0 beğenilme 0 beğenilmeme
148 kez görüntülendi

Merhaba,

 

Explorer da tarama yapmak istiyorum aşağıdaki kodta al verenleri nasıl çıkarta bilirim.

 

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

// © loxx

 

//@version=5

indicator("STD-Filtered, N-Pole Gaussian Filter [Loxx]",

shorttitle="STDFNPGF [Loxx]",

overlay = true)

import loxx/loxxexpandedsourcetypes/4

 

greencolor = #2DD204

redcolor = #D2042D

 

//factorial calc

fact(int n)=>

float a = 1

for i = 1 to n

a *= i

a

 

//alpha calc

_alpha(int period, int poles)=>

w = 2.0 * math.pi / period

float b = (1.0 - math.cos(w)) / (math.pow(1.414, 2.0 / poles) - 1.0)

float a = - b + math.sqrt(b * b + 2.0 * b)

a

//n-pole calc

_makeCoeffs(simple int period, simple int order)=>

coeffs = matrix.new<float>(order + 1, 3, 0.)

float a = _alpha(period, order)

for r = 0 to order

out = nz(fact(order) / (fact(order - r) * fact(r)), 1)

matrix.set(coeffs, r, 0, out)

matrix.set(coeffs, r, 1, math.pow(a, r))

matrix.set(coeffs, r, 2, math.pow(1.0 - a, r))

coeffs

//n-pole calc

_npolegf(float src, simple int period, simple int order)=>

var coeffs = _makeCoeffs(period, order)

float filt = src * matrix.get(coeffs, order, 1)

int sign = 1

for r = 1 to order

filt += sign * matrix.get(coeffs, r, 0) * matrix.get(coeffs, r, 2) * nz(filt[r])

sign *= -1

filt

 

//std filter

_filt(float src, int len, float filter)=>

float price = src

float filtdev = filter * ta.stdev(src, len)

price := math.abs(price - nz(price[1])) < filtdev ? nz(price[1]) : price

price

smthtype = input.string("Kaufman", "Heiken-Ashi Better Smoothing", options = ["AMA", "T3", "Kaufman"], group= "Source Settings")

srcoption = input.string("Close", "Source", group= "Source Settings",

options =

["Close", "Open", "High", "Low", "Median", "Typical", "Weighted", "Average", "Average Median Body", "Trend Biased", "Trend Biased (Extreme)",

"HA Close", "HA Open", "HA High", "HA Low", "HA Median", "HA Typical", "HA Weighted", "HA Average", "HA Average Median Body", "HA Trend Biased", "HA Trend Biased (Extreme)",

"HAB Close", "HAB Open", "HAB High", "HAB Low", "HAB Median", "HAB Typical", "HAB Weighted", "HAB Average", "HAB Average Median Body", "HAB Trend Biased", "HAB Trend Biased (Extreme)"])

 

period = input.int(25,'Period', group = "Basic Settings")

order = input.int(5,'Order', group = "Basic Settings", minval = 1)

 

filterop = input.string("Gaussian Filter", "Filter Options", options = ["Price", "Gaussian Filter", "Both", "None"], group= "Filter Settings")

filter = input.float(1, "Filter Devaitions", minval = 0, group= "Filter Settings")

filterperiod = input.int(10, "Filter Period", minval = 0, group= "Filter Settings")

 

colorbars = input.bool(true, "Color bars?", group = "UI Options")

showSigs = input.bool(true, "Show signals?", group= "UI Options")

 

kfl=input.float(0.666, title="* Kaufman's Adaptive MA (KAMA) Only - Fast End", group = "Moving Average Inputs")

ksl=input.float(0.0645, title="* Kaufman's Adaptive MA (KAMA) Only - Slow End", group = "Moving Average Inputs")

amafl = input.int(2, title="* Adaptive Moving Average (AMA) Only - Fast", group = "Moving Average Inputs")

amasl = input.int(30, title="* Adaptive Moving Average (AMA) Only - Slow", group = "Moving Average Inputs")

 

[haclose, haopen, hahigh, halow, hamedian, hatypical, haweighted, haaverage] = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, [close, open, high, low, hl2, hlc3, hlcc4, ohlc4])

 

float src = switch srcoption

"Close" => loxxexpandedsourcetypes.rclose()

"Open" => loxxexpandedsourcetypes.ropen()

"High" => loxxexpandedsourcetypes.rhigh()

"Low" => loxxexpandedsourcetypes.rlow()

"Median" => loxxexpandedsourcetypes.rmedian()

"Typical" => loxxexpandedsourcetypes.rtypical()

"Weighted" => loxxexpandedsourcetypes.rweighted()

"Average" => loxxexpandedsourcetypes.raverage()

