0 beğenilme 0 beğenilmeme
712 kez görüntülendi
Merhaba matriks ıq da algoritma sihirbaazında  macd ile trigger çizgisi arasındaki fark %5den fazla artınca pozisyon kapat emrini yapmaya çalışıyorum.Nasıl yapabilirim?
Algoritmik Trading kategorisinde (45 puan) tarafından | 712 kez görüntülendi

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

 Merhabalar,

Aşağıdaki indikatör macd ve trigger çizgisi arasındaki farkı göstermektedir. 

Dilerseniz bu indikatörü yükleyerek algoritma sihirbazında seviye kıyaslaması ile kullanabilirsiniz.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.ComponentModel;
using Matriks.Data.Identifiers;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;
namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	//Ilk parametre indikatörün adı, sınıfın adıyla aynı olmalıdır.
	//Ikinci parametre indikatörün Dataserisinin üzerine mi yeni pencereye mi ekleneceğini belirtir. Yeni pencere için ->IndicatorDrawingArea.NewWindow , Data Serisi için IndicatorDrawingArea.OnDataSeries
	[IndicatorInformationAttribute("MacdFark", IndicatorDrawingArea.NewWindow)]
	//Indikatörün çizgilerinin isimleri
	[IndicatorLineInformationAttribute(new []
		{
			"MacdFark(0)"
		})]

	public class MacdFark : MatriksIndicator
	{
		[DefaultValue(26)]
		public int UzunPeriod
		{
			get; set;
		}

		[DefaultValue(12)]
		public int KisaPeriod
		{
			get; set;
		}

		[DefaultValue(9)]
		public int TriggerPeriod
		{
			get; set;
		}
		MACD macd;

		public sealed override void OnInit()
		{
			macd = MACDIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, UzunPeriod, KisaPeriod, TriggerPeriod);
		}

		public override void OnDataUpdate(int currentBar, decimal inputValue, DateTime barDateTime)
		{
			var macdFark = macd.Macd.CurrentValue - macd.MacdTrigger.CurrentValue;

			SetLine(0, currentBar, macdFark);
		}
	}
}

İyi çalışmalar.

(11,059 puan) tarafından
tarafından yeniden gösterildi
0 0
Geri dönüşüz için teşekkür ediyorum.

İstediğim data:

(macd değeri-triger değeri)/macd değeri yani farklarının macd e oranını istiyorum.Bunu nasıl yapabilirim?
1 0

 Merhabalar,

Bahsettiğiniz macd-trigger değerini macdfark indikatöründen elde edebilirsiniz.

Sonrasında ise macd indikatörünün macd çizgisinin değerini alarak macdfark'a bölebilirsiniz.

Aşağıdaki satırı kullanabilirsiniz.

var yuzdefark=	MacdFark.Value[0][MacdFark.CurrentIndex] /macd.Value[0][macd.CurrentIndex] ;

İyi çalışmalar.

0 0
Kodlamadan pek anlamıyorum bunu macdfark indikatörünün sonuna mı eklemeliyim sonra bunu nereden göreceğim yardımcı olabilir misiniz?Teşekkürler.
1 0

Merhabalar,

Algoritma sihirbazında istediğiniz al koşulunu oluşturduktan sonra, aşağıdaki  var yuzdefark satırını ve if ile başlayan satırı sisteminizin içerisine kopyala yapıştır yapınız.

(Kolaylık olsun diye indikatörden bağımsız yazdım. herhangi bir şey yapmanıza gerek yok.)

yuzdefark değişkeni ile belirlediğiniz oranı hesaplayıp, koşul içerisinde ise 5'ten büyük olma durumunu inceledik. 

		public override void OnDataUpdate(BarDataCurrentValues barDataCurrentValues)
		{
			var yuzdefark = (macd.Value[0][macd.CurrentIndex] - macd.Value[1][macd.CurrentIndex]) / macd.Value[0][macd.CurrentIndex];
			
			if (yuzdefark>5)
			{
				.........
			}

 

Örneğin aşağıdaki örnek gibi.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Windows.Media;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class Macdma1 : MatriksAlgo
	{
		// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
		// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.

