MatriksIQ Destek
Matriks Destek
Matriks Web Destek
Matriks Mobile Destek
0 beğenilme 0 beğenilmeme
27 kez görüntülendi

Selamlar,

Twitter da takip ettiğim @KriptoTunc 'un yazdığı Mega OTT stratejisinin kodları aşağıdaki gibidir. Bu stratejinin indikatörünü yazabilirmisiniz?
 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using System.Windows.Media;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;
using Matriks.Binance;

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class MEGAOTTV2 : MatriksAlgo
	{
		// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
		// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.

		[SymbolParameter("BTC_USDT_BIN")]
		public string Symbol;
		
		[Parameter(SymbolPeriod.Min)]
		public SymbolPeriod SymbolPeriod;
		
		[Parameter(1)]
		public decimal OrderQuantity;
		
		[Parameter(20)]
		public int Inside_Period;
		
		[Parameter(0.5)]
		public decimal Inside_Band_Distance;
		
		[Parameter(20)]
		public int Outside_Period;
		
		[Parameter(3)]
		public decimal Outside_Band_Distance;
		
		[Parameter(3)]
		public int MovPeriod;
		
		[Parameter(10)]
		public int bolum;
		
		[Parameter(10)]
		public int kar;
		
		[Parameter(2)]
		public int ottPeriod;
		
		[Parameter(3.2)]
		public decimal ottPercentage;
		ENV env_inside;

		ENV env_outside;

		MOV mov;
		bool islemde = false;

		decimal alisFiyati = 0;

		OTT ott;

		/// <summary>

		/// Strateji ilk çalıştırıldığında bu fonksiyon tetiklenir. Tüm sembole kayit işlemleri,

		/// indikator ekleme, haberlere kayıt olma işlemleri burada yapılır.

		/// </summary>

		public override void OnInit()
		{
			ott = OTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, ottPeriod, ottPercentage, MovMethod.VAR, true);
			env_inside = EnvelopeIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, Inside_Period, Inside_Band_Distance, MovMethod.VAR);
			env_outside = EnvelopeIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, Outside_Period, Outside_Band_Distance, MovMethod.VAR);
			mov = MOVIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, MovPeriod, MovMethod.VAR);
			AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);
			//List<string, decimal> Portfolio = GetPortfolio();
			AddChart("CustomChart", 5);
			AddChartLineName("CustomChart", 1, "envicUst");
			AddChartLineName("CustomChart", 2, "envicUst");
			AddChartLineName("CustomChart", 3, "envDisUst");
			AddChartLineName("CustomChart", 4, "envDisAlt");
			AddChartLineName("CustomChart", 5, "Close");

			// Algoritmanın kalıcı veya geçici sinyal ile çalışıp çalışmayacağını belirleyen fonksiyondur.
			// true geçerseniz algoritma sadece yeni bar açılışlarında çalışır, bu fonksiyonu çağırmazsanız veya false geçerseniz her işlem olduğunda algoritma tetiklenir.
			WorkWithPermanentSignal(true);
			//Eger backtestte emri bir al bir sat seklinde gonderilmesi isteniyor bu true set edilir.
			//Alttaki satırı silerek veya false geçerek emirlerin sirayla gönderilmesini engelleyebilirsiniz.
			SendOrderSequential(true);
		}

		/// <summary>
		/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>
		public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
		{
			var barDataModel = GetBarData();
			CustomGraphic(barDataModel);

			decimal alan = (env_inside.Up.CurrentValue - env_inside.Down.CurrentValue) / bolum;
			decimal altSeviye = env_inside.Down.CurrentValue + alan;
			decimal ustSeviye = env_inside.Up.CurrentValue - alan;

			bool stoploss = barData.BarData.Close< env_outside.Down.CurrentValue ? true:false;
			bool maOttUstunde = ott.ottSupportLine.CurrentValue>ott.ottLine.CurrentValue? true:false;
			bool altBolgede = (env_inside.Down.CurrentValue < barData.BarData.Close) & (barData.BarData.Close < altSeviye) ? true:false;
			bool ustbolgede = (env_inside.Up.CurrentValue > barData.BarData.Close) & (barData.BarData.Close > ustSeviye) ? true:false;

