1 beğenilme 0 beğenilmeme
725 kez görüntülendi
Sadece Açığa Satıp Pozisyon Kapatacak ve aşağıdaki (Kaldıraçlı) Piyasalarda & Trailing Stop, Kar Al, Zarar Durdur içeren Örnek Şablon rica ediyorum. Tşkler.

enum PiyasaTipleri

{

BISTPP,

BISTVIOP,

KRIPTOBINANCE,

KRIPTOBINANCEFUTURE,

KRIPTOBITMEX,

KRIPTOBTCTURK

}
Algoritmik Trading kategorisinde (97 puan) tarafından | 725 kez görüntülendi

1 cevap

1 beğenilme 0 beğenilmeme
En İyi Cevap

Merhabalar,

Aşağıda paylaşmış olduğum sistemi AcigaSatisYapilsin kısmını İŞARETLEMEDEN ve HangiİslemleBaslasin kısmını da SATİS yaparsanız, dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

***STRATEJİLERİ TEST/DENEME ORTAMINDA SINAMADAN VE SİZİN İSTEDİĞİNİZ ŞEKİLDE ÇALIŞTIĞINA EMİN OLMADAN GERÇEK ORTAMDA HİÇBİR ZAMAN ÇALIŞTIRMAYINIZ ***

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class SablonAcigaSatisVade : MatriksAlgo
	{
		[SymbolParameter("FGARAN")]
		public string Symbol;

		[Parameter(SymbolPeriod.Min5)]
		public SymbolPeriod SymbolPeriod;

		[Parameter(5)]
		public decimal BuyOrderQuantity;

		[Parameter(5)]
		public decimal SellOrderQuantity;

		[Parameter(5)]
		public int MovPeriod;

		[Parameter(22)]
		public int MovPeriod2;

		[Parameter(3)]
		public int Kaldirac;

		[Parameter(6)]
			public decimal TrailingStopLevel1;

		[Parameter(6)]
			public decimal StopLevel2;

		[Parameter(6)]
			public decimal TakeStopLevel3;

		MOV mov;
		MOV mov2;

		public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
		{
			// alış koşulu
			if (CrossAbove(mov, mov2, 0, 0))
			{
				// Gerekli açığa satış
				FX_Alis(Symbol, BuyOrderQuantity);

				TrailingStopLoss(Symbol, SyntheticOrderPriceType.Percent, TrailingStopLevel1);
				StopLoss(Symbol, SyntheticOrderPriceType.Percent, StopLevel2);
				TakeProfit(Symbol, SyntheticOrderPriceType.Percent, TakeStopLevel3);
				// #Gerekli açığa satış
			}

			// satış koşulu
			if (CrossBelow(mov, mov2, 0, 0))
			{
				// Gerekli açığa satış
				FX_Satis(Symbol, SellOrderQuantity);

				TrailingStopLoss(Symbol, SyntheticOrderPriceType.Percent, TrailingStopLevel1);
				StopLoss(Symbol, SyntheticOrderPriceType.Percent, StopLevel2);
				TakeProfit(Symbol, SyntheticOrderPriceType.Percent, TakeStopLevel3);
				// #Gerekli açığa satış
			}
		}

		public override void OnInit()
		{
			AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);
			mov = MOVIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, MovPeriod, MovMethod.Exponential);
			mov2 = MOVIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, MovPeriod2, MovMethod.Exponential);

			// Gerekli açığa satış
			WorkWithPermanentSignal(true);

			if (HangiIslemleBaslasin == yon.Alis)
			{
				SendOrderSequential(true, Side.Buy);
			}else if (HangiIslemleBaslasin == yon.Satis)
			{
				SendOrderSequential(true, Side.Sell);
			}else
			{
				SendOrderSequential(true, Side.All);
			}

			SendOrderSequentialForShort(true, Side.All);
			// #Gerekli açığa satış

			// Gerekli - Kaldıraç			
			SetLeverage(Symbol, Kaldirac); // kaldıraç oranı			
			SetLeverageType(Symbol, true); // kaldıraç tipi - true isolated, false cross
			// #Gerekli - Kaldıraç
		}

