0 beğenilme 0 beğenilmeme
474 kez görüntülendi
Merhabalar, aşağıdaki indkatörü ıqya nasıl ekleyebilirim.

//Created by user ChrisMoody 4-24-2014...Updated 7/28/2014 added Tilson T3
//Modified on 5-5-14 for 4apprentice08 with Optional BarColor based on Price  Crossing MA #1, or #2
//Modified on 7-25-2014 to Add in Tilson T3
//Plots The Majority of Moving Averages
//Defaults to Current Chart Time Frame --- But Can Be Changed to Higher Or Lower Time Frames
//2nd MA Capability with Show Crosses Feature
study(title="CM_Ultimate_MA_MTF_V2", shorttitle="CM_Ultimate_MA_MTF_V2", overlay=true)
//inputs
src = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above", type=resolution, defval="D")
len = input(20, title="Moving Average Length - LookBack Period")
//periodT3 = input(defval=7, title="Tilson T3 Period", minval=1)
factorT3 = input(defval=7, title="Tilson T3 Factor - *.10 - so 7 = .7 etc.", minval=0)
atype = input(1,minval=1,maxval=8,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA, 8=Tilson T3")
spc=input(false, title="Show Price Crossing 1st Mov Avg - Highlight Bar?")
cc = input(true,title="Change Color Based On Direction?")
smoothe = input(2, minval=1, maxval=10, title="Color Smoothing - Setting 1 = No Smoothing")
doma2 = input(false, title="Optional 2nd Moving Average")
spc2=input(false, title="Show Price Crossing 2nd Mov Avg?")
len2 = input(50, title="Moving Average Length - Optional 2nd MA")
sfactorT3 = input(defval=7, title="Tilson T3 Factor - *.10 - so 7 = .7 etc.", minval=0)
atype2 = input(1,minval=1,maxval=8,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA, 8=Tilson T3")
cc2 = input(true,title="Change Color Based On Direction 2nd MA?")
warn = input(false, title="***You Can Turn On The Show Dots Parameter Below Without Plotting 2nd MA to See Crosses***")
warn2 = input(false, title="***If Using Cross Feature W/O Plotting 2ndMA - Make Sure 2ndMA Parameters are Set Correctly***")
sd = input(false, title="Show Dots on Cross of Both MA's")

res = useCurrentRes ? period : resCustom
//hull ma definition
hullma = wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
//TEMA definition
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3

//Tilson T3
factor = factorT3 *.10
gd(src, len, factor) => ema(src, len) * (1 + factor) - ema(ema(src, len), len) * factor
t3(src, len, factor) => gd(gd(gd(src, len, factor), len, factor), len, factor)
tilT3 = t3(src, len, factor)
 

avg = atype == 1 ? sma(src,len) : atype == 2 ? ema(src,len) : atype == 3 ? wma(src,len) : atype == 4 ? hullma : atype == 5 ? vwma(src, len) : atype == 6 ? rma(src,len) : atype == 7 ? 3 * (ema1 - ema2) + ema3 : tilT3
//2nd Ma - hull ma definition
hullma2 = wma(2*wma(src, len2/2)-wma(src, len2), round(sqrt(len2)))
//2nd MA TEMA definition
sema1 = ema(src, len2)
sema2 = ema(sema1, len2)
sema3 = ema(sema2, len2)
stema = 3 * (sema1 - sema2) + sema3

//2nd MA Tilson T3
sfactor = sfactorT3 *.10
sgd(src, len2, sfactor) => ema(src, len2) * (1 + sfactor) - ema(ema(src, len2), len2) * sfactor
st3(src, len2, sfactor) => sgd(sgd(gd(src, len2, sfactor), len2, sfactor), len2, sfactor)
stilT3 = st3(src, len2, sfactor)

avg2 = atype2 == 1 ? sma(src,len2) : atype2 == 2 ? ema(src,len2) : atype2 == 3 ? wma(src,len2) : atype2 == 4 ? hullma2 : atype2 == 5 ? vwma(src, len2) : atype2 == 6 ? rma(src,len2) : atype2 == 7 ? 3 * (ema1 - ema2) + ema3 : stilT3

out = avg
out_two = avg2

out1 = security(tickerid, res, out)
out2 = security(tickerid, res, out_two)

//Formula for Price Crossing Moving Average #1
cr_up = open < out1 and close > out1
cr_Down = open > out1 and close < out1
//Formula for Price Crossing Moving Average #2
cr_up2 = open < out2 and close > out2
cr_Down2 = open > out2 and close < out2
//barcolor Criteria for Price Crossing Moving Average #1
iscrossUp() => cr_up
iscrossDown() => cr_Down
//barcolor Criteria for Price Crossing Moving Average #2
iscrossUp2() => cr_up2
iscrossDown2() => cr_Down2

ma_up = out1 >= out1[smoothe]
ma_down = out1 < out1[smoothe]

col = cc ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua
col2 = cc2 ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : white

circleYPosition = out2

plot(out1, title="Multi-Timeframe Moving Avg", style=line, linewidth=4, color = col)
plot(doma2 and out2 ? out2 : na, title="2nd Multi-TimeFrame Moving Average", style=circles, linewidth=4, color=col2)
plot(sd and cross(out1, out2) ? circleYPosition : na,style=cross, linewidth=15, color=aqua)
//barcolor Plot for Price Crossing Moving Average #1
barcolor(spc and iscrossUp() ? (iscrossUp() ? yellow : na) : na)
barcolor(spc and iscrossDown() ? (iscrossDown() ? yellow : na) : na)
//barcolor Plot for Price Crossing Moving Average #2
barcolor(spc2 and iscrossUp2() ? (iscrossUp2() ? yellow : na) : na)
barcolor(spc2 and iscrossDown2() ? (iscrossDown2() ? yellow : na) : na)
İndikator kategorisinde (18 puan) tarafından | 474 kez görüntülendi

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

Merhabalar,

Pinescript koduna hakim olmadığımızdan Tradingview’de yazılmış sistemlerin IQ’ya dönüştürülmesi noktasında maalesef yardımcı olamıyoruz.

Sistem ile ilgili detaylı bilgi verebilirseniz yardımcı olmaya çalışırız.

Bu arada yine açılan algo kütüphanemizde çok fazla strateji, Explorer ve indikatör bulunmaktadır.

Belki kullanmak istediğiniz indikatör orada olabilir anahtar kelime ile arama yapabilirsiniz.

https://www.algokutuphanesi.com/Sistem

İyi çalışmalar.

(11,059 puan) tarafından
Hoş geldiniz, Matriks Destek Platformu sizlere sorularınızın hızlıca cevaplanması için bir ortam sağlar. Sorduğunuz ve cevapladığınız soruların ve yorumlarınızın aldığı oylar üzerinden puan kazanırsınız. Puan sistemine bağlı kampanyamızla ücretsiz kullanım avantajlarından faydalanabilirsiniz.8,103 soru
8,074 cevap
4,589 yorum
14,818 kullanıcı