		[SymbolParameter("GARAN")]
		public string Symbol;

		[Parameter(SymbolPeriod.Min5)]
		public SymbolPeriod SymbolPeriod;

		[Parameter(5)]
		public decimal BuyOrderQuantity;

		[Parameter(5)]
		public decimal SellOrderQuantity;

		[Parameter(26)]
		public int MACDPeriod;

		[Parameter(12)]
		public int MACDPeriod2;

		[Parameter(9)]
		public int MACDTrigger;

		MACD macd;

		// indikator tanımları.

		/// <summary>
		/// Strateji ilk çalıştırıldığında bu fonksiyon tetiklenir. Tüm sembole kayit işlemleri,
		/// indikator ekleme, haberlere kayıt olma işlemleri burada yapılır. 
		/// </summary>
		public override void OnInit()
		{
			AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);
			macd = MACDIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, MACDPeriod, MACDPeriod2, MACDTrigger);

			// Algoritmanın kalıcı veya geçici sinyal ile çalışıp çalışmayacağını belirleyen fonksiyondur.
			// true geçerseniz algoritma sadece yeni bar açılışlarında çalışır, bu fonksiyonu çağırmazsanız veya false geçerseniz her işlem olduğunda algoritma tetiklenir.
			WorkWithPermanentSignal(true);
			SendOrderSequential(true);
		}
		
		public override void OnDataUpdate(BarDataCurrentValues barDataCurrentValues)
		{
			var yuzdefark = (macd.Value[0][macd.CurrentIndex] - macd.Value[1][macd.CurrentIndex]) / macd.Value[0][macd.CurrentIndex];
			
			
			if(Alış koşulunuz)
			{
						SendMarketOrder(Symbol, SellOrderQuantity, OrderSide.Buy);
			}
			
			if (yuzdefark>5)
			{
				SendMarketOrder(Symbol, SellOrderQuantity, OrderSide.Sell);
			}


		}

		/// <summary>
		/// Gönderilen emirlerin son durumu değiştikçe bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Emrin son durumu</param>
		public override void OnOrderUpdate(IOrder order)
		{
			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled)
			{

			}
		}
	}
}

İyi çalışmalar.

0 0
al  sat komutlarım  bu şekilde ekledim ama hata verdi siz ekleyebilir misiniz?

 

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using Matriks;

using Matriks.Data.Symbol;

using Matriks.Engines;

using Matriks.Indicators;

using Matriks.Symbols;

using Matriks.Trader.Core;

using Matriks.Trader.Core.Fields;

using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;

using Matriks.Lean.Algotrader.Models;

using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

using Matriks.AI;

using Matriks.AI.AiParameters;

using Matriks.AI.Data;

using Matriks.Trader.Core.TraderModels;

 

namespace Matriks.Lean.Algotrader

{

public class kuti : MatriksAlgo

{

// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,

// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.

 

 

[SymbolParameter("GARAN")]

public string Symbol1;

 

 

[Parameter(SymbolPeriod.Min20)]

public SymbolPeriod SymbolPeriod1;

 

 

 

[Parameter(10)]

public int SupertrendPeriod1;

 

[Parameter(3)]

public decimal SupertrendCoeff1;

 

[Parameter(26)]

public int MacdLongPeriod1;

 

[Parameter(12)]

public int MacdShortPeriod1;

 

[Parameter(9)]

public int MacdTriggerPeriod1;

 

[Parameter(26)]

public int MacdfarkUzunPeriod1;

 

[Parameter(12)]

public int MacdfarkKisaPeriod1;

 

[Parameter(9)]

public int MacdfarkTriggerPeriod1;

 

[Parameter(1)]

public decimal OrderQuantity1;

 

[Parameter(1)]

public decimal OrderQuantity2;

 

[Parameter(1)]

public decimal OrderQuantity3;

 

[Parameter(1)]

public decimal OrderQuantity4;

 

SuperTrend superTrend;

MACD macd;

MatriksIndicator MacdFark;

 

 

 

public override void OnInit()

{

 

superTrend = SuperTrendIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, SupertrendPeriod1, SupertrendCoeff1);

macd = MACDIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, MacdLongPeriod1, MacdShortPeriod1, MacdTriggerPeriod1);

MacdFark = new MacdFark();

