MatriksIQ Destek
Matriks Destek
Matriks Web Destek
Matriks Mobile Destek
0 beğenilme 0 beğenilmeme
166 kez görüntülendi
using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using Matriks.Data.Symbol;

using Matriks.Engines;

using Matriks.Indicators;

using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;

using Matriks.Lean.Algotrader.Models;

using Matriks.Trader.Core;

using Matriks.Trader.Core.Fields;

 

//*******************************************************ACIKLAMA*******************************************************//

//Kıvanç Özbilgiç'in hazirladigi PMAX indikatorunun kullanildigi bir stratejidir. Alim/Satim sinyalleri Cross Fonksiyonu

//kullanilarak elde edilir. Strateji LONG/SHORT pozisyon almaktadir. Kalici sinyal ve sirasiz emir ile calismaktadir.

//Ilk emir gonderildiginde isaretlenir, ve daha sonraki emirler ilk emrin 2 kati olarak gonderilir. Boylece pozisyon 1/0

//seklinde degil, 1/-1 seklinde alinabilmektedir (LONG/NEUTRAL yerine LONG/SHORT). Ek olarak OnOrderUpdate fonksiyonu ile

//Algo icerisinde gercek zamanli pozisyon takibi de yapilmaktadir. AcigaSatisYapilsin kutusu isaretlenmedigi taktirde

//aciga satis yapilmayacaktir ve emirler sirali olarak gonderilecektir.

 

namespace Matriks.Lean.Algotrader

{

public class pmaxpara : MatriksAlgo

{

// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,

// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.

 

[SymbolParameter("GENTS")]

public string Symbol;

[Parameter(SymbolPeriod.Min60)]

public SymbolPeriod SymbolPeriod;

[Parameter(10)]

 

public int ATRPeriod;

[Parameter(10)]

public int MovPeriod;

[Parameter(3)]

public decimal Coefficient;

[Parameter(MovMethod.E)]

public MovMethod MovMethod;

[Parameter(false)]

public bool AcigaSatisYapilsin;

 

int FirstRun = 0;

int realposition = 0;

PMaxIndicator pmax;

 

 

 

 

 

 

// Başlangıç bakiyesi

[Parameter(10000)]

public decimal Bakiye;

 

// Başlangıç adet

[Parameter(0)]

public decimal StartQuantity;

 

// Tutar

public decimal Amount;

 

// Al sat adedi

public decimal Quantity;

 

// Bakiye kontrolü

public bool BalanceControl = true;

 

// strateji hisse senedi ile mi coin ile mi kullanılacak

[Parameter(true)]

public bool HisseSenedi;

 

/// <summary>

/// Strateji ilk çalıştırıldığında bu fonksiyon tetiklenir. Tüm sembole kayit işlemleri,

/// indikator ekleme, haberlere kayıt olma işlemleri burada yapılır.

/// </summary>

 

public override void OnInit()

{

pmax = PMaxIndicators(Symbol, SymbolPeriod, ATRPeriod, MovPeriod, (decimal) Coefficient, MovMethod);

 

AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);

 

// Algoritmanın kalıcı veya geçici sinyal ile çalışıp çalışmayacağını belirleyen fonksiyondur.

// true geçerseniz algoritma sadece yeni bar açılışlarında çalışır, bu fonksiyonu çağırmazsanız veya false geçerseniz her işlem olduğunda algoritma tetiklenir.

WorkWithPermanentSignal(true);

SendOrderSequential(true);

 

//Eger backtestte emri bir al bir sat seklinde gonderilmesi isteniyor bu true set edilir.

//Alttaki satırı silerek veya false geçerek emirlerin sirayla gönderilmesini engelleyebilirsiniz.

 

}

 

 

/// <summary>

/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir.

