0 beğenilme 0 beğenilmeme
281 kez görüntülendi
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;
using Matriks.AI;
using Matriks.AI.AiParameters;
using Matriks.AI.Data;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class HunterV1_6 : MatriksAlgo
	{
		// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
		// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.


		[SymbolParameter("1000LUNC_USDT_FBIN")]
			public string Symbol1;
    [Parameter(11727)]
			public decimal OrderQuantity1;
    
		[SymbolParameter("1000SHIB_USDT_FBIN")]
			public string Symbol2;
    [Parameter(132000)]
			public decimal OrderQuantity2;

[Parameter(SymbolPeriod.Min5)]
			public SymbolPeriod SymbolPeriod1;		[Parameter(1)]
			public int RocLength1;

		[Parameter(false)]
			public bool IsReduceOnly1;

		[Parameter(10)]
			public decimal Leverage1;

		[Parameter(true)]
			public bool IsReduceOnly2;

		[Parameter(CryptoLeverageType.Cross)]
			public CryptoLeverageType LeverageType2;

		[Parameter(4)]
			public decimal StopLevel1;


		[Parameter(4)]
			public decimal StopLevel2;
    

		ROC roc;
		ROC roc2;

public override void OnInit()
		{

			roc = ROCIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, RocLength1);
			roc2 = ROCIndicator(Symbol2, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, RocLength1);

for (int i = 1; i <= 99; i++)
       {
        string symbol = "Symbol" + i;
        SetLeverage(symbol, Leverage1);
        SetLeverageType(symbol, LeverageType2);
        }


			SendOrderSequential(false); // Emirler Sıralı Gönderilsin
			WorkWithPermanentSignal(false); // Kalıcı Sinyalle Çalış

			//Alttaki fonksiyon açıldıktan sonra parametre olarak verilen saniyede bir OnTimer fonksiyonu tetiklenir.
			// SetTimerInterval(3600);

			//Alttaki fonksiyon ile tanımlanan sembol ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir.
			//AddNewsSymbol(Symbol);

			//Alttaki fonksiyon ile tanımlanan anahtar kelime ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir.
			//AddNewsKeyword("KAP");
		}

		/// <summary>
		/// Init islemleri tamamlaninca, bardatalar kullanmaya hazir hale gelince bu fonksiyon tetiklenir. Data uzerinde bir defa yapilacak islemler icin kullanilir
		/// </summary>
		public override void OnInitCompleted()
		{

		}

		/// <summary>
		/// SetTimerInterval fonksiyonu ile belirtilen sürede bir bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		public override void OnTimer()
		{

		}

		/// <summary>
		/// AddNewsSymbol ve AddNewsKeyword ile haberlere kayit olunmuşsa bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		/// <param name="newsId">Gelen haberin id'si</param>
		/// <param name="relatedSymbols">Gelen haberin ilişkili sembolleri</param>
		public override void OnNewsReceived(int newsId, List<string> relatedSymbols)
		{

		}

		/// <summary>
		/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. 
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>
		DateTime IslemZamani = DateTime.Now;
		
		public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
		{
			if (DateTime.Now >= IslemZamani)
			{
						
						if (CrossAbove(roc, 0.04m, 0) && roc.Value[0][roc.CurrentIndex] < 0.042m)
						{
							TakeProfit(Symbol1, SyntheticOrderPriceType.Percent, StopLevel1, includeAfterSession:false);
							StopLoss(Symbol1, SyntheticOrderPriceType.Percent, StopLevel2, includeAfterSession:false);
							SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity1, OrderSide.Buy, includeAfterSession:false, isReduceOnly : IsReduceOnly1);
							IslemZamani = DateTime.Now.AddHours(1);
						}
						if (CrossBelow(roc, -0.04m, 0)&& roc.Value[0][roc.CurrentIndex] > -0.042m)
						{
							SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity1, OrderSide.Sell, includeAfterSession:false, isReduceOnly : IsReduceOnly2);
							TakeProfit(Symbol1, SyntheticOrderPriceType.Percent, StopLevel1, includeAfterSession:false);
							StopLoss(Symbol1, SyntheticOrderPriceType.Percent, StopLevel2, includeAfterSession:false);
							IslemZamani = DateTime.Now.AddHours(1);
						}
						if (CrossAbove(roc2, 0.04m, 0)&& roc2.Value[0][roc2.CurrentIndex] < 0.042m)
						{
							SendMarketOrder(Symbol2, OrderQuantity2, OrderSide.Buy, includeAfterSession:false, isReduceOnly : IsReduceOnly1);
							TakeProfit(Symbol2, SyntheticOrderPriceType.Percent, StopLevel1, includeAfterSession:false);
							StopLoss(Symbol2, SyntheticOrderPriceType.Percent, StopLevel2, includeAfterSession:false);
							IslemZamani = DateTime.Now.AddHours(1);
						}
						if (CrossBelow(roc2, -0.04m, 0)&& roc2.Value[0][roc2.CurrentIndex] > -0.042m)
						{
							SendMarketOrder(Symbol2, OrderQuantity2, OrderSide.Sell, includeAfterSession:false, isReduceOnly : IsReduceOnly2);
							TakeProfit(Symbol2, SyntheticOrderPriceType.Percent, StopLevel1, includeAfterSession:false);
							StopLoss(Symbol2, SyntheticOrderPriceType.Percent, StopLevel2, includeAfterSession:false);
							IslemZamani = DateTime.Now.AddHours(1);
						}