 

MacdFark.SetIndicatorParameters("UzunPeriod", MacdfarkUzunPeriod1);

MacdFark.SetIndicatorParameters("KisaPeriod", MacdfarkKisaPeriod1);

MacdFark.SetIndicatorParameters("TriggerPeriod", MacdfarkTriggerPeriod1); RegisterUserIndicator(MacdFark, Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, 5);

 

 

 

SendOrderSequential(true, Side.Buy);

WorkWithPermanentSignal(true);

 

//Alttaki fonksiyon açıldıktan sonra parametre olarak verilen saniyede bir OnTimer fonksiyonu tetiklenir.

// SetTimerInterval(3600);

 

//Alttaki fonksiyon ile tanımlanan sembol ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir.

//AddNewsSymbol(Symbol);

 

//Alttaki fonksiyon ile tanımlanan anahtar kelime ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir.

//AddNewsKeyword("KAP");

}

 

/// <summary>

/// Init islemleri tamamlaninca, bardatalar kullanmaya hazir hale gelince bu fonksiyon tetiklenir. Data uzerinde bir defa yapilacak islemler icin kullanilir

/// </summary>

public override void OnInitCompleted()

{

 

}

 

/// <summary>

/// SetTimerInterval fonksiyonu ile belirtilen sürede bir bu fonksiyon tetiklenir.

/// </summary>

public override void OnTimer()

{

 

}

 

/// <summary>

/// AddNewsSymbol ve AddNewsKeyword ile haberlere kayit olunmuşsa bu fonksiyon tetiklenir.

/// </summary>

/// <param name="newsId">Gelen haberin id'si</param>

/// <param name="relatedSymbols">Gelen haberin ilişkili sembolleri</param>

public override void OnNewsReceived(int newsId, List<string> relatedSymbols)

{

 

}

 

/// <summary>

/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir.

/// </summary>

/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>

public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)

{

var barData1 = GetBarData(Symbol1, SymbolPeriod1);

if (CrossBelow(superTrend, barData1, OHLCType.Close, 0))

{

SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity1, OrderSide.Buy, includeAfterSession:false);

}

if (CrossAbove(superTrend, barData1, OHLCType.Close, 0))

{

SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity2, OrderSide.Sell, includeAfterSession:false);

}

if (CrossBelow(superTrend, barData1, OHLCType.Close, 0))

{

SendMarketCloseShortOrder(Symbol1, OrderQuantity3);

}

if (CrossAbove(superTrend, barData1, OHLCType.Close, 0))

{

SendMarketCloseShortOrder(Symbol1, OrderQuantity4);

}

 

}

 

/// <summary>

/// Gönderilen emirlerin son durumu değiştikçe bu fonksiyon tetiklenir.

/// </summary>

/// <param name="barData">Emrin son durumu</param>

public override void OnOrderUpdate(IOrder order)

{

}

 

/// <summary>

/// Strateji durdurulduğunda bu fonksiyon tetiklenir.

/// </summary>

public override void OnStopped()

{

}

}

}
0 0

 Merhabalar,

Aşağıdaki sistem sizin al koşulunuz ile alış yapıyor fakat macd ve trigger çizgisi arasındaki fark yüzde5'ten büyük olduğunda satış yapıyor. 

Dilerseniz açığa satış ve pozisyon kapama koşullarınızı da oluşturup ekleyebilirsiniz.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Windows.Media;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class Macdma1 : MatriksAlgo
	{
		// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
		// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.

		[SymbolParameter("GARAN")]
		public string Symbol;

		[Parameter(SymbolPeriod.Min5)]
		public SymbolPeriod SymbolPeriod;

		[Parameter(5)]
		public decimal BuyOrderQuantity;

		[Parameter(5)]
		public decimal SellOrderQuantity;

		[Parameter(26)]
		public int MACDPeriod;

		[Parameter(12)]
		public int MACDPeriod2;

		[Parameter(9)]
		public int MACDTrigger;


		[Parameter(10)]

public int SupertrendPeriod1;		[Parameter(3)]

public decimal SupertrendCoeff1;

		MACD macd;
		SuperTrend superTrend;

		// indikator tanımları.

