0 beğenilme 0 beğenilmeme
50 kez görüntülendi
Strategy Kodu:

 

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using Matriks.Data.Symbol;

using Matriks.Engines;

using Matriks.Indicators;

using Matriks.Symbols;

using Matriks.AlgoTrader;

using Matriks.Trader.Core;

using Matriks.Trader.Core.Fields;

using Matriks.Trader.Core.TraderModels;

using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;

using Matriks.Lean.Algotrader.Models;

using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

 

//===========================================AÇIKLAMA===========================================//

// Bu stratejide Bollinger ve RSI indikatörleri birlikte kullanılmıştır. Aşırı alım/satım     //

// bölgeleri tespit edilmeye çalışılmaktadır. Düşeceğini düşündüğünüz bir enstrüman için     //

// (kod içerisindeki alım emri yorum satırına dönüştürülerek ya da silinerek) satış amaçlı,     //

// yükseleceğini düşündüğünüz bir hisse için (satış emri silinerek) alım amaçlı kullanılabilir. //

// Eğer RSI(varsayılan periyot 11) oversold bandının üstüne kırarsa (varsayilan 30)     //

// ve son kapanış fiyatı BollingerDown(aşağı) bandından daha düşük bir değerse alım         //

// emri gönderilir. Eğer RSI overbought (70) bandının altına kırarsa ve son kapanış fiyatı     //

// BollingerUp (yukarı) bandından daha yüksek bir değerse sat emri gönderilir.         //

// Emirler piyasa fiyatından gönderilecektir.                                                //

// Emir gönderimi ile birlikte strateji raporunda Debug sekmesine "Alış emri gönderildi."     //

// ve "Satış emri gönderildi." ifadesi yazdırılmaktadır.                                      //

 

namespace Matriks.Lean.Algotrader

{ //Strateji ismini burada deklare ediyoruz.

//Dosya daki isimle stratejide yazılan isim tamamen aynı olmalıdır. (küçük büyük harf duyarlı)

 

public class BolRsiStrategy_Kopya : MatriksAlgo

{

//canlı, backtest ve backtest optimization kısımlarında değiştirilebilir olması

//istenilen parametreler bu bölümde yazılır

 

[SymbolParameter("AKBNK")]

public string Symbol;//Sembol ismi

 

[Parameter(SymbolPeriod.Day)]

public SymbolPeriod SymbolPeriod;//Stratejiyi çalıştırmak istediğimiz bar periyodu

 

[Parameter(1)]

public decimal BuyOrderQuantity;//Alım miktarı için kullanacağımız parametre

 

[Parameter(1)]

public decimal SellOrderQuantity;//Satım miktarı için kullanacağımız parametre

 

[Parameter(11)] //RSI periyodu için kullanacağımız parametre

public int RsiPeriod;

 

[Parameter(MovMethod.E)]

public MovMethod MovMethod;//BOLLINGER indikatörünü hesaplamak için kullanacağımız hareketli ortalama metodu parametre

 

[Parameter(15)]

public int BolPeriod; //BOLLINGER periyodu için kullanacağımız parametre

 

[Parameter(2)]

public decimal StandartDeviation;//BOLLINGER indikatörünü hesaplamak için kullanacağımız standart sapma değeri

 

[Output]

public decimal Kapanis;

[Output]

public decimal Bollinger_Ust_Bant;

[Output]

public decimal Bollinger_Alt_Bant;

[Output]

public decimal RSI;

 

// indikator tanımları.

BOLLINGER bollinger;//BOLLINGER indikatörü türünde bollinger isminde bir obje tanımlıyoruz

RSI rsi;//RSI indikatörü türünde rsi isminde bir obje tanımlıyoruz

 

public override void OnInit()

{

rsi = RSIIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, RsiPeriod);

bollinger = BollingerIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, BolPeriod, StandartDeviation, MovMethod);

 

AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);

 

// Algoritmanın kalıcı veya geçici sinyal ile çalışıp çalışmayacağını belirleyen fonksiyondur.

// true geçerseniz algoritma sadece yeni bar açılışlarında çalışır, bu fonksiyonu çağırmazsanız

//veya false geçerseniz her işlem olduğunda algoritma tetiklenir.

WorkWithPermanentSignal(true);

 

//Eger emri bir al bir sat seklinde gonderilmesi isteniyor bu true set edilir.

//Alttaki satırı silerek veya false geçerek emirlerin sirayla gönderilmesini engelleyebilirsiniz.

SendOrderSequential(true);

}

 

// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir.

public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)

{

/*Debug("*********************************");

Debug("Close = " + barData.BarData.Close);

Debug("bollinger ust bant = " + Math.Round(bollinger.Bollingerup.CurrentValue, 4));

Debug("bollinger alt bant = " + Math.Round(bollinger.BollingerDown.CurrentValue, 4));

Debug("rsi = " + Math.Round(rsi.CurrentValue, 2));*/

if (CrossAbove(rsi, rsi.DownLevel) && bollinger.BollingerDown.CurrentValue > barData.BarData.Close)

{

SendMarketOrder(Symbol, BuyOrderQuantity, (OrderSide.Buy));

Debug("Close = " + barData.BarData.Close);

Debug("BOLLINGER DOWN = " + bollinger.BollingerDown.CurrentValue);

Debug("rsi = " + Math.Round(rsi.CurrentValue, 2));

Debug("Alış Emri Gönderildi");

}

if (CrossBelow(rsi, rsi.UpLevel) && bollinger.Bollingerup.CurrentValue < barData.BarData.Close)

{

SendMarketOrder(Symbol, SellOrderQuantity, (OrderSide.Sell));

Debug("Close = " + barData.BarData.Close);

Debug("BOLLINGER UP = " + Math.Round(bollinger.Bollingerup.CurrentValue, 4));

Debug("rsi = " + Math.Round(rsi.CurrentValue, 2));

Debug("Satış Emri Gönderildi");

}

 

Kapanis = barData.BarData.Close;

Bollinger_Ust_Bant = Math.Round(bollinger.Bollingerup.CurrentValue, 2);

Bollinger_Alt_Bant = Math.Round(bollinger.BollingerDown.CurrentValue, 2);

RSI = Math.Round(rsi.CurrentValue, 2);

}

 

/// <summary>

/// Strateji durdurulduğunda bu fonksiyon tetiklenir.

/// </summary>

public override void OnStopped()

{

}

}

}
Algoritmik Trading kategorisinde (16 puan) tarafından | 50 kez görüntülendi

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

8,103 soru
8,076 cevap
4,593 yorum
14,832 kullanıcı