0 beğenilme 0 beğenilmeme
322 kez görüntülendi
algoritma bu şekilde. bazen 1 dk sonra işleme giriyor bazen 1 saat. yani birbirini tutmuyor backtest ile.

stockastikrsi  üzerinde kapanış stoksk üzeine bollinger bant tanımlayıp. stoskk nın bol (m) uzerınde alımı asagısında satımı seklınde ayarlamıstım algoritma sihirbazında.

 

 

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using Matriks.Data.Symbol;

using Matriks.Engines;

using Matriks.Indicators;

using Matriks.Symbols;

using Matriks.Trader.Core;

using Matriks.Trader.Core.Fields;

using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;

using Matriks.Lean.Algotrader.Models;

using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

using Matriks.AI;

using Matriks.AI.AiParameters;

using Matriks.AI.Data;

using Matriks.Trader.Core.TraderModels;

 

namespace Matriks.Lean.Algotrader

{

public class srsı_boll2 : MatriksAlgo

{

// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,

// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.

 

 

[SymbolParameter("BNB_USDT_FBIN")]

public string Symbol1;

 

 

[Parameter(SymbolPeriod.Min30)]

public SymbolPeriod SymbolPeriod1;

 

[Parameter(SymbolPeriod.Min)]

public SymbolPeriod SymbolPeriod2;

 

 

[Parameter(14)]

public int StochasticrsiRsiPeriod1;

 

[Parameter(14)]

public int StochasticrsiStochasticPeriod1;

 

[Parameter(3)]

public int StochasticrsiKPeriod1;

 

[Parameter(3)]

public int StochasticrsiDPeriod1;

 

[Parameter(MovMethod.E)]

public MovMethod StochasticrsiSmoothMethod1;

 

[Parameter(20)]

public int BollingerPeriod1;

 

[Parameter(2)]

public decimal BollingerStandardDeviation1;

 

[Parameter(MovMethod.S)]

public MovMethod BollingerMovMethod1;

 

[Parameter(14)]

public int StochasticrsiRsiPeriod2;

 

[Parameter(14)]

public int StochasticrsiStochasticPeriod2;

 

[Parameter(3)]

public int StochasticrsiKPeriod2;

 

[Parameter(3)]

public int StochasticrsiDPeriod2;

 

[Parameter(MovMethod.E)]

public MovMethod StochasticrsiSmoothMethod2;

 

[Parameter(20)]

public int BollingerPeriod2;

 

[Parameter(2)]

public decimal BollingerStandardDeviation2;

 

[Parameter(MovMethod.S)]

public MovMethod BollingerMovMethod2;

 

[Parameter(1)]

public decimal OrderQuantity1;

 

[Parameter(false)]

public bool IsReduceOnly1;

 

[Parameter(false)]

public bool IsReduceOnly2;

 

[Parameter(10)]

public decimal Leverage2;

 

[Parameter(false)]

public bool IsReduceOnly3;

 

[Parameter(CryptoLeverageType.Isolated)]

public CryptoLeverageType LeverageType3;

 

[Parameter(1)]

public decimal OrderQuantity4;

 

[Parameter(false)]

public bool IsReduceOnly4;

 

[Parameter(false)]

public bool IsReduceOnly5;

 

[Parameter(10)]

public decimal Leverage5;

 

[Parameter(false)]

public bool IsReduceOnly6;

 

[Parameter(CryptoLeverageType.Isolated)]

public CryptoLeverageType LeverageType6;

 

StochasticRSI stochasticRSI;

BOLLINGER bollinger;

StochasticRSI stochasticRSI2;

BOLLINGER bollinger2;

 

 

 

public override void OnInit()

{

 

stochasticRSI = StochasticRSIIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, StochasticrsiRsiPeriod1, StochasticrsiStochasticPeriod1, StochasticrsiKPeriod1, StochasticrsiDPeriod1, StochasticrsiSmoothMethod1);

bollinger = BollingerIndicator(stochasticRSI, BollingerPeriod1, BollingerStandardDeviation1, BollingerMovMethod1);

stochasticRSI2 = StochasticRSIIndicator(Symbol1, SymbolPeriod2, OHLCType.Close, StochasticrsiRsiPeriod2, StochasticrsiStochasticPeriod2, StochasticrsiKPeriod2, StochasticrsiDPeriod2, StochasticrsiSmoothMethod2);

bollinger2 = BollingerIndicator(stochasticRSI2, BollingerPeriod2, BollingerStandardDeviation2, BollingerMovMethod2);

 

SetLeverage(Symbol1, Leverage2);

SetLeverageType(Symbol1, LeverageType3);

SetLeverage(Symbol1, Leverage5);

SetLeverageType(Symbol1, LeverageType6);

 

SendOrderSequential(true, Side.All);

WorkWithPermanentSignal(true);

 

//Alttaki fonksiyon açıldıktan sonra parametre olarak verilen saniyede bir OnTimer fonksiyonu tetiklenir.

