0 beğenilme 0 beğenilmeme
153 kez görüntülendi
//@version=5 indicator(title='SAR TARAMA', shorttitle='SARTARA', overlay=true,max_lines_count=500, max_bars_back = 500) // grupSec = input.string(defval='1', options=['1', '2', '3', '4', '5','6','7','8','9','10','11','12','13','14','15','ÖZEL LİSTE'], group='Taraması yapılacak 40\'arlı gruplardan birini seçin', title='HİSSE GRUBU SEÇ') per = input.timeframe(defval='M', title="ZAMAN DİLİMİ SEÇ") yuzdelik2=input(1.1,title='YÜZDELİK GİR', group="YÜZDELİK SEÇ", tooltip = "1.01 üzerind bir değer girin, 1.1 = %10, 1.01=%1") // // LINEAR SAR susLS = input(true, "UP LINEAR",group="SARLARI GÖSTER VEYEA GİZLE") sdsLS = input(true, "DOWN LINEAR") startLS = 2 incrementLS =1 maximumLS = 1 startCalc = startLS * .01 incrementCalc = incrementLS * .01 maximumCalc = maximumLS * .10 sarUp = ta.sar(startCalc, incrementCalc, maximumCalc) sarDown = ta.sar(startCalc, incrementCalc, maximumCalc) colUp = close >= sarDown ? color.lime : na colDown = close // start with uptrend uptrend = true new_trend = false EP = high SAR = low AF = AF_initial // before a reversal, the reversal_state is 0; // after a reversal, within the same candle as the reversal, // the reversal_state can be 1 (uptrend) or 2 (downtrend) reversal_state = 0 if not na(uptrend[1]) and not na(new_trend[1]) if reversal_state == 0 if uptrend[1] EP := math.max(high, EP[1]) else EP := math.min(low, EP[1]) if new_trend[1] AF := AF_initial else if EP != EP[1] AF := math.min(AF_maximum, AF[1] + AF_increment) else AF := AF[1] SAR := SAR[1] + AF * (EP - SAR[1]) if uptrend[1] SAR := math.min(SAR, low[1]) if not na(low[2]) SAR := math.min(SAR, low[2]) if SAR > low uptrend := false new_trend := true SAR := math.max(high, EP[1]) EP := math.min(low, low[1]) reversal_state := 2 else uptrend := true new_trend := false else SAR := math.max(SAR, high[1]) if not na(high[2]) SAR := math.max(SAR, high[2]) if SAR < high uptrend := true new_trend := true SAR := math.min(low, EP[1]) EP := math.max(high, high[1]) reversal_state := 1 else uptrend := false new_trend := false else if reversal_state == 1 EP := high if low < SAR SAR := EP EP := low reversal_state == 2 uptrend := false else EP := low if high > SAR SAR := EP EP := high reversal_state == 1 uptrend := true SAR L_SAR = LUCID_SAR(AF_initial, AF_increment, AF_maximum) plot(showLucidSAR ? L_SAR : na, color = color.rgb(184, 33, 243), style = plot.style_cross, linewidth = 1, title="LUCID SAR - Çizim") // TRIPLE SAR showslow = input.bool(true, "SLOW SAR Göster?") showmoderate = input.bool(true, "MOD SAR Göster?") showfast = input.bool(true, "FAST SAR Göster?") roSarSlow = ta.sar(0.01,0.01,0.2) roSarModerate = ta.sar(0.01,0.02,0.2) roSarFast = ta.sar(0.01,0.03,0.2) plot(showslow ? roSarSlow :na, style=plot.style_cross, color=color.maroon, linewidth=1, title="TRIPLE SAR - Slow") plot(showmoderate ? roSarModerate :na, style=plot.style_cross, color=color.green, linewidth=1, title="TRIPLE SAR - Moderate") plot(showfast ? roSarFast :na, style=plot.style_cross, color=color.red,linewidth=1, title="TRIPLE SAR - Fast") plot(ta.cross(out, roSarModerate) ? out : na, style = plot.style_circles, linewidth = 3, title="PSAR Cross Triple Modarate", color=color.yellow) plot(ta.cross(out, roSarFast) ? out : na, style = plot.style_circles, linewidth = 3, title="PSAR Cross Triple Fast", color=color.aqua) //plot(ta.crossunder(out, roSarFast) ? out : na, style = plot.style_circles, linewidth = 3, title="PSAR Cross Triple Fast", color=color.olive) //SAR AVG showSAROrt = input.bool(true, "SAR Ortalama Göster", group = "SAR ORTALAMASINI GÖSTER?") sarOrt = (sarUp + out + L_SAR) / 3 //sarOrt = (sarUp + out + L_SAR + roSarFast + roSarFast2 + roSarModerate + roSarModerate2 + roSarSlow + roSarSlow2) / 9 plot(showSAROrt ? sarOrt : na, style=plot.style_cross, color=color.orange, linewidth=2, title="SAR5 - Ortalama") ////SARBIRLES= ta.cross(out, roSarFast) or ta.cross(out, roSarModerate) or ta.cross(out,roSarSlow) kaynaksec = input.source(close, "KAYNAK SEÇ 1",group = "KOD ÖRNEĞİ = KAYNAKSEC 1 > roSarSlow and KAYNAKSEC 2 < roSarSlow * 1.1") kaynaksec2= input.source(close, "KAYNAK SEÇ 2") condition1=input.bool(true,"SLOW",group="TARANACAK SARLARI SEÇ") ? kaynaksec > roSarSlow and kaynaksec2 roSarFast and kaynaksec2 roSarModerate and kaynaksec2 L_SAR and kaynaksec2 sarUp and kaynaksec2 < sarUp*yuzdelik2 :na condition6=input.bool(true,"PARABOLIC") ? kaynaksec > out and kaynaksec2 sarOrt and kaynaksec2 < sarOrt*yuzdelik2 :na SARTEMAS= condition1 or condition2 or condition3 or condition4 or condition5 or condition6 or condition7 func() => //ÖRNEK BİR FONKSİYON AŞAĞIDA YAZILMIŞTIR. SİZ DE İSTEDİĞİNİZ KOŞULLAR İÇİN TARAMA YAZABİLİRSİNİZ. cond = SARTEMAS [close,cond] //GRUP VE TARANACAK HİSSE SAYISINI AYNI ŞEKİLDE DİLEDİĞİNİZ GİBİ ARTIRABİLİRSİNİZ. sb1 = input.symbol(title='1', defval='',group = "╠═════════════ ÖZEL LİSTE ═════════════╣") sb2 = input.symbol(title='2', defval='') sb3 = input.symbol(title='3', defval='') sb4 = input.symbol(title='4', defval='') sb5 = input.symbol(title='5', defval='') sb6 = input.symbol(title='6', defval='') sb7 = input.symbol(title='7', defval='') sb8 = input.symbol(title='8', defval='') sb9 = input.symbol(title='9', defval='') sb10 = input.symbol(title='10', defval='') sb11 = input.symbol(title='11', defval='') sb12 = input.symbol(title='12', defval='') sb13 = input.symbol(title='13', defval='') sb14 = input.symbol(title='14', defval='') sb15 = input.symbol(title='15', defval='') sb16 = input.symbol(title='16', defval='') sb17 = input.symbol(title='17', defval='') sb18 = input.symbol(title='18', defval='') sb19 = input.symbol(title='19', defval='') sb20 = input.symbol(title='20', defval='') sb21 = input.symbol(title='21', defval='') sb22 = input.symbol(title='22', defval='') sb23 = input.symbol(title='23', defval='') sb24 = input.symbol(title='24', defval='') sb25 = input.symbol(title='25', defval='') sb26 = input.symbol(title='26', defval='') sb27 = input.symbol(title='27', defval='') sb28 = input.symbol(title='28', defval='') sb29 = input.symbol(title='29', defval='') sb30 = input.symbol(title='30', defval='') sb31 = input.symbol(title='31', defval='') sb32 = input.symbol(title='32', defval='') sb33 = input.symbol(title='33', defval='') sb34 = input.symbol(title='34', defval='') sb35 = input.symbol(title='35', defval='') sb36 = input.symbol(title='36', defval='') sb37 = input.symbol(title='37', defval='') sb38 = input.symbol(title='38', defval='') sb39 = input.symbol(title='39', defval='') sb40 = input.symbol(title='40', defval='') u1 = grupSec == '1' ? 