/// </summary>

/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>

public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)

{

// Bardata verileri

var barDataModel = GetBarData();

 

// Son fiyat

var Close = barData.BarData.Close;

 

// Güncel bakiye ile alış yapıp yapamayacağınız kontrolü ediliyor. true ise alış yapabilir

if (HisseSenedi)

{

BalanceControl = (Math.Floor(Bakiye / Close) >0) ? true: false;

}

 

 

if (!AcigaSatisYapilsin) FirstRun = 0;

var pmaxKline = Math.Round(pmax.KLine.CurrentValue, 2);

var pmaxSTline = Math.Round(pmax.StLine.CurrentValue, 2);

Debug("***********************************************");

Debug("pmaxSTline = " + pmaxSTline);

Debug("pmaxKline = " + pmaxKline);

if (CrossAbove(pmax.KLine, pmax.StLine) && BalanceControl == true && Bakiye > 0.00000001m);

{

// Alabileceği adet

if (HisseSenedi)

{

Quantity = Math.Floor(Bakiye / Close);

}else

{

Quantity = Bakiye / Close;

}

 

// Tutar

Amount = Quantity * Close;

 

// Güncel bakiye

Bakiye -= Amount;

 

SendMarketOrder(Symbol, Quantity, (OrderSide.Buy));

Quantity += StartQuantity;

StartQuantity = 0;

Debug("Alış Sinayli Oluştu. Fiyat: " + Close + " - Adet: " + Quantity + " - Tutar: " + Amount + " -  Kalan Bakiye: " + Bakiye);

{

if (CrossAbove(pmax.KLine, pmax.StLine))

{

SendMarketOrder(Symbol, Quantity, (OrderSide.Buy));

Debug("Alış emri gonderildi.");

 

}

 

Quantity += StartQuantity;

 

// Tutar

Amount = Quantity * Close;

 

// Güncel bakiye

Bakiye += Amount;

 

if (CrossBelow(pmax.KLine, pmax) && (Quantity != 0 || StartQuantity != 0))

{

 

 

 

SendMarketOrder(Symbol, Quantity, (OrderSide.Sell));

Debug("Satış sinyali oluştu. Fiyat: " + Close + " - Adet: " + Quantity + " - Tutar: " + Amount + " - Kalan Bakiye: " + Bakiye);

Quantity = 0;

StartQuantity = 0;

}

 

else if (Close<Ref(barDataModel, OHLCType.Close, 1) && Quantity == 0)

{

Debug("Satış sinyali oluştu. Satılacak enstrüman yok. Kalan Bakiye: " + Bakiye);

 

}

if (CrossBelow(pmax.KLine, pmax.StLine))

{

SendMarketOrder(Symbol, Quantity, (OrderSide.Sell));

Debug("Satış emri gonderildi.");

 

}

}

}

}

 

 

 

 

 

 

public override void OnOrderUpdate(IOrder order)

{

//Gercek zamanli pozisyon takibi

if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled && order.Side.Obj == Side.Buy)

{

var positionChange = order.OrderQty;

realposition += (int) positionChange;

Debug("[ONORDERUPDATE]: Pozisyon = " + realposition);

}

if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled && order.Side.Obj == Side.Sell)

{

var positionChange = order.OrderQty;

realposition -= (int) positionChange;

Debug("[ONORDERUPDATE]: Pozisyon = " + realposition);

}

}

}

 

}
Algoritmik Trading kategorisinde (20 puan) tarafından | 166 kez görüntülendi

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
Merhaba, ne hatası alıyorsunuz daha detaylı açıklayın lütfen.
(3,238 puan) tarafından
0 0
alırken sorun yok fakat satarken 2 katını satmaya calışıyor yada hiç sat emri girmiyor.

açıpa satış false seçili.send order sequential true seçili
0 0

Stratejinizdeki 2 koşul aynı anda tetiklendiği için 2 kere sat emri veriliyor.