// SetTimerInterval(3600);

 

//Alttaki fonksiyon ile tanımlanan sembol ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir.

//AddNewsSymbol(Symbol);

 

//Alttaki fonksiyon ile tanımlanan anahtar kelime ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir.

//AddNewsKeyword("KAP");

}

 

/// <summary>

/// Init islemleri tamamlaninca, bardatalar kullanmaya hazir hale gelince bu fonksiyon tetiklenir. Data uzerinde bir defa yapilacak islemler icin kullanilir

/// </summary>

public override void OnInitCompleted()

{

 

}

 

/// <summary>

/// SetTimerInterval fonksiyonu ile belirtilen sürede bir bu fonksiyon tetiklenir.

/// </summary>

public override void OnTimer()

{

 

}

 

/// <summary>

/// AddNewsSymbol ve AddNewsKeyword ile haberlere kayit olunmuşsa bu fonksiyon tetiklenir.

/// </summary>

/// <param name="newsId">Gelen haberin id'si</param>

/// <param name="relatedSymbols">Gelen haberin ilişkili sembolleri</param>

public override void OnNewsReceived(int newsId, List<string> relatedSymbols)

{

 

}

 

/// <summary>

/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir.

/// </summary>

/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>

public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)

{

if (stochasticRSI.Value[0][stochasticRSI.CurrentIndex -1] > bollinger.Value[1][bollinger.CurrentIndex -1] && CrossAbove(stochasticRSI2, bollinger2, 0, 1))

{

SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity1, OrderSide.Buy, includeAfterSession:false, isReduceOnly : IsReduceOnly1);

}

if (stochasticRSI.Value[0][stochasticRSI.CurrentIndex -1] < bollinger.Value[1][bollinger.CurrentIndex -1] && CrossBelow(stochasticRSI2, bollinger2, 0, 1))

{

SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity4, OrderSide.Sell, includeAfterSession:false, isReduceOnly : IsReduceOnly4);

}

 

}

 

/// <summary>

/// Gönderilen emirlerin son durumu değiştikçe bu fonksiyon tetiklenir.

/// </summary>

/// <param name="barData">Emrin son durumu</param>

public override void OnOrderUpdate(IOrder order)

{

}

 

/// <summary>

/// Strateji durdurulduğunda bu fonksiyon tetiklenir.

/// </summary>

public override void OnStopped()

{

}

}

}
bir cevap ile ilgili: backtest canlı uyuşmazlığı
Algoritmik Trading kategorisinde (14 puan) tarafından | 322 kez görüntülendi

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

 Merhabalar,

Dilerseniz aşağıdaki şekilde kontrol sağlayabilirsiniz.

***STRATEJİLERİ TEST/DENEME ORTAMINDA SINAMADAN VE SİZİN İSTEDİĞİNİZ ŞEKİLDE ÇALIŞTIĞINA EMİN OLMADAN GERÇEK ORTAMDA HİÇBİR ZAMAN ÇALIŞTIRMAYINIZ ***

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;
using Matriks.AI;
using Matriks.AI.AiParameters;
using Matriks.AI.Data;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class THOR : MatriksAlgo
	{
		[SymbolParameter("BNB_USDT_FBIN")]
		public string Symbol1;

		[Parameter(SymbolPeriod.Min30)]
		public SymbolPeriod IndicatorPeriod;

		[Parameter(SymbolPeriod.Min)]
		public SymbolPeriod GraphPeriod;

		[Parameter(14)]
		public int StochasticrsiRsiPeriod1;

		[Parameter(14)]
		public int StochasticrsiStochasticPeriod1;

		[Parameter(3)]
		public int StochasticrsiKPeriod1;

		[Parameter(3)]
		public int StochasticrsiDPeriod1;

		[Parameter(MovMethod.E)]
		public MovMethod StochasticrsiSmoothMethod1;

		[Parameter(20)]
		public int BollingerPeriod1;

		[Parameter(2)]
		public decimal BollingerStandardDeviation1;

