0 beğenilme 0 beğenilmeme
372 kez görüntülendi
İyi günler. Ben strateji yazmaya çalıştım ama olmadı.
-Boligner Band orta uzunluk değeri 200 ve standart sapması 1 olacak ve fiyat boligner üst bandını yukarı kesecek
-Rsı 50 nin üzerinde olması lazım
-Macdas AL vermiş olacak
-Stokastik RSI AL vermiş olacak
-Parabolik Sar AL vermiş olacak
-ADX 25 den büyük
-Aroon AL vermiş olacak

Benim yazdığım strateji bu.

 

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using Matriks.Data.Symbol;

using Matriks.Engines;

using Matriks.Indicators;

using Matriks.Symbols;

using Matriks.Trader.Core;

using Matriks.Trader.Core.Fields;

using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;

using Matriks.Lean.Algotrader.Models;

using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

using Matriks.AI;

using Matriks.AI.AiParameters;

using Matriks.AI.Data;

using Matriks.Trader.Core.TraderModels;

 

namespace Matriks.Lean.Algotrader

{

public class OZKAN : MatriksAlgo

{

// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,

// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.

 

 

[SymbolParameter("1INCH_USDT_FBIN")]

public string Symbol1;

 

 

[Parameter(SymbolPeriod.Day)]

public SymbolPeriod SymbolPeriod1;

 

 

[Parameter(14)]

public int RsiPeriod1;

 

[Parameter(26)]

public int MacdasLongPeriod1;

 

[Parameter(12)]

public int MacdasShortPeriod1;

 

[Parameter(9)]

public int MacdasTriggerPeriod1;

 

[Parameter(14)]

public int StocrsiPeriod1;

 

[Parameter(7)]

public int StocrsiKPercent1;

 

[Parameter(0.02)]

public decimal ParabolicsarAcc1;

 

[Parameter(0.2)]

public decimal ParabolicsarMaxAcc1;

 

[Parameter(14)]

public int AdxPeriod1;

 

[Parameter(14)]

public int AroonPeriod1;

 

[Parameter(200)]

public int BollingerPeriod1;

 

[Parameter(1)]

public decimal BollingerStandardDeviation1;

 

[Parameter(MovMethod.S)]

public MovMethod BollingerMethod1;

 

RSI rsi;

MACDAS macdas;

StocRSI stocRSI;

ParabolicSAR parabolicSar;

ADX adx;

AROON aroon;

BOLLINGER bollinger;

 

 

 

public override void OnInit()

{

 

rsi = RSIIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, RsiPeriod1);

macdas = MACDASIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, MacdasLongPeriod1, MacdasShortPeriod1, MacdasTriggerPeriod1);

stocRSI = StocRSIIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, StocrsiPeriod1, StocrsiKPercent1);

parabolicSar = ParabolicSARIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, ParabolicsarAcc1, ParabolicsarMaxAcc1);

adx = ADXIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, AdxPeriod1);

aroon = AROONIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, AroonPeriod1);

bollinger = BollingerIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, BollingerPeriod1, BollingerStandardDeviation1, BollingerMethod1);

 

SendOrderSequential(true, Side.All);

WorkWithPermanentSignal(false);

 

//Alttaki fonksiyon açıldıktan sonra parametre olarak verilen saniyede bir OnTimer fonksiyonu tetiklenir.

// SetTimerInterval(3600);

 

//Alttaki fonksiyon ile tanımlanan sembol ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir.

//AddNewsSymbol(Symbol);

 

//Alttaki fonksiyon ile tanımlanan anahtar kelime ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir.

//AddNewsKeyword("KAP");

}

 

/// <summary>

/// Init islemleri tamamlaninca, bardatalar kullanmaya hazir hale gelince bu fonksiyon tetiklenir. Data uzerinde bir defa yapilacak islemler icin kullanilir

/// </summary>

public override void OnInitComplated()

{

 

}

 

/// <summary>

/// SetTimerInterval fonksiyonu ile belirtilen sürede bir bu fonksiyon tetiklenir.

/// </summary>

public override void OnTimer()

{

 

}

 

/// <summary>

/// AddNewsSymbol ve AddNewsKeyword ile haberlere kayit olunmuşsa bu fonksiyon tetiklenir.

/// </summary>

/// <param name="newsId">Gelen haberin id'si</param>

/// <param name="relatedSymbols">Gelen haberin ilişkili sembolleri</param>

public override void OnNewsReceived(int newsId, List<string> relatedSymbols)

{

 

}

 

/// <summary>

/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir.

/// </summary>

/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>

public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)

{

var barData1 = GetBarData(Symbol1, SymbolPeriod1);

if (rsi.Value[0][rsi.CurrentIndex] >= 50m && CrossAbove(macdas, barData1, OHLCType.Close, 1) && CrossAbove(stocRSI, barData1, OHLCType.Close, 0) && CrossAbove(parabolicSar, barData1, OHLCType.Close, 0) && adx.Value[0][adx.CurrentIndex] > 25m && CrossAbove(aroon, barData1, OHLCType.Close, 0) && CrossAbove(bollinger, barData1, OHLCType.Close, 1))

{

}

 

}

 

/// <summary>

/// Gönderilen emirlerin son durumu değiştikçe bu fonksiyon tetiklenir.

/// </summary>

/// <param name="barData">Emrin son durumu</param>

public override void OnOrderUpdate(IOrder order)

{

}

 

}

}
Algoritmik Trading kategorisinde (24 puan) tarafından | 372 kez görüntülendi

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

Merhabalar,

Stratejinizi aşağıdaki gibi düzenledik lütfen inceleyiniz.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;
using Matriks.AI;
using Matriks.AI.AiParameters;
using Matriks.AI.Data;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class KarmaStrategy : MatriksAlgo
	{
		// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
		// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.


