0 beğenilme 0 beğenilmeme
474 kez görüntülendi
Merhabalar alpha trendi bakiyeye göre al sat şeklinde matriks ıq da kullanabilmem için yardımcı olur musunuz lütfen ?
Algoritmik Trading kategorisinde (70 puan) tarafından | 474 kez görüntülendi

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

Merhabalar,

Aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz.

Lütfen inceleyiniz.

***STRATEJİLERİ TEST/DENEME ORTAMINDA SINAMADAN VE SİZİN İSTEDİĞİNİZ ŞEKİLDE ÇALIŞTIĞINA EMİN OLMADAN GERÇEK ORTAMDA HİÇBİR ZAMAN ÇALIŞTIRMAYINIZ ***

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

//========================================== by KRIPEX ==========================================//
// Başlangıçta belirlenen bakiyeye ve elinizdeki estrüman adetine göre strateji çalışmaya başlar.//
// Alış sinyali oluştuysa bakiye varsa bakiye kadar alış yapar.                 //
// Satış sinyali oluştuysa pozisyonunuz varsa hepsini satar.                   //


// ***** Bu strtaeji Bist ve Binance Spot piyasası için uygundur.                //

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class BakiyeAlpha : MatriksAlgo
	{
		[SymbolParameter("GARAN")]
						public string Symbol;

		[Parameter(SymbolPeriod.Min5)]
						public SymbolPeriod SymbolPeriod;

		[Parameter(14)]
			public int AlphatrendPeriod1;

		[Parameter(1)]
			public decimal AlphatrendCoeff1;

		[Parameter(Momentum.MFI)]
			public Momentum AlphatrendMomentum1;

	AlphaTrend alphaTrend;

		public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
		{
			if (CrossBelow(alphaTrend, alphaTrend, 0, 1))
			{
				FX_Alis();
			}

			if (CrossAbove(alphaTrend, alphaTrend, 0, 1))
			{
				FX_Satis();
			}
		}

		public override void OnInit()
		{
			AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);

			alphaTrend = AlphaTrendIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, AlphatrendPeriod1, AlphatrendCoeff1, AlphatrendMomentum1);

			WorkWithPermanentSignal(true);

			SendOrderSequential(true, Side.All);

			// Gerekli - Timestamp
			SetTimerInterval(1);
			// #Gerekli - Timestamp
		}

		[Output][Parameter(50)]
						public decimal Bakiye;

		[Parameter(0)]
						public decimal BaslangıctakiEnstrumanAdedi;

		[Parameter(false)]
						public bool KomisyonuDahilEt;

		[Parameter(0.001)]
						public decimal KomisyonOranı;

		public decimal Adet;

		[Output]
						public string Sembol1 = "";

		[Output]
						public string Sembol2 = "";

		double tradeFraction;
		int exchangeID;

		public override void OnInitComplated()
		{
			var SymbolDetail = GetSymbolDetail(Symbol);
			tradeFraction = SymbolDetail.TradeFraction;
			exchangeID = SymbolDetail.ExchangeDetail.ExchangeID;

			if ((int) ExchangeType.Crypto == exchangeID)
			{
				Sembol1 = Symbol.Split('_')[0];
				Sembol2 = Symbol.Split('_')[1];
			}
		}

		public decimal FX_Sonfiyat()
		{
			var barDataModel = GetBarData();
			return Ref(barDataModel, OHLCType.Close, 0);
		}

		public bool FX_BalanceKontrolu()
		{
			bool _sonuc = false;

			if ((int) ExchangeType.Ise == exchangeID)
			{
				_sonuc = (Math.Floor(Bakiye / FX_Sonfiyat()) >0) ? true: false;
			}else if ((int) ExchangeType.Crypto == exchangeID)
			{
				_sonuc = Bakiye >= 10.5m? true:false;
			}

			return _sonuc;
		}

		public decimal FX_MinSize(decimal quantity)
		{
			double _kuvvet = Math.Pow(10, tradeFraction);
			return (decimal)(Math.Truncate((double) quantity * _kuvvet) / _kuvvet);
		}

		public void FX_Alis()
		{
			decimal _close = FX_Sonfiyat();
			decimal _adet = 0;