			//if ((env_inside.Down.CurrentValue < mov.CurrentValue) & (mov.CurrentValue < altSeviye) & !islemde)
			if (altBolgede & !islemde & maOttUstunde)
			{
				alisFiyati = barData.BarData.Close;
				buy(barData.BarData.Close);
			}
			if (ustbolgede & islemde)
			//if ((env_inside.Up.CurrentValue > mov.CurrentValue) & (mov.CurrentValue > ustSeviye) & islemde)
			{
				if (barData.BarData.Close>(alisFiyati + (alisFiyati * kar / 100)))
				{
					sell(barData.BarData.Close);
				}
			}
			if (islemde & stoploss)
			{
				Debug("Zarar Kes Calisti");
				sell(barData.BarData.Close);
			}
			if (CrossAbove(mov, env_inside.Up) & maOttUstunde)
			{
				if (!islemde)
				{
					Debug("ic Envden Yukari Kirdi");
					buy(barData.BarData.Close);
				}
			}
			if (CrossBelow(mov, env_inside.Up) & islemde)
			{
				Debug("ic Env yukarıdan asagı kırıldı");
				sell(barData.BarData.Close);
			}
		}

		public void buy(decimal close)
		{
			SendMarketOrder(Symbol, OrderQuantity, (OrderSide.Buy));
			islemde = true;
			Debug("Alıs emri verildi.");
			Debug("Env_inside.Up:" + env_inside.Up.CurrentValue);
			Debug("Close:" + close);
			Debug("Env_inside.Down:" + env_inside.Down.CurrentValue);
		}
		public void sell(decimal close)
		{
			SendMarketOrder(Symbol, OrderQuantity, (OrderSide.Sell));
			islemde = false;
			Debug("Satıs emri verildi.");
			Debug("Env_inside.Up:" + env_inside.Up.CurrentValue);
			Debug("Close:" + close);
			Debug("Env_inside.Down:" + env_inside.Down.CurrentValue);
		}

		public void CustomGraphic(ISymbolBarData bardatamodel)
		{
			Plot("CustomChart", 1, Math.Round(env_inside.Up.CurrentValue, 2));
			Plot("CustomChart", 2, Math.Round(env_inside.Down.CurrentValue, 2));
			Plot("CustomChart", 3, Math.Round(env_outside.Up.CurrentValue, 2));
			//Plot("CustomChart", 3, Ref(bardatamodel, OHLCType.High, 1));
			//Plot("CustomChart", 4, Ref(bardatamodel, OHLCType.Low, 1));
			Plot("CustomChart", 5, Ref(bardatamodel, OHLCType.Close, 1));
			//Plot("CustomChart", 3, env_outside.Down.CurrentValue);
			Plot("CustomChart", 4, Math.Round(env_outside.Down.CurrentValue, 2));
		}
	}
}

 

önce İndikator kategorisinde (20 puan) tarafından
önce tarafından düzenlendi | 27 kez görüntülendi

1 cevap

1 beğenilme 0 beğenilmeme
En İyi Cevap
Merhabalar,

Yardımcı olmaya çalışalım. Bu stratejideki hangi değerleri indikatörde görmek istiyorsunuz. CustomGraphic deki çizgileri mi görmek istiyorsunuz yoksa başka değerlerde olacak mı?
önce (2,320 puan) tarafından
önce tarafından seçilmiş
0 0
Selamlar,

kodun içinde yazan değerler ile kurgulayabilirseniz sevinirim. zaten kendim değiştirebiliyorum değerleri. gerekirse değiştiririm. costumGraphic deki çizgileri görsem yeterli olur bence.

 

teşekkürler
0 0

Merhaba, istediğiniz indikatör kodu aşağıda paylaştım. CustomGraphic içerisinde sadece 2 tane Envelop indikatörü vardı onları ekledim. Close değeri zaten grafikte olacağı için eklemedim.

İyi çalışmalar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.ComponentModel;
using Matriks.Data.Identifiers;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;
namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	//Ilk parametre indikatörün adı, sınıfın adıyla aynı olmalıdır.
	//Ikinci parametre indikatörün Dataserisinin üzerine mi yeni pencereye mi ekleneceğini belirtir. Yeni pencere için ->IndicatorDrawingArea.NewWindow , Data Serisi için IndicatorDrawingArea.OnDataSeries
	[IndicatorInformationAttribute("MegaOTT", IndicatorDrawingArea.OnDataSeries)]
	//Indikatörün çizgilerinin isimleri
	[IndicatorLineInformationAttribute(new []
		{
			"envicUst (0,1,2)", "envicAlt (0,1,2)",
			"envDisUst (3,4,5)", "envDisAlt (3,4,5)",
			"mov(6,7)"
		})]

	public class MegaOTT : MatriksIndicator
	{

		//Indicator opsiyon panelinde değerleri değiştirebildiğimiz parametreler. Int, Bool, Decimal ve Enum değerleri alabilir.Tüm değişken tiplerini DefaultValue ile tanımlarız. 