} 
			}

		/// <summary>
		/// Gönderilen emirlerin son durumu değiştikçe bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Emrin son durumu</param>
		public override void OnOrderUpdate(IOrder order)
		{
		}

		/// <summary>
		/// Strateji durdurulduğunda bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		public override void OnStopped()
		{
		}
	}
}

Merhaba, yukarıda verdiğim strateji kodunda TAKE PROFİT emri piyasa emri olarak çalışıyor. Benim istediğim düzenleme ise pozisyon açıldığı anda pasife satışı yazması.

Örneğin, 100 TL fiyattan alış pozisyonu açıldıktan hemen sonra 104 TL ye satış emri yazılsın. Veya 100 TL fiyattan short pozisyon açıldığında 96 TL ye alış emri yazılsın.

İkincil düzenleme isteğim ise OrderQuantity değerini Overall miktarıma göre düzenlemek. Örneğin Overall = 1500 olsun. OrderQuantity değerinin Overall / sembol fiyatı şeklinde hesaplanmasını istiyorum. Eğer bu olmuyorsa overalldan bağımsız olarak, OrderQuantity değerini şu şekilde atamak istiyorum;

 

A = 1500
OrderQuantity1 = A / Sembol Fiyatı

İlgili düzenlemelerde yardımcı olabilir misiniz?

Algoritmik Trading kategorisinde (12 puan) tarafından | 281 kez görüntülendi

1 cevap

1 beğenilme 0 beğenilmeme

Merhaba,

Aşağıdaki kod bloklarını (1,2,3) olduğu gibi stratejinize yapıştırınız. 

Aşağıdaki kodlar emir gerçekleştiği gibi eldeki pozisyon yönüne (long,short) göre örneğe göre %4 karlı limit emir göndermektedir.

Tutara göre işleme girmek içinse FX_LotAyarla() ve FX_Sonfiyat() fonksiyonlarını aşağıdaki örnekte olduğu gibi kullanabilirsiniz.

OrderQuantity1 = FX_LotAyarla(Bakiye / FX_Sonfiyat(Symbol));

------------------------ 1 ---------------------------

decimal priceStep, quantityStep = 1;
int exchangeID;
decimal StopLevel1=4;
 
public override void OnInitComplated()
{
   var symbolDetail = GetSymbolDetail(Symbol);
 
   if (symbolDetail != null)
   {
     exchangeID = symbolDetail.ExchangeDetail.ExchangeID;
     var close = FX_Sonfiyat(Symbol); ;
 
     if (exchangeID != (int) ExchangeType.Ise && exchangeID != (int) ExchangeType.Viop)
     {
        priceStep = 1 / (decimal) Math.Pow(10, symbolDetail.DecimalCount);
        quantityStep = 1 / (decimal) Math.Pow(10, symbolDetail.TradeFraction);
     }else
     {
        priceStep = GetPriceStepForBistViop(Symbol, close);
     }
   }
}
 
 

------------------------ 2 --------------------------- 

public override void OnOrderUpdate(IOrder order)
{
   if(order.OrdStatus.Obj==OrdStatus.Filled){
     var stratejiyekiPortfoy=GetPortfolio();
     if(stratejiyekiPortfoy.ContainsKey(Symbol)){
        var adet=stratejiyekiPortfoy[Symbol];
        var fiyat = order.Price != 0? order.Price:(order.LastPx != 0? order.LastPx:order.FilledAmount / order.FilledQty);
       
        // long pozisyonda
        if(adet>0){
          var karAlFiyati=FX_FiyatAyarla(fiyat*(100+StopLevel1)/100);
          SendLimitOrder(Symbol,adet,OrderSide.Sell,karAlFiyati);
        // short pozisyonda               
        }else if(adet<0){
          var karAlFiyati=FX_FiyatAyarla(fiyat*(100-StopLevel1)/100);
          SendLimitOrder(Symbol,Math.Abs(adet),OrderSide.Buy,karAlFiyati);
        }                             
     }
   }
}

------------------------ 3 --------------------------- 

public decimal FX_LotAyarla(decimal quantity)
{
   return Math.Floor(quantity / quantityStep) * quantityStep;
}
 
public decimal FX_FiyatAyarla(decimal price)
{
   return Math.Floor(price / priceStep) * priceStep;
}
 
public decimal FX_Sonfiyat(string sembol)
{
   return GetSelectedValueFromBarData(GetBarData(sembol, SymbolPeriod), OHLCType.Close);
}

 

(7,592 puan) tarafından
Hoş geldiniz, Matriks Destek Platformu sizlere sorularınızın hızlıca cevaplanması için bir ortam sağlar. Sorduğunuz ve cevapladığınız soruların ve yorumlarınızın aldığı oylar üzerinden puan kazanırsınız. Puan sistemine bağlı kampanyamızla ücretsiz kullanım avantajlarından faydalanabilirsiniz.6,365 soru
6,394 cevap
3,959 yorum
5,119 kullanıcı