0 beğenilme 0 beğenilmeme
554 kez görüntülendi
Merhaba,

Bitmex te overall bakiyeyi strateji içerisine nasıl çekebilirim? Pozisyon boyutunu bakiyeye göre belirlemek istiyorum.

Teşekkürler.
Algoritmik Trading kategorisinde (16 puan) tarafından | 554 kez görüntülendi

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
(15,852 puan) tarafından
0 0
Merhaba,

Bitmex ayarlamama rağmen Portföy işlemleri penceresinde güncelleme yapmıyor ve koduma ilgili kısımları eklediğim halde canlıda çalıştırınca aşağıdaki hatayı alıyorum. Portföy işlemleri penceresine bitmex portföy bilgilerinin gelmemesi normal mi?

Teşekkürler.

 

25.01.2021 22:58:17 :System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: Verilen anahtar sözlükte yoktu.
   konum: System.ThrowHelper.ThrowKeyNotFoundException()
   konum: System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(TKey key)
   konum: Matriks.Lean.Algotrader.BTMX1_.OnDataUpdate(BarDataCurrentValues barDataCurrentValues)
   konum: Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase.MatriksAlgo.UpdateBarData(BarDataEventArgs e)
0 0
Merhaba.

Getreal positions fonksiyonu, Kripto tarafı için doğrudan çalışmaz.

Aşağıda kriptolar için yazılmış örnek bir kodlama bulacaksınız.

Bunun kendi stratejinize adapte etmeyi deneyiniz.

İyi çalışmalar

 

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using Matriks.Data.Symbol;

using Matriks.Engines;

using System.Windows.Media;

using Matriks.Indicators;

using Matriks.Symbols;

using Matriks.AlgoTrader;

using Matriks.Trader.Core;

using Matriks.Trader.Core.Fields;

using Matriks.Trader.Core.TraderModels;

using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;

using Matriks.Lean.Algotrader.Models;

using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

 

namespace Matriks.Lean.Algotrader

{

public class GetPortfolio : MatriksAlgo

{

// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,

// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.

 

[SymbolParameter("BTC_USDT_BIN")]

public string Symbol;

 

[Parameter(SymbolPeriod.Min)]

public SymbolPeriod SymbolPeriod;

 

[Parameter(true)]

public bool Kripto;

 

/// <summary>

/// Strateji ilk çalıştırıldığında bu fonksiyon tetiklenir. Tüm sembole kayit işlemleri,

/// indikator ekleme, haberlere kayıt olma işlemleri burada yapılır.

/// </summary>

public override void OnInit()

{

AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);

 

 

//WorkWithPermanentSignal(true);

 

//Eger backtestte emri bir al bir sat seklinde gonderilmesi isteniyor bu true set edilir.

//Alttaki satırı silerek veya false geçerek emirlerin sirayla gönderilmesini engelleyebilirsiniz.

//SendOrderSequential(true);

}

string sembol;

bool Kripto_kontrol = false;

/// <summary>

/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir.

/// </summary>

/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>

public override void OnDataUpdate(BarDataCurrentValues barDataCurrentValues)

{

//Debug(PositionReceiveComplated);

//PositionReceiveComplated : Portföyden pozisyonların okunmasını beklemek için gereken kontrol

//2. olarak eklenen Kripto kontrolü; Kripto hesapların pozisyonlarının okunmasını beklemek için gereken kontrol.

if (PositionReceiveComplated || Kripto_kontrol)

{

//GetRealPositions(): Portföydeki hisselere ait detayları kullanmak için kullanılır.

var position = GetRealPositions();

 

decimal quantity = 0;

 

//QtyAvailable Belirtilen sembole ait kullanılabilir adedi portföyden döndürür.

if (position.ContainsKey(Symbol)) quantity = position[sembol].QtyAvailable;

 

Debug($"{Symbol} sembolünden {quantity} adet stoğunuzda bulunmaktadır.");

}

}

 

/// <summary>

/// Strateji çalıştığında ve portföyde değişiklik olduğunda tetikelenir.