Soruna sebep olan koşullar:

if (CrossBelow(pmax.KLine, pmax) && (Quantity != 0 || StartQuantity != 0))
{
	SendMarketOrder(Symbol, Quantity, (OrderSide.Sell));
	Debug("Satış sinyali oluştu. Fiyat: " + Close + " - Adet: " + Quantity + " - Tutar: " + Amount + " - Kalan Bakiye: " + Bakiye);
	Quantity = 0;
	StartQuantity = 0;
}
else if (Close<Ref(barDataModel, OHLCType.Close, 1) && Quantity == 0)
{
	Debug("Satış sinyali oluştu. Satılacak enstrüman yok. Kalan Bakiye: " + Bakiye);
}
             
//Alttaki koşulu else if şeklinde düzenlenmezseniz ilk koşulla aynı anda tetiklenir.
if (CrossBelow(pmax.KLine, pmax.StLine))
{
    SendMarketOrder(Symbol, Quantity, (OrderSide.Sell));
	Debug("Satış emri gonderildi.");
}

Kodun düzenlenmiş hali:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;

//*******************************************************ACIKLAMA*******************************************************//
//Kıvanç Özbilgiç'in hazirladigi PMAX indikatorunun kullanildigi bir stratejidir. Alim/Satim sinyalleri Cross Fonksiyonu
//kullanilarak elde edilir. Strateji LONG/SHORT pozisyon almaktadir. Kalici sinyal ve sirasiz emir ile calismaktadir.
//Ilk emir gonderildiginde isaretlenir, ve daha sonraki emirler ilk emrin 2 kati olarak gonderilir. Boylece pozisyon 1/0
//seklinde degil, 1/-1 seklinde alinabilmektedir (LONG/NEUTRAL yerine LONG/SHORT). Ek olarak OnOrderUpdate fonksiyonu ile
//Algo icerisinde gercek zamanli pozisyon takibi de yapilmaktadir. AcigaSatisYapilsin kutusu isaretlenmedigi taktirde
//aciga satis yapilmayacaktir ve emirler sirali olarak gonderilecektir.

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class pmaxpara : MatriksAlgo
	{
		// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
		// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.

		[SymbolParameter("GENTS")]
		public string Symbol;

		[Parameter(SymbolPeriod.Min60)]
		public SymbolPeriod SymbolPeriod;

		[Parameter(10)]
		public int ATRPeriod;

		[Parameter(10)]
		public int MovPeriod;

		[Parameter(3)]
		public decimal Coefficient;

		[Parameter(MovMethod.E)]
		public MovMethod MovMethod;

		[Parameter(false)]
		public bool AcigaSatisYapilsin;

		int FirstRun = 0;
		int realposition = 0;

		PMaxIndicator pmax;

		// Başlangıç bakiyesi
		[Parameter(10000)]
		public decimal Bakiye;

		// Başlangıç adet
		[Parameter(0)]
		public decimal StartQuantity;

		// Tutar
		public decimal Amount;

		// Al sat adedi
		public decimal Quantity;

		// Bakiye kontrolü
		public bool BalanceControl = true;

		// strateji hisse senedi ile mi coin ile mi kullanılacak
		[Parameter(true)]
		public bool HisseSenedi;

		/// <summary>
		/// Strateji ilk çalıştırıldığında bu fonksiyon tetiklenir. Tüm sembole kayit işlemleri,
		/// indikator ekleme, haberlere kayıt olma işlemleri burada yapılır.
		/// </summary>
		public override void OnInit()
		{
			pmax = PMaxIndicators(Symbol, SymbolPeriod, ATRPeriod, MovPeriod, (decimal) Coefficient, MovMethod);
			AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);
			// Algoritmanın kalıcı veya geçici sinyal ile çalışıp çalışmayacağını belirleyen fonksiyondur.
			// true geçerseniz algoritma sadece yeni bar açılışlarında çalışır, bu fonksiyonu çağırmazsanız veya false geçerseniz her işlem olduğunda algoritma tetiklenir.