'BIST:A1CAP' : grupSec == '2' ? 'BIST:ARENA' : grupSec == '3' ? 'BIST:BJKAS' : grupSec == '4' ? 'BIST:CWENE' : grupSec == '5' ? 'BIST:EKIZ' : grupSec == '6' ? 'BIST:GENTS' : grupSec == '7' ? 'BIST:IHEVA' : grupSec == '8' ? 'BIST:KENT' : grupSec == '9' ? 'BIST:LIDFA' : grupSec == '10' ? 'BIST:NATEN' : grupSec == '11' ? 'BIST:PKART' : grupSec == '12' ? 'BIST:SELGD' : grupSec == '13' ? 'BIST:TNZTP' : grupSec == '14' ? 'BIST:YATAS' : grupSec == '15' ? 'BIST:MARBL' : grupSec == 'ÖZEL LİSTE' ? sb1 : na u2 = grupSec == '1' ? 'BIST:ACSEL' : grupSec == '2' ? 'BIST:ARSAN' : grupSec == '3' ? 'BIST:BLCYT' : grupSec == '4' ? 'BIST:DAGHL' : grupSec == '5' ? 'BIST:EKSUN' : grupSec == '6' ? 'BIST:GEREL' : grupSec == '7' ? 'BIST:IHGZT' : grupSec == '8' ? 'BIST:KERVN' : grupSec == '9' ? 'BIST:LINK' : grupSec == '10' ? 'BIST:NETAS' : grupSec == '11' ? 'BIST:PKENT' : grupSec == '12' ? 'BIST:SELVA' : grupSec == '13' ? 'BIST:TOASO' : grupSec == '14' ? 'BIST:YAYLA' : grupSec == '15' ? 'BIST:BINHO' : grupSec == 'ÖZEL LİSTE' ? sb2 : na u3 = grupSec == '1' ? 'BIST:ADEL' : grupSec == '2' ? 'BIST:ARZUM' : grupSec == '3' ? 'BIST:BMSCH' : grupSec == '4' ? 'BIST:DAGI' : grupSec == '5' ? 'BIST:ELITE' : grupSec == '6' ? 'BIST:GESAN' : grupSec == '7' ? 'BIST:IHLAS' : grupSec == '8' ? 'BIST:KERVT' : grupSec == '9' ? 'BIST:LKMNH' : grupSec == '10' ? 'BIST:NIBAS' : grupSec == '11' ? 'BIST:PLTUR' : grupSec == '12' ? 'BIST:SEYKM' : grupSec == '13' ? 'BIST:TRCAS' : grupSec == '14' ? 'BIST:YBTAS' : grupSec == '15' ? 'BIST:EKOS' : grupSec == 'ÖZEL LİSTE' ? sb3 : na u4 = grupSec == '1' ? 'BIST:ADESE' : grupSec == '2' ? 'BIST:ASELS' : grupSec == '3' ? 'BIST:BMSTL' : grupSec == '4' ? 'BIST:DAPGM' : grupSec == '5' ? 'BIST:EMKEL' : grupSec == '6' ? 'BIST:GIPTA' : grupSec == '7' ? 'BIST:IHLGM' : grupSec == '8' ? 'BIST:KFEIN' : grupSec == '9' ? 'BIST:LOGO' : grupSec == '10' ? 'BIST:NTGAZ' : grupSec == '11' ? 'BIST:PNLSN' : grupSec == '12' ? 'BIST:SILVR' : grupSec == '13' ? 'BIST:TRGYO' : grupSec == '14' ? 'BIST:YEOTK' : grupSec == '15' ? 'BIST:AGROT' : grupSec == 'ÖZEL LİSTE' ? sb4 : na u5 = grupSec == '1' ? 'BIST:ADGYO' : grupSec == '2' ? 'BIST:ASGYO' : grupSec == '3' ? 'BIST:BNTAS' : grupSec == '4' ? 'BIST:DARDL' : grupSec == '5' ? 'BIST:EMNIS' : grupSec == '6' ? 'BIST:GLBMD' : grupSec == '7' ? 'BIST:IHYAY' : grupSec == '8' ? 'BIST:KGYO' : grupSec == '9' ? 'BIST:LRSHO' : grupSec == '10' ? 'BIST:NTHOL' : grupSec == '11' ? 'BIST:PNSUT' : grupSec == '12' ? 'BIST:SISE' : grupSec == '13' ? 'BIST:TRILC' : grupSec == '14' ? 'BIST:YESIL' : grupSec == '15' ? 'BIST:BEGYO' : grupSec == 'ÖZEL LİSTE' ? sb5 : na u6 = grupSec == '1' ? 'BIST:AEFES' : grupSec == '2' ? 'BIST:ASTOR' : grupSec == '3' ? 'BIST:BOBET' : grupSec == '4' ? 