		[DefaultValue(20)]
		public int Inside_Period
		{
			get; set;
		}

		[DefaultValue(0.5)]
		public decimal Inside_Band_Distance
		{
			get; set;
		}

		[DefaultValue(MovMethod.VAR)]
		public MovMethod Inside_Method
		{
			get; set;
		}

		[DefaultValue(20)]
		public int Outside_Period
		{
			get; set;
		}

		[DefaultValue(3)]
		public decimal Outside_Band_Distance
		{
			get; set;
		}

		[DefaultValue(MovMethod.VAR)]
		public MovMethod Outside_Method
		{
			get; set;
		}

		[DefaultValue(3)]
		public int MovPeriod
		{
			get; set;
		}

		[DefaultValue(MovMethod.VAR)]
		public MovMethod Mov_Method
		{
			get; set;
		}
		MOV mov;
		ENV env_inside;
		ENV env_outside;

		public sealed override void OnInit()
		{
			mov = MOVIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, MovPeriod, Mov_Method);

			env_inside = EnvelopeIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, Inside_Period, Inside_Band_Distance, Inside_Method);
			env_outside = EnvelopeIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, Outside_Period, Outside_Band_Distance, Outside_Method);
		}

		/// <summary>
		/// Seçilen sembolün bardata'ları güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. 
		/// </summary>
		/// <param name="currentBar">Güncellenen bardata'nın indexteki sırası</param>
		/// <param name="inputValue">Seçilen OHLC tipine göre gelen bardata'nın o anki değeri</param>
		/// <param name="barDateTime">Bardata'ya gelen güncelleme zamanı</param>
		public override void OnDataUpdate(int currentBar, decimal inputValue, DateTime barDateTime)
		{

			SetLine(0, currentBar, Math.Round(env_inside.Up.CurrentValue, 2));
			SetLine(1, currentBar, Math.Round(env_inside.Down.CurrentValue, 2));
			SetLine(2, currentBar, Math.Round(env_outside.Up.CurrentValue, 2));
			SetLine(3, currentBar, Math.Round(env_outside.Down.CurrentValue, 2));
			SetLine(4, currentBar, Math.Round(mov.CurrentValue, 2));
		}

	}
}

 

1 0
Çok teşekkürler hızlı dönüşünüz için
0 0
yanlız içinde birde MOV olması gerekiyordu sanırım. ona göre al sat kararları veriyor çünkü. indikatörü grafiğe eklediğimde onu göremedim. bidaha bakabilirmisiniz ?

 

teşekkürler
0 0

Kodun içinde yazan değerler ile kurgulayabilirseniz sevinirim. zaten kendim değiştirebiliyorum değerleri. gerekirse değiştiririm. costumGraphic deki çizgileri görsem yeterli olur bence.

CustomGraphic deki çizgileri görsem yeterli olur demiştiniz. Aşağıda görüldüğü üzere CustomGraphic de mov indikatörü yok. Bu nedenle ilk başta sordum hangi değerleri görmek istiyorsunuz diye.

Paylaştığım kodu örnek alarak istediğiniz diğer indikatörleri de ekleyebilirsiniz. 

Teşekkürler,

İyi çalışmalar

public void CustomGraphic(ISymbolBarData bardatamodel)
		{
			Plot("CustomChart", 1, Math.Round(env_inside.Up.CurrentValue, 2));
			Plot("CustomChart", 2, Math.Round(env_inside.Down.CurrentValue, 2));
			Plot("CustomChart", 3, Math.Round(env_outside.Up.CurrentValue, 2));
			//Plot("CustomChart", 3, Ref(bardatamodel, OHLCType.High, 1));
			//Plot("CustomChart", 4, Ref(bardatamodel, OHLCType.Low, 1));
			Plot("CustomChart", 5, Ref(bardatamodel, OHLCType.Close, 1));
			//Plot("CustomChart", 3, env_outside.Down.CurrentValue);
			Plot("CustomChart", 4, Math.Round(env_outside.Down.CurrentValue, 2));
		}

 

0 0
peki , stratejinin içinde olduğu gibi MOV u ekleyebilirmiyiz?
0 0
Tabi, yukarıda paylaştığım stratejiyi düzenledim. Mov indikatörü ekli halidir.
Hoş geldiniz, Matriks Destek Platformu sizlere sorularınızın hızlıca cevaplanması için bir ortam sağlar. Sorduğunuz ve cevapladığınız soruların ve yorumlarınızın aldığı oylar üzerinden puan kazanırsınız. Puan sistemine bağlı kampanyamızla ücretsiz kullanım avantajlarından faydalanabilirsiniz.528 soru
593 cevap
752 yorum
340 kullanıcı