		// Gerekli açığa satış
		[Parameter(true)]
		public bool AcigaSatisYapilsin;

		[Parameter(false)]
		public bool AksamSeansiniDahilEt;

		[Parameter(yon.Farketmez)]
		public yon HangiIslemleBaslasin;

		public enum yon
		{
			Alis, Satis, Farketmez
		}

		public void FX_Alis(string sembol, decimal quantity)
		{
			decimal _quantity = 0;

			if (LastOrderSide.Obj != Side.Buy)
			{
				if (LastOrderSide.Obj == Side.All || !AcigaSatisYapilsin)
				{
					SendMarketOrder(Symbol, quantity, OrderSide.Buy, includeAfterSession:AksamSeansiniDahilEt);
					_quantity = quantity;
				}else
				{
					if (LastOrderSideForShort.Obj == Side.All)
					{
						SendMarketOrder(Symbol, quantity, OrderSide.Buy, includeAfterSession:AksamSeansiniDahilEt);
						_quantity = quantity;
					}else
					{
						SendMarketOrder(Symbol, quantity * 2, OrderSide.Buy, includeAfterSession:AksamSeansiniDahilEt);
						_quantity = quantity * 2;
					}
				}

				Debug("Alış emri gönderildi.[ " + _quantity + " adet ]");
				LastOrderSide.Obj = Side.Buy;
				LastOrderSideForShort.Obj = Side.Buy;
			}
		}

		public void FX_Satis(string sembol, decimal quantity)
		{
			decimal _quantity = 0;

			if (LastOrderSide.Obj != Side.Sell)
			{
				if (LastOrderSide.Obj == Side.All || !AcigaSatisYapilsin)
				{
					SendMarketOrder(Symbol, quantity, OrderSide.Sell, includeAfterSession:AksamSeansiniDahilEt);
					_quantity = quantity;
				}else
				{
					if (LastOrderSideForShort.Obj == Side.All)
					{
						SendMarketOrder(Symbol, quantity, OrderSide.Sell, includeAfterSession:AksamSeansiniDahilEt);
						_quantity = quantity;

					}else
					{
						SendMarketOrder(Symbol, quantity * 2, OrderSide.Sell, includeAfterSession:AksamSeansiniDahilEt);
						_quantity = quantity * 2;
					}
				}

				Debug("Satış emri gönderildi.[ " + _quantity + " adet ]");
				LastOrderSide.Obj = Side.Sell;
				LastOrderSideForShort.Obj = Side.Sell;
			}
		}

		public override void OnSyntheticOrderTriggered(SyntheticAlgoOrder sOrder)
		{
			if (sOrder.EnableOrderSending)
			{
				LastOrderSide.Obj = Side.All;
				Debug("Sentetik emir tetiklendi");
			}
		}
		// #Gerekli açığa satış
	}
}

İyi çalışmalar.

(11,059 puan) tarafından
tarafından seçilmiş
0 0

Hocam emeğinize sağlık lakin farklı bir indkatör ile strateji oluşturduğumuzda nasıl kullanacağız ?

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;
using Matriks.AI;
using Matriks.AI.AiParameters;
using Matriks.AI.Data;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class alpha600 : MatriksAlgo
	{
		// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
		// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.


		[SymbolParameter("ZIL_USDT_FBIN")]
			public string Symbol1;


		[Parameter(SymbolPeriod.Min)]
			public SymbolPeriod SymbolPeriod1;


		[Parameter(4)]
			public decimal Alphatrend_iqCoeff1;

		[Parameter(1)]
			public int Alphatrend_iqPeriod1;

		[Parameter(Momentum.MFI)]
			public Momentum Alphatrend_iqMomentum1;

		[Parameter(false)]
			public bool IsReduceOnly1;

		[Parameter(20)]
			public decimal Leverage1;

		[Parameter(false)]
			public bool IsReduceOnly2;

		[Parameter(CryptoLeverageType.Cross)]
			public CryptoLeverageType LeverageType2;

		[Parameter(5000)]
			public decimal OrderQuantity3;

		[Parameter(false)]
			public bool IsReduceOnly3;

		[Parameter(5000)]
			public decimal OrderQuantity4;