/// </summary>

/// <param name="position">Portföydeki hisselere ait değerleri bulundurur</param>

public override void OnRealPositionUpdate(AlgoTraderPosition position)

{

sembol = Symbol;

 

//Binance portföylerinde sembol isimleri BTC - ETH gibi olduğu için aşağıdaki kontrolü yapmalıyız.

if (Kripto && Symbol.Split('_')[2].Contains("BIN")) sembol = Symbol.Split('_')[0];

 

//Portföyde istenilen sembolün olup olmadığını kontrolü sağlanıyor.

if (position.Symbol.Equals(sembol))

{

if (Kripto) Kripto_kontrol = true;

var P = position;

 

//Alttaki string formatları portföyden alabileceğiniz verileri kapsamaktadır.

string Portfoy = String.Format("|{0,-10}|{1,-13}|{2,-10}|{3,-10}|{4,-10}|{5,-10}|{6,-10}|{7,-10}|{8,-10}|{9,-13}|",

"Hesap", "Sembol", "Birim", "Adet T", "Adet T1", "Adet T2", "Adet T3", "Tutar", "Sat. Adet", "Ort. Maliyet");

 

string FormatPortfoy = String.Format("|{0,-10}|{1,-13}|{2,-10}|{3,-10}|{4,-10}|{5,-10}|{6,-10}|{7,-10}|{8,-10}|{9,-13}|\n",

P.AccountId, P.Symbol, P.Currency, P.QtyT, P.QtyT1, P.QtyT2, P.QtyT3, P.Amount, P.QtyAvailable, P.AvgCost);

 

Debug(Portfoy);

Debug(FormatPortfoy);

}

}

}

}
0 0
Merhabalar,

Aşağıdaki örnek kodda paylaştığım şekilde uyguladım. Ancak başarılı olamadım. quantity olarak pozisyonda iken pozisyon boyutunu çekiyor anladığım kadarı ile. Ben pozisyona girmeden önce hesabımdaki BTC adedine göre gireceğim pozisyon boyutunu hesaplamak(güncellemek) istiyorum. Desteğinizi rica ederim. Şimdiden teşekkürler.

 

 

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using Matriks.Data.Symbol;

using System.Windows.Media;

using Matriks.Engines;

using Matriks.Indicators;

using Matriks.Symbols;

using Matriks.AlgoTrader;

using Matriks.Trader.Core;

using Matriks.Trader.Core.Fields;

using Matriks.Trader.Core.TraderModels;

using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;

using Matriks.Lean.Algotrader.Models;

using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

 

namespace Matriks.Lean.Algotrader

{

public class BTMX11 : MatriksAlgo

{

// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,

// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.

 

[SymbolParameter("XBT_USD_BMEX")]

public string Symbol;

 

[Parameter(SymbolPeriod.Min)]

public SymbolPeriod SymbolPeriod;

 

 

[Parameter(true)]

public bool Kripto;

 

public decimal quantity = 0;

 

[Parameter(300)]

public decimal BuyOrderQuantity;

 

[Parameter(300)]

public decimal SellOrderQuantity;

 

[Parameter(2200)]

public int MovPeriod1;

 

[Parameter(3000)]

public int MovPeriod2;

 

public int Posx;

 

 

// indikator tanımları.

 

MOV sma1mov;

MOV sma1mov2;

 

 

/// <summary>

/// Strateji ilk çalıştırıldığında bu fonksiyon tetiklenir. Tüm sembole kayit işlemleri,

/// indikator ekleme, haberlere kayıt olma işlemleri burada yapılır.

/// </summary>

public override void OnInit()

{

 

 

 

AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);

 

 

sma1mov = MOVIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, MovPeriod1, MovMethod.Simple);

sma1mov2 = MOVIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, MovPeriod2, MovMethod.Simple);

 

 

 

// Algoritmanın kalıcı veya geçici sinyal ile çalışıp çalışmayacağını belirleyen fonksiyondur.

// true geçerseniz algoritma sadece yeni bar açılışlarında çalışır, bu fonksiyonu çağırmazsanız veya false geçerseniz her işlem olduğunda algoritma tetiklenir.

WorkWithPermanentSignal(false);

 

//Eger emri bir al bir sat seklinde gonderilmesi isteniyor bu true set edilir.

//Alttaki satırı silerek veya false geçerek emirlerin sirayla gönderilmesini engelleyebilirsiniz.

SendOrderSequential(false);

//Alttaki fonksiyon açıldıktan sonra parametre olarak verilen saniyede bir OnTimer fonksiyonu tetiklenir.

//SetTimerInterval(3);

 

//Alttaki fonksiyon ile tanımlanan sembol ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir.

//AddNewsSymbol(Symbol);

 

//Alttaki fonksiyon ile tanımlanan anahtar kelime ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir.

//AddNewsKeyword("KAP");

}

 

string sembol;

bool Kripto_kontrol = false;

 

 

/// <summary>

/// Init islemleri tamamlaninca, bardatalar kullanmaya hazir hale gelince bu fonksiyon tetiklenir. Data uzerinde bir defa yapilacak islemler icin kullanilir

/// </summary>

public override void OnInitComplated()

{

 

}

 

/// <summary>

/// SetTimerInterval fonksiyonu ile belirtilen sürede bir bu fonksiyon tetiklenir.