			if (FX_BalanceKontrolu() && LastOrderSide.Obj != Side.Buy)
			{
				if ((int) ExchangeType.Ise == exchangeID)
				{
					_adet = Math.Floor(Bakiye / _close);
				}else if ((int) ExchangeType.Crypto == exchangeID)
				{
					_adet = FX_MinSize(Bakiye / _close);
				}

				if (_adet != 0)
				{
					SendMarketOrder(Symbol, _adet, (OrderSide.Buy));
					Debug("Alış sinyali oluştu. Sinyal fiyatı: " + _close + " - Adet: " + _adet);
				}
			}else
			{
				Debug("XXXXX - Alış sinyali oluştu ama emir gönderilmedi. Bakiye: " + Bakiye);
				Debug("           1 - Bakiyenin işlem açmak için yeterli olup olmadığınız kontrol ediniz.");
				Debug("           2 - Enstrümanın Bist ya da Binance Spot piyasasından olup olmadığını kontrol ediniz.");
			}
		}

		public void FX_Satis()
		{
			if (((Adet != 0 || BaslangıctakiEnstrumanAdedi != 0)) && LastOrderSide.Obj != Side.Sell)
			{
				Adet += BaslangıctakiEnstrumanAdedi;

				SendMarketOrder(Symbol, Adet, (OrderSide.Sell));
				Debug("Satış sinyali oluştu. Sinyal fiyatı: " + FX_Sonfiyat() + " - Adet: " + Adet);
			}else
			{
				Debug("Satış sinyali oluştu. Satılacak enstrüman yok. Bakiye: " + Bakiye);
			}
		}

		// Gerekli - Timestamp
		public class OrderListTimestamp
		{
			public string ID;
			public string Sembol;
			public decimal Adet;
			public decimal Fiyat;
			public OrdType EmirTipi;
			public OrderSide orderSide;
			public string EmirYonu;
			public DateTime TetiklenmeZamani;
			public int Sayac;
			public bool AktifMI;
		}

		Dictionary<string, OrderListTimestamp> timestampDict = new Dictionary<string, OrderListTimestamp>();

		[Parameter(3)]
						public int AyniEmirKacSeferGonderilsin;

		[Parameter(10)]
						public int KacSaniyeSonraTekrarGonderilsin;

		string orderIDTimestamp = string.Empty;

		public override void OnTimer()
		{
			if ((int) ExchangeType.Crypto == exchangeID)
			{
				var tutt = timestampDict.Where(x => x.Value.AktifMI == true && DateTime.Now >= x.Value.TetiklenmeZamani);

				if (tutt.Count() >0)
				{
					foreach (var deger in tutt)
					{
						LastOrderSide.Obj = deger.Value.orderSide == OrderSide.Buy? Side.Sell:Side.Buy;

						if (deger.Value.EmirTipi.Obj == OrdType.Limit)
						{
							orderIDTimestamp = SendLimitOrder(deger.Value.Sembol, deger.Value.Adet, deger.Value.orderSide, deger.Value.Fiyat);
							Debug(deger.Value.EmirYonu + " emri tekrar gönderildi.");
						}else if (deger.Value.EmirTipi.Obj == OrdType.Market)
						{
							orderIDTimestamp = SendMarketOrder(deger.Value.Sembol, deger.Value.Adet, deger.Value.orderSide);
							Debug(deger.Value.EmirYonu + " emri tekrar gönderildi.");
						}

						deger.Value.ID = orderIDTimestamp;
						deger.Value.AktifMI = false;
						timestampDict[orderIDTimestamp] = deger.Value;
						timestampDict.Remove(deger.Key);

					}
				}
			}
		}
		// #Gerekli - Timestamp

		public override void OnOrderUpdate(IOrder order)
		{
			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled)
			{
				if (timestampDict.ContainsKey(order.CliOrdID))
				{
					timestampDict.Remove(order.CliOrdID);
					Debug("Timestamp hatasına takılan emriniz gerçekleşti.");
				}
			}