"Average Median Body" => loxxexpandedsourcetypes.ravemedbody()

"Trend Biased" => loxxexpandedsourcetypes.rtrendb()

"Trend Biased (Extreme)" => loxxexpandedsourcetypes.rtrendbext()

"HA Close" => loxxexpandedsourcetypes.haclose(haclose)

"HA Open" => loxxexpandedsourcetypes.haopen(haopen)

"HA High" => loxxexpandedsourcetypes.hahigh(hahigh)

"HA Low" => loxxexpandedsourcetypes.halow(halow)

"HA Median" => loxxexpandedsourcetypes.hamedian(hamedian)

"HA Typical" => loxxexpandedsourcetypes.hatypical(hatypical)

"HA Weighted" => loxxexpandedsourcetypes.haweighted(haweighted)

"HA Average" => loxxexpandedsourcetypes.haaverage(haaverage)

"HA Average Median Body" => loxxexpandedsourcetypes.haavemedbody(haclose, haopen)

"HA Trend Biased" => loxxexpandedsourcetypes.hatrendb(haclose, haopen, hahigh, halow)

"HA Trend Biased (Extreme)" => loxxexpandedsourcetypes.hatrendbext(haclose, haopen, hahigh, halow)

"HAB Close" => loxxexpandedsourcetypes.habclose(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl)

"HAB Open" => loxxexpandedsourcetypes.habopen(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl)

"HAB High" => loxxexpandedsourcetypes.habhigh(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl)

"HAB Low" => loxxexpandedsourcetypes.hablow(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl)

"HAB Median" => loxxexpandedsourcetypes.habmedian(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl)

"HAB Typical" => loxxexpandedsourcetypes.habtypical(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl)

"HAB Weighted" => loxxexpandedsourcetypes.habweighted(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl)

"HAB Average" => loxxexpandedsourcetypes.habaverage(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl)

"HAB Average Median Body" => loxxexpandedsourcetypes.habavemedbody(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl)

"HAB Trend Biased" => loxxexpandedsourcetypes.habtrendb(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl)

"HAB Trend Biased (Extreme)" => loxxexpandedsourcetypes.habtrendbext(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl)

=> haclose

 

src := filterop == "Both" or filterop == "Price" and filter > 0 ? _filt(src, filterperiod, filter) : src

 

out = _npolegf(src, period, order)

 

out := filterop == "Both" or filterop == "Gaussian Filter" and filter > 0 ? _filt(out, filterperiod, filter) : out

 

sig = nz(out[1])

 

state = 0

if (out > sig)

state := 1

if (out < sig)

state := -1

 

pregoLong = out > sig and (nz(out[1]) < nz(sig[1]) or nz(out[1]) == nz(sig[1]))

pregoShort = out < sig and (nz(out[1]) > nz(sig[1]) or nz(out[1]) == nz(sig[1]))

 

contsw = 0

contsw := nz(contsw[1])

contsw := pregoLong ? 1 : pregoShort ? -1 : nz(contsw[1])

 

goLong = pregoLong and nz(contsw[1]) == -1

goShort = pregoShort and nz(contsw[1]) == 1

 

var color colorout = na

colorout := state == -1 ? redcolor : state == 1 ? greencolor : nz(colorout[1])

 

plot(out, "N-Pole GF", color = colorout, linewidth = 3)

barcolor(colorbars ? colorout : na)

 

plotshape(showSigs and goLong, title = "Long", color = color.rgb(8, 7, 0), textcolor = color.rgb(11, 10, 1), text = "ALIS", style = shape.triangleup, location = location.belowbar, size = size.tiny)

plotshape(showSigs and goShort, title = "Short", color = color.fuchsia, textcolor = color.fuchsia, text = "SATIS", style = shape.triangledown, location = location.abovebar, size = size.tiny)

 

alertcondition(goLong, title = "Long", message = "STD-Filtered, N-Pole Gaussian Filter [Loxx]: Long\nSymbol: {{ticker}}\nPrice: {{close}}")

alertcondition(goShort, title = "Short", message = "STD-Filtered, N-Pole Gaussian Filter [Loxx]: Short\nSymbol: {{ticker}}\nPrice: {{close}}")

 

İndikator kategorisinde (14 puan) tarafından | 148 kez görüntülendi

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Hoş geldiniz, Matriks Destek Platformu sizlere sorularınızın hızlıca cevaplanması için bir ortam sağlar. Sorduğunuz ve cevapladığınız soruların ve yorumlarınızın aldığı oylar üzerinden puan kazanırsınız. Puan sistemine bağlı kampanyamızla ücretsiz kullanım avantajlarından faydalanabilirsiniz.6,839 soru
6,846 cevap
4,121 yorum
5,378 kullanıcı