTipi;
			public OrderSide orderSide;
			public string EmirYonu;
			public DateTime TetiklenmeZamani;
			public int Sayac;
			public bool AktifMI;
		}

		Dictionary<string, OrderListTimestamp> timestampDict = new Dictionary<string, OrderListTimestamp>();

		[Parameter(3)]
						public int AyniEmirKacSeferGonderilsin;

		[Parameter(10)]
						public int KacSaniyeSonraTekrarGonderilsin;

		string orderIDTimestamp = string.Empty;

		public override void OnTimer()
		{
			if ((int) ExchangeType.Crypto == exchangeID)
			{
				var tutt = timestampDict.Where(x => x.Value.AktifMI == true && DateTime.Now >= x.Value.TetiklenmeZamani);

				if (tutt.Count() >0)
				{
					foreach (var deger in tutt)
					{
						LastOrderSide.Obj = deger.Value.orderSide == OrderSide.Buy? Side.Sell:Side.Buy;

						if (deger.Value.EmirTipi.Obj == OrdType.Limit)
						{
							orderIDTimestamp = SendLimitOrder(deger.Value.Sembol, deger.Value.Adet, deger.Value.orderSide, deger.Value.Fiyat);
							Debug(deger.Value.EmirYonu + " emri tekrar gönderildi.");
						}else if (deger.Value.EmirTipi.Obj == OrdType.Market)
						{
							orderIDTimestamp = SendMarketOrder(deger.Value.Sembol, deger.Value.Adet, deger.Value.orderSide);
							Debug(deger.Value.EmirYonu + " emri tekrar gönderildi.");
						}

						deger.Value.ID = orderIDTimestamp;
						deger.Value.AktifMI = false;
						timestampDict[orderIDTimestamp] = deger.Value;
						timestampDict.Remove(deger.Key);

					}
				}
			}
		}
		// #Gerekli - Timestamp

		public override void OnOrderUpdate(IOrder order)
		{
			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled)
			{
				if (timestampDict.ContainsKey(order.CliOrdID))
				{
					timestampDict.Remove(order.CliOrdID);
					Debug("Timestamp hatasına takılan emriniz gerçekleşti.");
				}
			}

			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Rejected)
			{
				if (!timestampDict.ContainsKey(order.CliOrdID))
				{
					OrderListTimestamp orderList = new OrderListTimestamp();
					orderList.ID = order.CliOrdID;
					orderList.Sembol = order.Symbol;
					orderList.Adet = order.OrderQty;
					orderList.Fiyat = order.Price;
					orderList.EmirTipi = order.OrdType;
					orderList.TetiklenmeZamani = DateTime.Now;
					orderList.Sayac = 0;
					orderList.AktifMI = false;

					if (order.Side.Obj == Side.Buy)
					{
						orderList.orderSide = OrderSide.Buy;
						orderList.EmirYonu = "Alış";
					}else
					{
						orderList.orderSide = OrderSide.Sell;
						orderList.EmirYonu = "Satış";
					}

					timestampDict[order.CliOrdID] = orderList;
				}

				if (order.Text.Contains("Timestamp"))
				{
					if (timestampDict.ContainsKey(order.CliOrdID))
					{
						if (timestampDict[order.CliOrdID].Sayac < AyniEmirKacSeferGonderilsin)
						{
							timestampDict[order.CliOrdID].TetiklenmeZamani = DateTime.Now.AddSeconds(KacSaniyeSonraTekrarGonderilsin);
							timestampDict[order.CliOrdID].Sayac++;
							timestampDict[order.CliOrdID].AktifMI = true;

							Debug("Emir Timestamp hatasından dolayı iptal oldu tekrar gönderilecek");
						}else
						{
							timestampDict.Remove(order.CliOrdID);
							Debug("Aynı emir üst üste " + AyniEmirKacSeferGonderilsin + " defa gönderildi.");
						}
					}
				}
			}

			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled && order.Side.Obj == Side.Buy)
			{
				var tutar = order.OrderQty * order.Price;

				Bakiye -= tutar;

				Adet += BaslangıctakiEnstrumanAdedi + order.OrderQty;
				BaslangıctakiEnstrumanAdedi = 0;

				if (KomisyonuDahilEt)
				{
					if ((int) ExchangeType.Ise == exchangeID)
					{
						Bakiye -= (Bakiye * KomisyonOranı);
					}else if ((int) ExchangeType.Crypto == exchangeID)
					{
						Adet = FX_MinSize(Adet - Adet * KomisyonOranı);
					}
				}
				Debug("Alış gerçekleşti. Gerçekleşen fiyat: " + order.Price + " - Adet: " + order.OrderQty + "- Tutar: " + tutar + " - Bakiye: " + Bakiye + " Toplam Adet: " + Adet);

			}

			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled && order.Side.Obj == Side.Sell)
			{
				var tutar = order.OrderQty * order.Price;

				Bakiye += tutar;

				Adet = 0;
				BaslangıctakiEnstrumanAdedi = 0;

				if (KomisyonuDahilEt)
				{
					Bakiye -= (Bakiye * KomisyonOranı);
				}

				Debug("Satış gerçekleşti. Gerçekleşen fiyat: " + order.Price + " - Adet: " + order.OrderQty + " - Tutar: " + tutar + " - Kalan bakiye: " + Bakiye);

			}
		}
	}
}

 

(4,539 puan) tarafından
Hoş geldiniz, Matriks Destek Platformu sizlere sorularınızın hızlıca cevaplanması için bir ortam sağlar. Sorduğunuz ve cevapladığınız soruların ve yorumlarınızın aldığı oylar üzerinden puan kazanırsınız. Puan sistemine bağlı kampanyamızla ücretsiz kullanım avantajlarından faydalanabilirsiniz.6,837 soru
6,842 cevap
4,115 yorum
5,370 kullanıcı