		/// <summary>
		/// Strateji ilk çalıştırıldığında bu fonksiyon tetiklenir. Tüm sembole kayit işlemleri,
		/// indikator ekleme, haberlere kayıt olma işlemleri burada yapılır. 
		/// </summary>
		public override void OnInit()
		{
			AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);
			macd = MACDIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, MACDPeriod, MACDPeriod2, MACDTrigger);
			superTrend = SuperTrendIndicator(Symbol, SymbolPeriod, SupertrendPeriod1, SupertrendCoeff1);

			// Algoritmanın kalıcı veya geçici sinyal ile çalışıp çalışmayacağını belirleyen fonksiyondur.
			// true geçerseniz algoritma sadece yeni bar açılışlarında çalışır, bu fonksiyonu çağırmazsanız veya false geçerseniz her işlem olduğunda algoritma tetiklenir.
			WorkWithPermanentSignal(true);

			//Eger emri bir al bir sat seklinde gonderilmesi isteniyor bu true set edilir. 
			//Alttaki satırı silerek veya false geçerek emirlerin sirayla gönderilmesini engelleyebilirsiniz. 
			SendOrderSequential(true);
			//Alttaki fonksiyon açıldıktan sonra parametre olarak verilen saniyede bir OnTimer fonksiyonu tetiklenir.
			//SetTimerInterval(3);

			//Alttaki fonksiyon ile tanımlanan sembol ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir.
			//AddNewsSymbol(Symbol);

			//Alttaki fonksiyon ile tanımlanan anahtar kelime ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir.
			//AddNewsKeyword("KAP");
		}

		/// <summary>
		/// Init islemleri tamamlaninca, bardatalar kullanmaya hazir hale gelince bu fonksiyon tetiklenir. Data uzerinde bir defa yapilacak islemler icin kullanilir
		/// </summary>
		public override void OnInitComplated()
		{

		}

		/// <summary>
		/// SetTimerInterval fonksiyonu ile belirtilen sürede bir bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		public override void OnTimer()
		{

		}

		/// <summary>
		/// AddNewsSymbol ve AddNewsKeyword ile haberlere kayit olunmuşsa bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		/// <param name="newsId">Gelen haberin id'si</param>
		/// <param name="relatedSymbols">Gelen haberin ilişkili sembolleri</param>
		public override void OnNewsReceived(int newsId, List<string> relatedSymbols)
		{

		}

		/// <summary>
		/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. 
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>
		public override void OnDataUpdate(BarDataCurrentValues barDataCurrentValues)
		{
			var yuzdefark = (macd.Value[0][macd.CurrentIndex] - macd.Value[1][macd.CurrentIndex]) / macd.Value[0][macd.CurrentIndex];

			var barData1 = GetBarData(Symbol, SymbolPeriod);

			if (CrossBelow(superTrend, barData1, OHLCType.Close, 0))
			{
				SendMarketOrder(Symbol, SellOrderQuantity, OrderSide.Buy);
			}
			if (yuzdefark>5)
			{
				SendMarketOrder(Symbol, SellOrderQuantity, OrderSide.Sell);
			}


		}

		/// <summary>
		/// Gönderilen emirlerin son durumu değiştikçe bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Emrin son durumu</param>
		public override void OnOrderUpdate(IOrder order)
		{
			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled)
			{

			}
		}
	}
}

İyi çalışmalar.

0 0
Desteğiniz için teşekkür ediyorum ama bir sorun var kırmızı ünlem işareti çıkıyor. Düzeltmeye çalıştım ama olmadı nasıl düzeltebiliriz?
0 0
Merhabalar,

Lütfen kaydettiğiniz sistemin adının Macdma1 olduğundan emin olunuz.

İyi çalışmalar.
Hoş geldiniz, Matriks Destek Platformu sizlere sorularınızın hızlıca cevaplanması için bir ortam sağlar. Sorduğunuz ve cevapladığınız soruların ve yorumlarınızın aldığı oylar üzerinden puan kazanırsınız. Puan sistemine bağlı kampanyamızla ücretsiz kullanım avantajlarından faydalanabilirsiniz.8,127 soru
8,096 cevap
4,599 yorum
14,916 kullanıcı