		[Parameter(MovMethod.S)]
		public MovMethod BollingerMovMethod1;

		[Parameter(14)]
		public int StochasticrsiRsiPeriod2;

		[Parameter(14)]
		public int StochasticrsiStochasticPeriod2;

		[Parameter(3)]
		public int StochasticrsiKPeriod2;

		[Parameter(3)]
		public int StochasticrsiDPeriod2;

		[Parameter(MovMethod.E)]
		public MovMethod StochasticrsiSmoothMethod2;

		[Parameter(20)]
		public int BollingerPeriod2;

		[Parameter(2)]
		public decimal BollingerStandardDeviation2;

		[Parameter(MovMethod.S)]
		public MovMethod BollingerMovMethod2;

		[Parameter(1)]
		public decimal OrderQuantity1;

		[Parameter(false)]
		public bool IsReduceOnly1;

		[Parameter(false)]
		public bool IsReduceOnly2;

		[Parameter(10)]
		public decimal Leverage2;

		[Parameter(false)]
		public bool IsReduceOnly3;

		[Parameter(CryptoLeverageType.Isolated)]
		public CryptoLeverageType LeverageType3;

		[Parameter(1)]
		public decimal OrderQuantity4;

		[Parameter(false)]
		public bool IsReduceOnly4;

		[Parameter(false)]
		public bool IsReduceOnly5;

		[Parameter(10)]
		public decimal Leverage5;

		[Parameter(false)]
		public bool IsReduceOnly6;

		[Parameter(CryptoLeverageType.Isolated)]
		public CryptoLeverageType LeverageType6;


		StochasticRSI stochasticRSI;
		BOLLINGER bollinger;
		StochasticRSI stochasticRSI2;
		BOLLINGER bollinger2;

		public override void OnInit()
		{
			AddSymbol(Symbol1, GraphPeriod);
			AddSymbol(Symbol1, IndicatorPeriod);

			stochasticRSI = StochasticRSIIndicator(Symbol1, IndicatorPeriod, OHLCType.Close, StochasticrsiRsiPeriod1, StochasticrsiStochasticPeriod1, StochasticrsiKPeriod1, StochasticrsiDPeriod1, StochasticrsiSmoothMethod1);
			bollinger = BollingerIndicator(stochasticRSI, BollingerPeriod1, BollingerStandardDeviation1, BollingerMovMethod1);
			stochasticRSI2 = StochasticRSIIndicator(Symbol1, GraphPeriod, OHLCType.Close, StochasticrsiRsiPeriod2, StochasticrsiStochasticPeriod2, StochasticrsiKPeriod2, StochasticrsiDPeriod2, StochasticrsiSmoothMethod2);
			bollinger2 = BollingerIndicator(stochasticRSI2, BollingerPeriod2, BollingerStandardDeviation2, BollingerMovMethod2);

			SetLeverage(Symbol1, Leverage2);
			SetLeverageType(Symbol1, LeverageType3);
			SetLeverage(Symbol1, Leverage5);
			SetLeverageType(Symbol1, LeverageType6);

			SendOrderSequential(true, Side.All);
			WorkWithPermanentSignal(true);

		}

		public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
		{
			if (barData.PeriodInfo.Equals(GraphPeriod.ToPeriodInfo()))
			{
				if (stochasticRSI.Value[0][stochasticRSI.CurrentIndex -1] > bollinger.Value[1][bollinger.CurrentIndex -1] && CrossAbove(stochasticRSI2, bollinger2, 0, 1))
				{
					SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity1, OrderSide.Buy, includeAfterSession:false, isReduceOnly : IsReduceOnly1);
				}

				if (stochasticRSI.Value[0][stochasticRSI.CurrentIndex -1] < bollinger.Value[1][bollinger.CurrentIndex -1] && CrossBelow(stochasticRSI2, bollinger2, 0, 1))
				{
					SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity4, OrderSide.Sell, includeAfterSession:false, isReduceOnly : IsReduceOnly4);
				}
			}
		}

	}

}

İyi çalışmalar.

(11,059 puan) tarafından
Hoş geldiniz, Matriks Destek Platformu sizlere sorularınızın hızlıca cevaplanması için bir ortam sağlar. Sorduğunuz ve cevapladığınız soruların ve yorumlarınızın aldığı oylar üzerinden puan kazanırsınız. Puan sistemine bağlı kampanyamızla ücretsiz kullanım avantajlarından faydalanabilirsiniz.8,100 soru
8,071 cevap
4,586 yorum
14,815 kullanıcı