0 beğenilme 0 beğenilmeme
305 kez görüntülendi
1 rsi 14 ema 15  kesişimlerinden tek bir indikatör yapılabilirmi yukardan kesince sat asağıdan kesince al gibi

2- rsi 14 ve ema15 den tek bir indikatör yapılabilir mi kırmızı olunca sat yeşl olunca al gibi

3 rsi 14 ve ema 15 in birbirini kesmesinden oluşan al sat tarama formülünü yazmanız mümkün mü şimdiden kolay gelsin iyi çalışmalar
Algoritmik Trading kategorisinde (12 puan) tarafından | 305 kez görüntülendi

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

Merhabalar,

1 rsi 14 ema 15  kesişimlerinden tek bir indikatör yapılabilirmi yukardan kesince sat asağıdan kesince al gibi..

Yukarıda istediğiniz indikatör yazılmıştır.

Ekranda yukarıya kesince 1 aşağı kesince -1 yazıyor.

Bu çıktılara göre strateji oluşturabilirsiniz.

Lütfen inceleyiniz.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.ComponentModel;
using Matriks.Data.Identifiers;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;
namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	//Ilk parametre indikatörün adı, sınıfın adıyla aynı olmalıdır.
	//Ikinci parametre indikatörün Dataserisinin üzerine mi yeni pencereye mi ekleneceğini belirtir. Yeni pencere için ->IndicatorDrawingArea.NewWindow , Data Serisi için IndicatorDrawingArea.OnDataSeries
	[IndicatorInformationAttribute("rsiema", IndicatorDrawingArea.NewWindow)]
	//Indikatörün çizgilerinin isimleri
	[IndicatorLineInformationAttribute(new []
		{
			"rsiema(0)"
		})]

	public class rsiema : MatriksIndicator
	{

		//Indicator opsiyon panelinde değerleri değiştirebildiğimiz parametreler. Int, Bool, Decimal ve Enum değerleri alabilir.Tüm değişken tiplerini DefaultValue ile tanımlarız. 

		[DefaultValue(14)]
			public int RsiPeriod1
		{
			get; set;
		}

		[DefaultValue(15)]
			public int EmaPeriod1
		{
			get; set;
		}

		RSI rsi;
		EMA ema;
		public sealed override void OnInit()
		{
			rsi = RSIIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, RsiPeriod1);
			ema = EMAIndicator(rsi, EmaPeriod1);
		}

		/// <summary>
		/// Seçilen sembolün bardata'ları güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. 
		/// </summary>
		/// <param name="currentBar">Güncellenen bardata'nın indexteki sırası</param>
		/// <param name="inputValue">Seçilen OHLC tipine göre gelen bardata'nın o anki değeri</param>
		/// <param name="barDateTime">Bardata'ya gelen güncelleme zamanı</param>
		public override void OnDataUpdate(int currentBar, decimal inputValue, DateTime barDateTime)
		{
			SetLine(0, currentBar, 0);

			if (CrossAbove(rsi, ema, 0, 0))
			{
				SetLine(0, currentBar, 1);
				return ;
			}

			if (CrossBelow(rsi, ema, 0, 0))
			{
				SetLine(0, currentBar, -1);
				return ;
			}
			return ;
		}
	}
}

Ayrıca tarama olarak da,

Al Verenler,

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;
using Matriks.AI;
using Matriks.AI.AiParameters;
using Matriks.AI.Data;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class rsiema_al : Explorer
	{
		// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
		// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.		[Parameter(14)]
			public int RsiPeriod1;

		[Parameter(15)]
			public int EmaPeriod1;

		RSI rsi;
		EMA ema;		public override void OnInit()
		{
			rsi = RSIIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, RsiPeriod1);
			ema = EMAIndicator(rsi, EmaPeriod1);


			AddColumns(0);


		}


		/// <summary>
		/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. 
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>
		public override bool OnExplorer(List<BarDataEventArgs> bardatas)
		{

			var bardata = bardatas.FirstOrDefault() ? .BarData;

			if (CrossAbove(rsi, ema, 0, 0))
			{
				return true;
			}
			return false;


		}
	}
}

Sat Verenler,

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;
using Matriks.AI;
using Matriks.AI.AiParameters;
using Matriks.AI.Data;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class rsiema_sat : Explorer
	{
		// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
		// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.		[Parameter(14)]
			public int RsiPeriod1;

		[Parameter(15)]
			public int EmaPeriod1;

		RSI rsi;
		EMA ema;		public override void OnInit()
		{
			rsi = RSIIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, RsiPeriod1);
			ema = EMAIndicator(rsi, EmaPeriod1);


			AddColumns(0);


		}


		/// <summary>
		/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. 
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>
		public override bool OnExplorer(List<BarDataEventArgs> bardatas)
		{

			var bardata = bardatas.FirstOrDefault() ? .BarData;

			if (CrossBelow(rsi, ema, 0, 0))
			{
				return true;
			}
			return false;


		}
	}
}

İyi çalışmalar.

(11,059 puan) tarafından
8,087 soru
8,058 cevap
4,580 yorum
14,727 kullanıcı