		[SymbolParameter("GARAN")]
			public string Symbol1;


		[Parameter(SymbolPeriod.Day)]
			public SymbolPeriod SymbolPeriod1;


		[Parameter(26)]
			public int MacdasLongPeriod1;

		[Parameter(12)]
			public int MacdasShortPeriod1;

		[Parameter(9)]
			public int MacdasTriggerPeriod1;

		[Parameter(14)]
			public int StochasticrsiRsiPeriod1;

		[Parameter(14)]
			public int StochasticrsiStochasticPeriod1;

		[Parameter(3)]
			public int StochasticrsiKPeriod1;

		[Parameter(3)]
			public int StochasticrsiDPeriod1;

		[Parameter(MovMethod.E)]
			public MovMethod StochasticrsiSmoothMethod1;

		[Parameter(0.02)]
			public decimal ParabolicsarAcc1;

		[Parameter(0.2)]
			public decimal ParabolicsarMaxAcc1;

		[Parameter(14)]
			public int AdxPeriod1;

		[Parameter(14)]
			public int AroonPeriod1;

		[Parameter(14)]
			public int RsiPeriod1;

		[Parameter(200)]
			public int BollingerPeriod1;

		[Parameter(1)]
			public decimal BollingerStandardDeviation1;

		[Parameter(MovMethod.S)]
			public MovMethod BollingerMethod1;

		[Parameter(1)]
			public decimal OrderQuantity1;

		MACDAS macdas;
		StochasticRSI stochasticRSI;
		ParabolicSAR parabolicSar;
		ADX adx;
		AROON aroon;
		RSI rsi;
		BOLLINGER bollinger;		public override void OnInit()
		{

			macdas = MACDASIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, MacdasLongPeriod1, MacdasShortPeriod1, MacdasTriggerPeriod1);
			stochasticRSI = StochasticRSIIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, StochasticrsiRsiPeriod1, StochasticrsiStochasticPeriod1, StochasticrsiKPeriod1, StochasticrsiDPeriod1, StochasticrsiSmoothMethod1);
			parabolicSar = ParabolicSARIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, ParabolicsarAcc1, ParabolicsarMaxAcc1);
			adx = ADXIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, AdxPeriod1);
			aroon = AROONIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, AroonPeriod1);
			rsi = RSIIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, RsiPeriod1);
			bollinger = BollingerIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, BollingerPeriod1, BollingerStandardDeviation1, BollingerMethod1);

			SendOrderSequential(true, Side.Buy);
			WorkWithPermanentSignal(true);

			//Alttaki fonksiyon açıldıktan sonra parametre olarak verilen saniyede bir OnTimer fonksiyonu tetiklenir.
			// SetTimerInterval(3600);

			//Alttaki fonksiyon ile tanımlanan sembol ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir.
			//AddNewsSymbol(Symbol);

			//Alttaki fonksiyon ile tanımlanan anahtar kelime ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir.
			//AddNewsKeyword("KAP");
		}

		/// <summary>
		/// Init islemleri tamamlaninca, bardatalar kullanmaya hazir hale gelince bu fonksiyon tetiklenir. Data uzerinde bir defa yapilacak islemler icin kullanilir
		/// </summary>
		public override void OnInitComplated()
		{

		}

		/// <summary>
		/// SetTimerInterval fonksiyonu ile belirtilen sürede bir bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		public override void OnTimer()
		{

		}

		/// <summary>
		/// AddNewsSymbol ve AddNewsKeyword ile haberlere kayit olunmuşsa bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		/// <param name="newsId">Gelen haberin id'si</param>
		/// <param name="relatedSymbols">Gelen haberin ilişkili sembolleri</param>
		public override void OnNewsReceived(int newsId, List<string> relatedSymbols)
		{

		}

		/// <summary>
		/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. 
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>
		public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
		{
			var barData1 = GetBarData(Symbol1, SymbolPeriod1);
			var ohlcData1 = GetSelectedValueFromBarData(barData1, OHLCType.Close);
			if (rsi.Value[0][rsi.CurrentIndex] > 50m && macdas.Value[0][macdas.CurrentIndex] > macdas.Value[1][macdas.CurrentIndex] && stochasticRSI.Value[0][stochasticRSI.CurrentIndex] > stochasticRSI.Value[1][stochasticRSI.CurrentIndex] && adx.Value[0][adx.CurrentIndex] > 25m && aroon.Value[0][aroon.CurrentIndex] > aroon.Value[1][aroon.CurrentIndex] && parabolicSar.Value[0][parabolicSar.CurrentIndex] < ohlcData1 && bollinger.Value[0][bollinger.CurrentIndex] < ohlcData1)
			{
				SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity1, OrderSide.Buy, includeAfterSession:false);
			}

		}

		/// <summary>
		/// Gönderilen emirlerin son durumu değiştikçe bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Emrin son durumu</param>
		public override void OnOrderUpdate(IOrder order)
		{
		}

	}
}

 

(11,059 puan) tarafından
matriks prime versiyonu
Hoş geldiniz, Matriks Destek Platformu sizlere sorularınızın hızlıca cevaplanması için bir ortam sağlar. Sorduğunuz ve cevapladığınız soruların ve yorumlarınızın aldığı oylar üzerinden puan kazanırsınız. Puan sistemine bağlı kampanyamızla ücretsiz kullanım avantajlarından faydalanabilirsiniz.7,988 soru
7,961 cevap
4,543 yorum
13,287 kullanıcı