MatriksIQ Destek
Matriks Destek
Matriks Web Destek
Matriks Mobile Destek
0 beğenilme 0 beğenilmeme
163 kez görüntülendi
Aşağıdaki Matriks Prime dilinde al koşulu için yazılmış formülü MatriksİQ dilinde nasıl yazabilirim?

Cross(C,Ref(LLV(C,20),-1)-(Ref(ATR(15),-1)*5)) AND C<LINEARREG(C,20)
Algoritmik Trading kategorisinde (19 puan) tarafından | 163 kez görüntülendi

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
En İyi Cevap

Merhaba, istediğiniz koşulun MatriksIQ'daki karşılığı aşağıdadır.

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using System.Windows.Media;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class Strateji : MatriksAlgo
	{
		// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
		// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.

		[SymbolParameter("GARAN")]
		public string Symbol;

		[Parameter(SymbolPeriod.Min5)]
		public SymbolPeriod SymbolPeriod;
		
		[Parameter(5)]
		public decimal Quantity;

		[Parameter(20)]
		public int Period;

		[Parameter(15)]
		public int AtrPeriod;

		[Parameter(20)]
		public int LinearRegPeriod;

		ATR atr;
		LRL lrl;
		LowestLow llv;

		/// <summary>
		/// Strateji ilk çalıştırıldığında bu fonksiyon tetiklenir. Tüm sembole kayit işlemleri,
		/// indikator ekleme, haberlere kayıt olma işlemleri burada yapılır. 
		/// </summary>
		public override void OnInit()
		{
			lrl = LRLIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, LinearRegPeriod);

			atr = ATRIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, AtrPeriod);

			llv = LowestLowIndicator(Symbol, SymbolPeriod, Period);

			AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);

			//Eger backtestte emri bir al bir sat seklinde gonderilmesi isteniyor bu true set edilir. 
			//Alttaki satırı silerek veya false geçerek emirlerin sirayla gönderilmesini engelleyebilirsiniz. 
			SendOrderSequential(true);
		}

		/// <summary>
		/// Init islemleri tamamlaninca, bardatalar kullanmaya hazir hale gelince bu fonksiyon tetiklenir. Data uzerinde bir defa yapilacak islemler icin kullanilir
		/// </summary>
		public override void OnInitComplated()
		{

		}

		/// <summary>
		/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. 
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>
		public override void OnDataUpdate(BarDataCurrentValues barDataCurrentValues)
		{
			var bardata = GetBarData();
			var close = barDataCurrentValues.LastUpdate.Close;
			var PrevClose = Ref(bardata,OHLCType.Close, 1);
			var temp = Ref(llv, 1) - (Ref(atr, 1) * 5);
			var PrevTemp = Ref(llv, 2) - (Ref(atr, 2) * 5);

			if (PrevClose<PrevTemp && close>temp&& close<lrl.CurrentValue)
			{
				SendMarketOrder(Symbol,Quantity,OrderSide.Buy);	
				Debug("Alış Emri Verildi.");
			}
		}

		/// <summary>
		/// Gönderilen emirlerin son durumu değiştikçe bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Emrin son durumu</param>
		public override void OnOrderUpdate(IOrder order)
		{
			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled)
			{

			}
		}
	}
}

 

(3,238 puan) tarafından
tarafından seçilmiş
2,160 soru
2,017 cevap
1,840 yorum
1,497 kullanıcı