			WorkWithPermanentSignal(true);
			SendOrderSequential(true);

			//Eger backtestte emri bir al bir sat seklinde gonderilmesi isteniyor bu true set edilir.
			//Alttaki satırı silerek veya false geçerek emirlerin sirayla gönderilmesini engelleyebilirsiniz.
		}


		/// <summary>
		/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>
		public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
		{
			// Bardata verileri
			var barDataModel = GetBarData();

			// Son fiyat
			var Close = barData.BarData.Close;

			// Güncel bakiye ile alış yapıp yapamayacağınız kontrolü ediliyor. true ise alış yapabilir
			if (HisseSenedi)
			{
				BalanceControl = (Math.Floor(Bakiye / Close) >0) ? true: false;
			}

			if (!AcigaSatisYapilsin) FirstRun = 0;

			var pmaxKline = Math.Round(pmax.KLine.CurrentValue, 2);
			var pmaxSTline = Math.Round(pmax.StLine.CurrentValue, 2);

			Debug("***********************************************");
			Debug("pmaxSTline = " + pmaxSTline);
			Debug("pmaxKline = " + pmaxKline);

			if (CrossAbove(pmax.KLine, pmax.StLine) && BalanceControl == true && Bakiye > 0.00000001m);
			{
				// Alabileceği adet
				if (HisseSenedi)
				{
					Quantity = Math.Floor(Bakiye / Close);
				}else
				{
					Quantity = Bakiye / Close;
				}

				// Tutar
				Amount = Quantity * Close;

				// Güncel bakiye
				Bakiye -= Amount;

				SendMarketOrder(Symbol, Quantity, (OrderSide.Buy));
				Quantity += StartQuantity;
				StartQuantity = 0;
				Debug("Alış Sinayli Oluştu. Fiyat: " + Close + " - Adet: " + Quantity + " - Tutar: " + Amount + " -  Kalan Bakiye: " + Bakiye);

				if (CrossAbove(pmax.KLine, pmax.StLine))
				{
					SendMarketOrder(Symbol, Quantity, (OrderSide.Buy));
					Debug("Alış emri gonderildi.");
				}

				Quantity += StartQuantity;
				// Tutar
				Amount = Quantity * Close;
				// Güncel bakiye
				Bakiye += Amount;
				if (CrossBelow(pmax.KLine, pmax) && (Quantity != 0 || StartQuantity != 0))
				{
					SendMarketOrder(Symbol, Quantity, (OrderSide.Sell));
					Debug("Satış sinyali oluştu. Fiyat: " + Close + " - Adet: " + Quantity + " - Tutar: " + Amount + " - Kalan Bakiye: " + Bakiye);
					Quantity = 0;
					StartQuantity = 0;
				}
				else if (Close<Ref(barDataModel, OHLCType.Close, 1) && Quantity == 0)
				{
					Debug("Satış sinyali oluştu. Satılacak enstrüman yok. Kalan Bakiye: " + Bakiye);
				}
				else if (CrossBelow(pmax.KLine, pmax.StLine))
				{
					SendMarketOrder(Symbol, Quantity, (OrderSide.Sell));
					Debug("Satış emri gonderildi.");
				}
			}
		}

		public override void OnOrderUpdate(IOrder order)
		{
			//Gercek zamanli pozisyon takibi
			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled && order.Side.Obj == Side.Buy)
			{
				var positionChange = order.OrderQty;
				realposition += (int) positionChange;
				Debug("[ONORDERUPDATE]: Pozisyon = " + realposition);
			}
			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled && order.Side.Obj == Side.Sell)
			{
				var positionChange = order.OrderQty;
				realposition -= (int) positionChange;
				Debug("[ONORDERUPDATE]: Pozisyon = " + realposition);
			}
		}
	}
}

 

0 0

Teşekkür ederim yalnız hata  devam ediyor alış yaptığından cok satış yapmaya kalkıyor.atış kımında hesaplamayı yalnış yapıyor

Hoş geldiniz, Matriks Destek Platformu sizlere sorularınızın hızlıca cevaplanması için bir ortam sağlar. Sorduğunuz ve cevapladığınız soruların ve yorumlarınızın aldığı oylar üzerinden puan kazanırsınız. Puan sistemine bağlı kampanyamızla ücretsiz kullanım avantajlarından faydalanabilirsiniz.1,919 soru
1,821 cevap
1,767 yorum
1,319 kullanıcı