MatriksIQ Destek
Matriks Destek
Matriks Web Destek
Matriks Mobile Destek
0 beğenilme 0 beğenilmeme
115 kez görüntülendi
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;
using Matriks.AI;
using Matriks.AI.AiParameters;
using Matriks.AI.Data;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class StoRsi1 : MatriksAlgo
	{
		// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
		// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.


		[SymbolParameter("ETH_USDT_BIN")]
			public string Symbol1;


		[Parameter(SymbolPeriod.Min60)]
			public SymbolPeriod SymbolPeriod1;


		[Parameter(20)]
			public int StochasticrsiRsiPeriod1;

		[Parameter(16)]
			public int StochasticrsiStochasticPeriod1;

		[Parameter(2)]
			public int StochasticrsiKPeriod1;

		[Parameter(3)]
			public int StochasticrsiDPeriod1;

		[Parameter(MovMethod.ZL)]
			public MovMethod StochasticrsiSmoothMethod1;

		//[Parameter(1)]
		public decimal OrderQuantity1;

		//[Parameter(1)]
		public decimal OrderQuantity2;

		StochasticRSI stochasticRSI;		public override void OnInit()
		{
			stochasticRSI = StochasticRSIIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, StochasticrsiRsiPeriod1, StochasticrsiStochasticPeriod1, StochasticrsiKPeriod1, StochasticrsiDPeriod1, StochasticrsiSmoothMethod1);


			SendOrderSequential(false);
			WorkWithPermanentSignal(true);

			//Alttaki fonksiyon açıldıktan sonra parametre olarak verilen saniyede bir OnTimer fonksiyonu tetiklenir.
			// SetTimerInterval(3600);

			//Alttaki fonksiyon ile tanımlanan sembol ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir.
			//AddNewsSymbol(Symbol);

			//Alttaki fonksiyon ile tanımlanan anahtar kelime ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir.
			//AddNewsKeyword("KAP");
		}

		/// <summary>
		/// Init islemleri tamamlaninca, bardatalar kullanmaya hazir hale gelince bu fonksiyon tetiklenir. Data uzerinde bir defa yapilacak islemler icin kullanilir
		/// </summary>
		public override void OnInitComplated()
		{

		}

		/// <summary>
		/// SetTimerInterval fonksiyonu ile belirtilen sürede bir bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		public override void OnTimer()
		{

		}

		/// <summary>
		/// AddNewsSymbol ve AddNewsKeyword ile haberlere kayit olunmuşsa bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		/// <param name="newsId">Gelen haberin id'si</param>
		/// <param name="relatedSymbols">Gelen haberin ilişkili sembolleri</param>
		public override void OnNewsReceived(int newsId, List<string> relatedSymbols)
		{

		}

		/// <summary>
		/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. 
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>
		public override void OnDataUpdate(BarDataCurrentValues barDataCurrentValues)
		{
			if (CrossAbove(stochasticRSI, stochasticRSI, 0, 1) && stochasticRSI.Value[0][stochasticRSI.CurrentIndex] <= 30m)
			{
				OrderQuantity1 = GetOverall() / barDataCurrentValues.LastUpdate.Close;
				SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity1, OrderSide.Buy);
			}
			if (CrossBelow(stochasticRSI, stochasticRSI, 0, 1) && stochasticRSI.Value[0][stochasticRSI.CurrentIndex] >= 70m)
			{
				IDictionary<string, decimal> portfolio = GetPortfolio();
				var positionflag = portfolio.ContainsKey(Symbol1) && portfolio[Symbol1] != 0;

				if (positionflag)
				{
					OrderQuantity2 = portfolio[Symbol1];
				}
				SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity2, OrderSide.Sell);
			}

		}

		/// <summary>
		/// Gönderilen emirlerin son durumu değiştikçe bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Emrin son durumu</param>
		public override void OnOrderUpdate(IOrder order)
		{
		}

	}
}

Yukarıdaki kodu yazıp çalıştırdım ama satım sinyali geldiği halde satış yapmadı. Satış reddedildi diyor. Invalid quantity açıklaması var. Nerede yanlış yapmış olabilirim? Hesabımda ethereumda var bu arada satması için.

Algoritmik Trading kategorisinde (14 puan) tarafından | 115 kez görüntülendi

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

Merhaba,

Binance'de her sembol için emir gönderilirken minimum artırma miktarı vardır.

ETH_USDT_BIN için virgülden sonra maksimum 5 sayı olması gerekir.

doğru -> 0.01516

yanlış-> 0.015169

bu sorun için geçici olarak  aşağıdaki formülü deneyebilirsiniz. Önümüzdeki versiyonda bu biraz daha kolay olacak.

var quantity = Math.Truncate((_quantity - (_quantity % _size)) / _size) * _size;

burada _size yerine eth_usdt_bin için resimdeki gibi 0.00001 girmelisiniz.

Alım satım kuralları

https://www.binance.com/en/trade-rule

 

(7,008 puan) tarafından
2,773 soru
2,656 cevap
2,146 yorum
1,949 kullanıcı