MatriksIQ Destek
Matriks Destek
Matriks Web Destek
Matriks Mobile Destek
1 beğenilme 0 beğenilmeme
340 kez görüntülendi
a:=RSI(C,1) ;   
b:=MOV(a,3,E); 
cc:=MOV(a,4,E); 
d:=MOV(a,5,E); 
e1:=MOV(a,30,E);

//y1:=İndikatör(L,3);   
y3:=Ref(İndikatör(L,1),-1); 
yy:= if(y1>Ref(y1,-1),y3,Prev); 
yyy:= if(C>yy,1,-1);

//al:=MOV(İndikatör(),1,WW); 
all:=MOV(al,5,WW); 
aLLL:= if(al>all,1,-1);

//a1:= if(a>e1 ,1,-1); 
b1:= if(b>e1,1,-1);  
c1:= if(cc>e1,1,-1); 
d1:= if(d>e1,1,-1);

 

Bunu örnek olarak yazarsanız çok yol almış olacağım. Saygılar

Algoritmik Trading kategorisinde (34 puan) tarafından | 340 kez görüntülendi
3 0
Merhabalar, bu yazdığınız galiba normal matriks'de çalışan bir script; çok fazla bilmiyorum ama eğer siz ne yapmak istediğinizi yazarsanız yardımcı olmaya çalışabilirim c# kodunu.
0 0
Cevabınız için teşekkürler. Ancak ben matriks değilde, matrikste yazdığım bu değişkenleri matriksIQ de nasıl yazabilirim diye sormuştum. Matrkste sorun yok. nu sizin yazdığınızın benzeri olarak ben de yazmıştım. Bunu IQ de nasıl yazabilirim diye sormuştum. Saygılarımla İlhan Bey.

2 Cevaplar

0 beğenilme 0 beğenilmeme

Merhaba. bu formülde net olmayan bir detay var. 

//y1:=İndikatör(L,3); y3:=Ref(İndikatör(L,1),-1);

burada bahsedilen nedir. indikaötrün 1 ve 3. çizgileri olarak anlıyoruz ama, emin olamayız. ve hangi indikatör.

Formülü nerden aldınız. üstte tanımlanan 5 tane değişken var. bunlardan 1 ve 3 ya da 2 ve 4 alınacak olabilir de, ondan da emin olamayız. 

Lütfen bu konıuyu netleştiriniz. 

 

(5,136 puan) tarafından
0 beğenilme 0 beğenilmeme

Merhaba,

Daha iyi anlamanız için stratejiye açıklama satırları ekledim ve matriks kodundaki değişkenlerin aynısını kullandım.

Aşağıdaki kodu inceleyebilirsiniz. 
 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using System.Windows.Media;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class Ornek : MatriksAlgo
	{
		
		// a:=RSI(C,1) ;   b:=MOV(a,3,E); cc:=MOV(a,4,E); d:=MOV(a,5,E); e1:=MOV(a,30,E);
		// y1:=LLV(L,3);   y3:=Ref(LLV(L,1),-1); yy:= if(y1>Ref(y1,-1),y3,Prev); yyy:= if(C>yy,1,-1);
		// al:=MOV(DI(),1,WW); all:=MOV(al,5,WW); aLLL:= if(al>all,1,-1);
		// a1:= if(a>e1 ,1,-1); b1:= if(b>e1,1,-1);  c1:= if(cc>e1,1,-1); d1:= if(d>e1,1,-1);
		
		// aa:= a1+ b1+ c1+d1+yyy+aLLL;
		
		// -------------------------------------------------------------------------------------------

		// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
		// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.

		[SymbolParameter("GARAN")]
		public string Symbol;

		[Parameter(SymbolPeriod.Min5)]
		public SymbolPeriod SymbolPeriod;

		[Parameter(5)]
		public decimal BuyOrderQuantity;

		[Parameter(5)]
		public decimal SellOrderQuantity;

		// Parameter ile strateji çalıştırılırken,backtest ve bactest optimizasyonunda parametre almak için kullanılır
		// matriksteki OPT1 gibi
		[Parameter(123456)]
		public int StratejiCalistirilirkenParametreAlma;		

		// indikator tanımları. - Araç kutusundan indikatörlere çift tıklayarak stratejiye indikatör eklenir
		RSI a;

		MOV b, c, d, e;

		MOV al, all;

		DI di;
		
		/// <summary>
		/// Strateji ilk çalıştırıldığında bu fonksiyon tetiklenir. Tüm sembole kayit işlemleri,
		/// indikator ekleme, haberlere kayıt olma işlemleri burada yapılır. 
		/// </summary>
		public override void OnInit()
		{
			// a:=RSI(C,1) ;   
			a = RSIIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, 1);

			// b:=MOV(a,3,E);
			b = MOVIndicator(a, 3, MovMethod.Exponential);