			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Rejected)
			{
				if (!timestampDict.ContainsKey(order.CliOrdID))
				{
					OrderListTimestamp orderList = new OrderListTimestamp();
					orderList.ID = order.CliOrdID;
					orderList.Sembol = order.Symbol;
					orderList.Adet = order.OrderQty;
					orderList.Fiyat = order.Price;
					orderList.EmirTipi = order.OrdType;
					orderList.TetiklenmeZamani = DateTime.Now;
					orderList.Sayac = 0;
					orderList.AktifMI = false;

					if (order.Side.Obj == Side.Buy)
					{
						orderList.orderSide = OrderSide.Buy;
						orderList.EmirYonu = "Alış";
					}else
					{
						orderList.orderSide = OrderSide.Sell;
						orderList.EmirYonu = "Satış";
					}

					timestampDict[order.CliOrdID] = orderList;
				}

				if (order.Text.Contains("Timestamp"))
				{
					if (timestampDict.ContainsKey(order.CliOrdID))
					{
						if (timestampDict[order.CliOrdID].Sayac < AyniEmirKacSeferGonderilsin)
						{
							timestampDict[order.CliOrdID].TetiklenmeZamani = DateTime.Now.AddSeconds(KacSaniyeSonraTekrarGonderilsin);
							timestampDict[order.CliOrdID].Sayac++;
							timestampDict[order.CliOrdID].AktifMI = true;

							Debug("Emir Timestamp hatasından dolayı iptal oldu tekrar gönderilecek");
						}else
						{
							timestampDict.Remove(order.CliOrdID);
							Debug("Aynı emir üst üste " + AyniEmirKacSeferGonderilsin + " defa gönderildi.");
						}
					}
				}
			}

			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled && order.Side.Obj == Side.Buy)
			{
				var tutar = order.OrderQty * order.Price;

				Bakiye -= tutar;

				Adet += BaslangıctakiEnstrumanAdedi + order.OrderQty;
				BaslangıctakiEnstrumanAdedi = 0;

				if (KomisyonuDahilEt)
				{
					if ((int) ExchangeType.Ise == exchangeID)
					{
						Bakiye -= (Bakiye * KomisyonOranı);
					}else if ((int) ExchangeType.Crypto == exchangeID)
					{
						Adet = FX_MinSize(Adet - Adet * KomisyonOranı);
					}
				}
				Debug("Alış gerçekleşti. Gerçekleşen fiyat: " + order.Price + " - Adet: " + order.OrderQty + "- Tutar: " + tutar + " - Bakiye: " + Bakiye + " Toplam Adet: " + Adet);

			}

			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled && order.Side.Obj == Side.Sell)
			{
				var tutar = order.OrderQty * order.Price;

				Bakiye += tutar;

				Adet = 0;
				BaslangıctakiEnstrumanAdedi = 0;

				if (KomisyonuDahilEt)
				{
					Bakiye -= (Bakiye * KomisyonOranı);
				}

				Debug("Satış gerçekleşti. Gerçekleşen fiyat: " + order.Price + " - Adet: " + order.OrderQty + " - Tutar: " + tutar + " - Kalan bakiye: " + Bakiye);

			}
		}
	}
}

İyi çalışmalar.

(4,486 puan) tarafından
0 0
Selam satır 62 konum 112 de hata alıyorum

error cs 1503 :6 bağımsız değişkeni

 

alphaTrend = AlphaTrendIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, AlphatrendPeriod1, AlphatrendCoeff1, A
0 0
0 0
Aşiyan hanım belirttiğiniz linke tıkladım silinmesi gereken bölümü algoritma içerisinde bulamadım sizden ricam kontrol edebilir misiniz lütfen ?
0 0
Merhabalar,

Kullanıcı indikatörleri içerisinde AlphaTrend indikatörünüzü siliniz. MatriksIQ'yu kapatıp açınız.

Sorun düzelecektir.
Hoş geldiniz, Matriks Destek Platformu sizlere sorularınızın hızlıca cevaplanması için bir ortam sağlar. Sorduğunuz ve cevapladığınız soruların ve yorumlarınızın aldığı oylar üzerinden puan kazanırsınız. Puan sistemine bağlı kampanyamızla ücretsiz kullanım avantajlarından faydalanabilirsiniz.5,660 soru
5,725 cevap
3,656 yorum
4,543 kullanıcı