0 beğenilme 0 beğenilmeme
471 kez görüntülendi

Merhaba iq destek te soru olarak dün yazdım ama yayınlanmadı maalesef. Aşağıdaki indicatör için iq uyarlaması yapılabilir mi. Teşekkürler

lengthrsi = input(13)
lengthband = input(34)
lengthrsipl = input(2)
lengthtradesl = input(7)
lenH = input(5, minval=1, title="Price Action Channel Length")
lenL = lenH
rsiOSL = input(22, minval=0, maxval=49, title="RSI Oversold Level")
rsiOBL = input(78, minval=51, maxval=100, title="RSI Overbought Level")
strength = input(2, minval=1, maxval=3, step=1, title="Strength Level: (1)Strong (2)Medium (3)All")
sgb = input(false, title="Check Box To Turn Bars Gray")
sbr = input(true, title="Highlight TDI Alert Bars")
sal = input(true, title="Show Alert Condition Status")
uha = input(false, title="Use Heikin Ashi Candles for Calculations")
//

// Constants colours that include fully non-transparent option.
blue100 = #0000FFFF
aqua100 = #00FFFFFF
fuchsia100 = #FF00FFFF
purple100 = #800080FF
gray100 = #808080FF
gold100 = #FFD700FF
white100 = #FFFFFFFF
black100 = #000000FF
gold = #FFD700


// Use only Heikinashi Candles for all calculations or use Standard Candles for calculations.
security_1 = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
security_2 = security(syminfo.ticker, timeframe.period, close)
srcClose = uha ? security_1 : security_2
security_3 = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open)
security_4 = security(syminfo.ticker, timeframe.period, open)
srcOpen = uha ? security_3 : security_4
security_5 = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high)
security_6 = security(syminfo.ticker, timeframe.period, high)
srcHigh = uha ? security_5 : security_6
security_7 = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low)
security_8 = security(syminfo.ticker, timeframe.period, low)
srcLow = uha ? security_7 : security_8
//
r = rsi(srcClose, lengthrsi)
ma = sma(r, lengthband)
offs = 1.6185 * stdev(r, lengthband)
upZone = ma + offs
dnZone = ma - offs
mid = (upZone + dnZone) / 2
mab = sma(r, lengthrsipl)
mbb = sma(r, lengthtradesl)
//
hline(rsiOSL, color=color.red, linewidth=1)
hline(50, color=color.black, linewidth=1)
hline(rsiOBL, color=color.lime, linewidth=1)
// Plot the TDI
upl = plot(upZone, color=color.blue, title="VB Channel High", linewidth=2)
dnl = plot(dnZone, color=color.blue, title="VB Channel Low", linewidth=2)
midl = plot(mid, color=color.orange, linewidth=2, title="MBL")
mabl = plot(mab, color=color.green, linewidth=2, title="RSI PL")
mbbl = plot(mbb, color=color.red, linewidth=2, title="TSL Signal")
//
//create RSI TSL cloud to indicate trend direction.
fill(mabl, mbbl, color=mab > mbb ? color.green : color.red, transp=90)

// Calculate Price Action Channel (PAC)
smmaH = 0.0
smmaL = 0.0
sma_1 = sma(srcHigh, lenH)
smmaH := na(smmaH[1]) ? sma_1 : (smmaH[1] * (lenH - 1) + srcHigh) / lenH
sma_2 = sma(srcLow, lenL)
smmaL := na(smmaL[1]) ? sma_2 : (smmaL[1] * (lenL - 1) + srcLow) / lenL
//
umacd = input(false, title="Use MACD Filtering")
fastMA = input(title="MACD Fast MA Length", type=input.integer, defval=8, minval=2)
slowMA = input(title="MACD Slow MA Length", type=input.integer, defval=16, minval=7)
signal = input(title="MACD Signal Length", type=input.integer, defval=1, minval=1)
//
//
[currMacd, _, _] = macd(srcClose[0], fastMA, slowMA, signal)
rising_1 = rising(currMacd, 2)
falling_1 = falling(currMacd, 2)
macdH = currMacd > 0 ? rising_1 ? color.green : color.red : 
  falling_1 ? color.red : color.green