			// cc:=MOV(a,4,E); 
			c = MOVIndicator(a, 4, MovMethod.Exponential);

			// d:=MOV(a,5,E);
			d = MOVIndicator(a, 5, MovMethod.Exponential);

			// e:=MOV(a,30,E);
			e = MOVIndicator(a, 30, MovMethod.Exponential);

			// al:=MOV(DI(),1,WW);
			al = MOVIndicator(di, 1, MovMethod.WW);
			
			// all:=MOV(al,5,WW);
			all=MOVIndicator(al, 5, MovMethod.WW);
			
			di = DIIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, 14);
			
			
			AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);

			// Algoritmanın kalıcı veya geçici sinyal ile çalışıp çalışmayacağını belirleyen fonksiyondur.
			// true geçerseniz algoritma sadece yeni bar açılışlarında çalışır, bu fonksiyonu çağırmazsanız veya false geçerseniz her işlem olduğunda algoritma tetiklenir.
			WorkWithPermanentSignal(true);

			//Eger emri bir al bir sat seklinde gonderilmesi isteniyor bu true set edilir. 
			//Alttaki satırı silerek veya false geçerek emirlerin sirayla gönderilmesini engelleyebilirsiniz. 
			SendOrderSequential(true);
			
		}

		/// <summary>
		/// Init islemleri tamamlaninca, bardatalar kullanmaya hazir hale gelince bu fonksiyon tetiklenir. Data uzerinde bir defa yapilacak islemler icin kullanilir
		/// </summary>
		public override void OnInitComplated()
		{

		}

		/// <summary>
		/// SetTimerInterval fonksiyonu ile belirtilen sürede bir bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		public override void OnTimer()
		{

		}

		/// <summary>
		/// AddNewsSymbol ve AddNewsKeyword ile haberlere kayit olunmuşsa bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		/// <param name="newsId">Gelen haberin id'si</param>
		/// <param name="relatedSymbols">Gelen haberin ilişkili sembolleri</param>
		public override void OnNewsReceived(int newsId, List<string> relatedSymbols)
		{

		}

		// LLV() fonksiyonundan dönen değerlerini dataseti olarak tutup REF(LLV(),-1) mantığıyla ulaşmak için
		Dictionary<int, decimal> _llv3 = new Dictionary<int, decimal>();
		Dictionary<int, decimal> _llv1 = new Dictionary<int, decimal>();

		decimal y1, y3, yy, yyy, Prev,alll;
		decimal ai, bi, ci, d1;

		/// <summary>
		/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. 
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>
		public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
		{
			var barDataModel = GetBarData();

			var Index = barData.BarDataIndex;
			var CurrentClose = barData.BarData.Close;

			_llv1[Index] = LowestLow(barDataModel, OHLCType.Low, 1);
			_llv3[Index] = LowestLow(barDataModel, OHLCType.Low, 3);

			// y1:=LLV(L,3);
			y1 = LowestLow(barDataModel, OHLCType.Low, 3);

			// y3:=Ref(LLV(L,1),-1);
			y3 = _llv1[Index -1];

			// yy:= if(y1>Ref(y1,-1),y3,Prev);
			if (y1>_llv3[Index -1])
				yy = y3;
			yy = Prev;

			// yyy:= if(C>yy,1,-1);
			if (CurrentClose>yy)
				yyy = 1;
			yyy = -1;
			
			// aLLL:= if(al>all,1,-1);
			if(al.CurrentValue>all.CurrentValue)
				alll=1;
			alll=-1;
			
			//a1:= if(a>e1 ,1,-1);
			if(a>e)
				ai=1;
			ai=-1;

			// b1:= if(b>e1,1,-1);
			if(b>e)
				bi=1;
			bi=-1;
			
			// c1:= if(cc>e1,1,-1);
			if(c>e)
				ci=1;
			ci=-1;

			// d1:= if(d>e1,1,-1);
			if(d>e)
				d1=1;
			d1=-1;
			
			//aa:= a1+ b1+ c1+d1+yyy+aLLL;
			Prev=ai+bi+ci+d1+yyy+alll;
			
			
			
//						if (Prev>=4)
//						{
//							SendMarketOrder(Symbol, BuyOrderQuantity, (OrderSide.Buy));
//							Debug("Alış emri verildi.");
//						}
//						if (Prev<=2)
//						{
//							SendMarketOrder(Symbol, SellOrderQuantity, (OrderSide.Sell));
//							Debug("Satış emri verildi.");
//						}
			

		}

		/// <summary>
		/// Gönderilen emirlerin son durumu değiştikçe bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Emrin son durumu</param>
		public override void OnOrderUpdate(IOrder order)
		{
			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled)
			{

			}
		}
	}
}

 

(6,548 puan) tarafından
0 0
Detaylı anlatımınız için çok teşekkür ederim.
2,480 soru
2,373 cevap
2,028 yorum
1,720 kullanıcı