/// </summary>

public override void OnTimer()

{

 

}

 

/// <summary>

/// AddNewsSymbol ve AddNewsKeyword ile haberlere kayit olunmuşsa bu fonksiyon tetiklenir.

/// </summary>

/// <param name="newsId">Gelen haberin id'si</param>

/// <param name="relatedSymbols">Gelen haberin ilişkili sembolleri</param>

public override void OnNewsReceived(int newsId, List<string> relatedSymbols)

{

 

}

 

/// <summary>

/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir.

/// </summary>

/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>

public override void OnDataUpdate(BarDataCurrentValues barDataCurrentValues)

{

 

if (PositionReceiveComplated || Kripto_kontrol)

{

//GetRealPositions(): Portföydeki hisselere ait detayları kullanmak için kullanılır.

var position = GetRealPositions();

decimal quantity = 0;

//QtyAvailable Belirtilen sembole ait kullanılabilir adedi portföyden döndürür.

if (position.ContainsKey(Symbol)) quantity = position[sembol].QtyAvailable;

Debug($"{Symbol} sembolünden {quantity} adet stoğunuzda bulunmaktadır.");

}

 

var barDataModel = GetBarData();

var SymbolData = GetBarData();

var currentBar = barDataCurrentValues.LastUpdate.BarDataIndex;

 

 

 

//AL DAN BOŞA GEÇ (long)

if (Posx == 1 && (sma1mov > sma1mov2))

{

SendMarketOrder(Symbol, SellOrderQuantity, OrderSide.Sell);

Debug("Satış Emri Gönderildi (Poz. Kapat)");

Posx = 0;

 

}

 

 

 

 

//BOŞ TAN AL (long)

if (Posx == 0 && (sma1mov < sma1mov2))

{

BuyOrderQuantity = (quantity * barDataModel.Close[currentBar]) * 5;

SendMarketOrder(Symbol, BuyOrderQuantity, OrderSide.Buy);

Debug("Alış Emri Gönderildi (Boştan Al)");

Posx = 1;

 

}

 

 

 

}

 

/// <summary>

/// Gönderilen emirlerin son durumu değiştikçe bu fonksiyon tetiklenir.

/// </summary>

/// <param name="barData">Emrin son durumu</param>

public override void OnOrderUpdate(IOrder order)

{

if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled)

{

 

}

}

 

/// <summary>

 

/// Strateji çalıştığında ve portföyde değişiklik olduğunda tetikelenir.

 

/// </summary>

 

/// <param name="position">Portföydeki hisselere ait değerleri bulundurur</param>

 

public override void OnRealPositionUpdate(AlgoTraderPosition position)

{

 

sembol = Symbol;

 

 

 

// //Binance portföylerinde sembol isimleri BTC - ETH gibi olduğu için aşağıdaki kontrolü yapmalıyız.

 

// if (Kripto && Symbol.Split('_')[2].Contains("BIN")) sembol = Symbol.Split('_')[0];

 

 

 

//Portföyde istenilen sembolün olup olmadığını kontrolü sağlanıyor.

 

if (position.Symbol.Equals(sembol))

{

 

if (Kripto) Kripto_kontrol = true;

 

var P = position;

 

//Alttaki string formatları portföyden alabileceğiniz verileri kapsamaktadır.

 

string Portfoy = String.Format("|{0,-10}|{1,-13}|{2,-10}|{3,-10}|{4,-10}|{5,-10}|{6,-10}|{7,-10}|{8,-10}|{9,-13}|",

 

"Hesap", "Sembol", "Birim", "Adet T", "Adet T1", "Adet T2", "Adet T3", "Tutar", "Sat. Adet", "Ort. Maliyet");

 

string FormatPortfoy = String.Format("|{0,-10}|{1,-13}|{2,-10}|{3,-10}|{4,-10}|{5,-10}|{6,-10}|{7,-10}|{8,-10}|{9,-13}|\n",

 

P.AccountId, P.Symbol, P.Currency, P.QtyT, P.QtyT1, P.QtyT2, P.QtyT3, P.Amount, P.QtyAvailable, P.AvgCost);

 

Debug(Portfoy);

Debug(FormatPortfoy);

 

}

 

}

 

 

}

}
Hoş geldiniz, Matriks Destek Platformu sizlere sorularınızın hızlıca cevaplanması için bir ortam sağlar. Sorduğunuz ve cevapladığınız soruların ve yorumlarınızın aldığı oylar üzerinden puan kazanırsınız. Puan sistemine bağlı kampanyamızla ücretsiz kullanım avantajlarından faydalanabilirsiniz.7,961 soru
7,941 cevap
4,531 yorum
13,091 kullanıcı