//
// Bar - Highlighting based on indication strength
long = (not umacd or macdH == color.green) and mab > mbb and mab < rsiOBL and 
  mab > rsiOSL and srcHigh > smmaH and srcClose > srcOpen ? 
  mbb > mid ? 1 : mab > mid and mbb < mid ? 2 : mab < mid and mbb < mid ? 3 : 0 : 0
short = (not umacd or macdH == color.red) and mab < mbb and mab < rsiOBL and 
  mab > rsiOSL and srcLow < smmaL and srcClose < srcOpen ? 
  mbb < mid ? 1 : mab < mid and mbb > mid ? 2 : mab > mid and mbb > mid ? 3 : 0 : 0
//
// Find the right Bar colour if enabled.
bcolor = not sbr ? na : long == 1 ? gold100 : 
  long == 2 and strength > 1 ? aqua100 : long == 3 and strength > 2 ? blue100 : 
  short == 1 ? fuchsia100 : short == 2 and strength > 1 ? purple100 : 
  short == 3 and strength > 2 ? black100 : sgb ? gray100 : na
//
barcolor(color=bcolor, title="Bars Colours")
//
//
// === ALERT conditions
//
// create alerts only once per sequence type.
//
longCond = long > 0 and long != long[1] and long <= strength
shortCond = short > 0 and short != short[1] and short <= strength

// show dot only when alert condition is met and bar closed.
plotshape(sal and (longCond[1] or shortCond[1]), title="Alert Indicator", location=location.bottom, 
     color=long[1] == 1 ? gold : long[1] == 2 ? color.aqua : long[1] == 3 ? color.blue : short[1] == 1 ? color.fuchsia : short[1] == 2 ? color.purple : short[1] == 3 ? color.black : na, 
     transp=0, style=shape.circle, offset=-1)
//

// === /ALERT conditions.

// === STRATEGY ===
tradeType = input("BOTH", title="What trades should be taken : ", options=["LONG", "SHORT", "BOTH", "NONE"])

// stop loss
slPoints = input(defval=0, title="Initial Stop Loss Points (zero to disable)", minval=0)
tpPoints = input(defval=0, title="Initial Target Profit Points (zero for disable)", minval=0)

//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>//

testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year", minval=1980)
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month", minval=1, maxval=12)
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day", minval=1, maxval=31)
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)

testStopYear = input(9999, "Backtest Stop Year", minval=1980)
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month", minval=1, maxval=12)
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day", minval=1, maxval=31)
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)

testPeriod() =>
  time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false

//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<//

//
//set up exit parameters
TP = tpPoints > 0 ? tpPoints : na
SL = slPoints > 0 ? slPoints : na

// Make sure we are within the bar range, Set up entries and exit conditions
if testPeriod() and tradeType != "NONE"
  strategy.entry("long", strategy.long, when=longCond == true and tradeType != "SHORT")
  strategy.entry("short", strategy.short, when=shortCond == true and tradeType != "LONG")
  strategy.close("long", when=shortCond == true and tradeType == "LONG")
  strategy.close("short", when=longCond == true and tradeType == "SHORT")
  strategy.exit("XL", from_entry="long", profit=TP, loss=SL)
  strategy.exit("XS", from_entry="short", profit=TP, loss=SL)

// === /STRATEGY ===
//EOF

 

Algoritmik Trading kategorisinde (28 puan) tarafından | 471 kez görüntülendi

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
Merhabalar,

Maalesef talebinize olumlu dönüş yapamıyoruz.

İyi çalışmalar.
(11,059 puan) tarafından
Hoş geldiniz, Matriks Destek Platformu sizlere sorularınızın hızlıca cevaplanması için bir ortam sağlar. Sorduğunuz ve cevapladığınız soruların ve yorumlarınızın aldığı oylar üzerinden puan kazanırsınız. Puan sistemine bağlı kampanyamızla ücretsiz kullanım avantajlarından faydalanabilirsiniz.8,087 soru
8,058 cevap
4,580 yorum
14,737 kullanıcı