'BIST:DENGE' : grupSec == '5' ? 'BIST:ENERY' : grupSec == '6' ? 'BIST:GLCVY' : grupSec == '7' ? 'BIST:IMASM' : grupSec == '8' ? 'BIST:KIMMR' : grupSec == '9' ? 'BIST:LUKSK' : grupSec == '10' ? 'BIST:NUGYO' : grupSec == '11' ? 'BIST:POLHO' : grupSec == '12' ? 'BIST:SKBNK' : grupSec == '13' ? 'BIST:TSGYO' : grupSec == '14' ? 'BIST:YGGYO' : grupSec == '15' ? 'BIST:SKYMD' : grupSec == 'ÖZEL LİSTE' ? sb6 : na u7 = grupSec == '1' ? 'BIST:AFYON' : grupSec == '2' ? 'BIST:ASUZU' : grupSec == '3' ? 'BIST:BORLS' : grupSec == '4' ? 'BIST:DERHL' : grupSec == '5' ? 'BIST:ENJSA' : grupSec == '6' ? 'BIST:GLRYH' : grupSec == '7' ? 'BIST:INDES' : grupSec == '8' ? 'BIST:KLGYO' : grupSec == '9' ? 'BIST:MAALT' : grupSec == '10' ? 'BIST:NUHCM' : grupSec == '11' ? 'BIST:POLTK' : grupSec == '12' ? 'BIST:SKTAS' : grupSec == '13' ? 'BIST:TSKB' : grupSec == '14' ? 'BIST:YGYO' : grupSec == '15' ? 'BIST:CATES' : grupSec == 'ÖZEL LİSTE' ? sb7 : na u8 = grupSec == '1' ? 'BIST:AGESA' : grupSec == '2' ? 'BIST:ATAGY' : grupSec == '3' ? 'BIST:BOSSA' : grupSec == '4' ? 'BIST:DERIM' : grupSec == '5' ? 'BIST:ENKAI' : grupSec == '6' ? 'BIST:GLYHO' : grupSec == '7' ? 'BIST:INFO' : grupSec == '8' ? 'BIST:KLKIM' : grupSec == '9' ? 'BIST:MACKO' : grupSec == '10' ? 'BIST:OBASE' : grupSec == '11' ? 'BIST:PRDGS' : grupSec == '12' ? 'BIST:SMART' : grupSec == '13' ? 'BIST:TSPOR' : grupSec == '14' ? 'BIST:YKBNK' : grupSec == '15' ? 'BIST:SURGY' : grupSec == 'ÖZEL LİSTE' ? sb8 : na u9 = grupSec == '1' ? 'BIST:AGHOL' : grupSec == '2' ? 'BIST:ATAKP' : grupSec == '3' ? 'BIST:BRISA' : grupSec == '4' ? 'BIST:DESA' : grupSec == '5' ? 'BIST:ENSRI' : grupSec == '6' ? 'BIST:GMTAS' : grupSec == '7' ? 'BIST:INGRM' : grupSec == '8' ? 'BIST:KLMSN' : grupSec == '9' ? 'BIST:MAGEN' : grupSec == '10' ? 'BIST:ODAS' : grupSec == '11' ? 'BIST:PRKAB' : grupSec == '12' ? 'BIST:SMRTG' : grupSec == '13' ? 'BIST:TTKOM' : grupSec == '14' ? 'BIST:YKSLN' : grupSec == '15' ? 'BIST:KBORU' : grupSec == 'ÖZEL LİSTE' ? sb9 : na u10 = grupSec == '1' ? 'BIST:AGYO' : grupSec == '2' ? 'BIST:ATATP' : grupSec == '3' ? 'BIST:BRKO' : grupSec == '4' ? 'BIST:DESPC' : grupSec == '5' ? 'BIST:EPLAS' : grupSec == '6' ? 'BIST:GOKNR' : grupSec == '7' ? 'BIST:INTEM' : grupSec == '8' ? 'BIST:KLNMA' : grupSec == '9' ? 'BIST:MAKIM' : grupSec == '10' ? 'BIST:OFSYM' : grupSec == '11' ? 'BIST:PRKME' : grupSec == '12' ? 'BIST:SNGYO' : grupSec == '13' ? 'BIST:TTRAK' : grupSec == '14' ? 'BIST:YONGA' : grupSec == '15' ? 'BIST:MEGMT' : grupSec == 'ÖZEL LİSTE' ? sb10 : na u11 = grupSec == '1' ? 'BIST:AHGAZ' : grupSec == '2' ? 'BIST:ATEKS' : grupSec == '3' ? 'BIST:BRKSN' : grupSec == '4' ? 'BIST:DEVA' : grupSec == '5' ? 'BIST:ERBOS' : grupSec == '6' ? 'BIST:GOLTS' : grupSec == '7' ? 'BIST:INVEO' : grupSec =
İndikatör Pozisyonları ve Değerleri kategorisinde (12 puan) tarafından | 153 kez görüntülendi

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
Merhaba,

Diğer platformların dillerine hakim olmadığımızdan maalesef çevrimi mümkün değildir.

Bilgilerinize.
(3,340 puan) tarafından
7,955 soru
7,936 cevap
4,530 yorum
12,978 kullanıcı