		[Parameter(true)]
			public bool IsReduceOnly4;

		[Parameter(false)]
			public bool IsReduceOnly5;

		[Parameter(20)]
			public decimal Leverage5;

		[Parameter(false)]
			public bool IsReduceOnly6;

		[Parameter(CryptoLeverageType.Cross)]
			public CryptoLeverageType LeverageType6;

		MatriksIndicator AlphaTrend_IQ;		public override void OnInit()
		{

			AlphaTrend_IQ = new AlphaTrend_IQ();

			AlphaTrend_IQ.SetIndicatorParameters("Coeff", Alphatrend_iqCoeff1);
			AlphaTrend_IQ.SetIndicatorParameters("Period", Alphatrend_iqPeriod1);
			AlphaTrend_IQ.SetIndicatorParameters("Momentum", Alphatrend_iqMomentum1); RegisterUserIndicator(AlphaTrend_IQ, Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, 5);


			SetLeverage(Symbol1, Leverage1);
			SetLeverageType(Symbol1, LeverageType2);
			SetLeverage(Symbol1, Leverage5);
			SetLeverageType(Symbol1, LeverageType6);

			SendOrderSequential(true, Side.Buy);
			WorkWithPermanentSignal(true);

			//Alttaki fonksiyon açıldıktan sonra parametre olarak verilen saniyede bir OnTimer fonksiyonu tetiklenir.
			// SetTimerInterval(3600);

			//Alttaki fonksiyon ile tanımlanan sembol ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir.
			//AddNewsSymbol(Symbol);

			//Alttaki fonksiyon ile tanımlanan anahtar kelime ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir.
			//AddNewsKeyword("KAP");
		}

		/// <summary>
		/// Init islemleri tamamlaninca, bardatalar kullanmaya hazir hale gelince bu fonksiyon tetiklenir. Data uzerinde bir defa yapilacak islemler icin kullanilir
		/// </summary>
		public override void OnInitCompleted()
		{

		}

		/// <summary>
		/// SetTimerInterval fonksiyonu ile belirtilen sürede bir bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		public override void OnTimer()
		{

		}

		/// <summary>
		/// AddNewsSymbol ve AddNewsKeyword ile haberlere kayit olunmuşsa bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		/// <param name="newsId">Gelen haberin id'si</param>
		/// <param name="relatedSymbols">Gelen haberin ilişkili sembolleri</param>
		public override void OnNewsReceived(int newsId, List<string> relatedSymbols)
		{

		}

		/// <summary>
		/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. 
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>
		public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
		{
			var barData1 = GetBarData(Symbol1, SymbolPeriod1);
			if (CrossBelow(AlphaTrend_IQ, barData1, OHLCType.Close, 0))
			{
				SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity3, OrderSide.Buy, includeAfterSession:false, isReduceOnly : IsReduceOnly3);

			}
			if (CrossAbove(AlphaTrend_IQ, barData1, OHLCType.Close, 0))
			{
				SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity4, OrderSide.Sell, includeAfterSession:false, isReduceOnly : IsReduceOnly4);
			}

		}

		/// <summary>
		/// Gönderilen emirlerin son durumu değiştikçe bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Emrin son durumu</param>
		public override void OnOrderUpdate(IOrder order)
		{
		}

		/// <summary>
		/// Strateji durdurulduğunda bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		public override void OnStopped()
		{
		}
	}
}

bu benim stratejim istediğim ise;

* Long işlemi gerçeklerştiğinde %1 kar olduğunda poz kapanacak ve Short sinyali beklenecek.

* Short işlemi gerçekleştiğinde %1 kar olduğunda poz kapanacak ve Long işlemi beklenecek.

Hoş geldiniz, Matriks Destek Platformu sizlere sorularınızın hızlıca cevaplanması için bir ortam sağlar. Sorduğunuz ve cevapladığınız soruların ve yorumlarınızın aldığı oylar üzerinden puan kazanırsınız. Puan sistemine bağlı kampanyamızla ücretsiz kullanım avantajlarından faydalanabilirsiniz.7,972 soru
7,951 cevap
4,536 yorum
13,101 kullanıcı