0 beğenilme 0 beğenilmeme
612 kez görüntülendi
using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using Matriks; using Matriks.Data.Symbol; using Matriks.Engines; using Matriks.Indicators; using Matriks.Symbols; using Matriks.Trader.Core; using Matriks.Trader.Core.Fields; using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase; using Matriks.Lean.Algotrader.Models; using Matriks.Lean.Algotrader.Trading; using Matriks.AI; using Matriks.AI.AiParameters; using Matriks.AI.Data; using Matriks.Trader.Core.TraderModels; namespace Matriks.Lean.Algotrader { public class LONGHamTest : MatriksAlgo { // Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise, // "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir. [SymbolParameter("BNB_USDT_FBIN")] public string Symbol1; [Parameter(SymbolPeriod.Min)] public SymbolPeriod SymbolPeriod1; [Parameter(30)] public int OttPeriod1; [Parameter(0.8)] public decimal OttOpt1; [Parameter(MovMethod.VAR)] public MovMethod OttMovMethod1; [Parameter(true)] public bool OttSupportLine1; [Parameter(500)] public int StochasticslowPeriodK1; [Parameter(111)] public int StochasticslowPeriodD1; [Parameter(200)] public int StochasticslowPeriodSlowK1; [Parameter(MovMethod.VAR)] public MovMethod StochasticslowMovMethod1; [Parameter(20)] public int HighlowBarSayisi1; [Parameter(false)] public bool IsReduceOnly1; [Parameter(10)] public decimal Leverage1; [Parameter(false)] public bool IsReduceOnly2; [Parameter(CryptoLeverageType.Isolated)] public CryptoLeverageType LeverageType2; [Parameter(0.0777)] public decimal OrderQuantity3; [Parameter(false)] public bool IsReduceOnly3; [Parameter(false)] public bool IsReduceOnly4; [Parameter(10)] public decimal Leverage4; [Parameter(false)] public bool IsReduceOnly5; [Parameter(CryptoLeverageType.Isolated)] public CryptoLeverageType LeverageType5; [Parameter(0.0777)] public decimal OrderQuantity6; [Parameter(99)] public decimal ZararDurdurYuzdesi; [Parameter(false)] public bool IsReduceOnly6; OTT ott; StochasticSlow stochasticSlow; MatriksIndicator HighLow; public override void OnInit() { ott = OTTIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, OttPeriod1, OttOpt1, OttMovMethod1, OttSupportLine1); stochasticSlow = StochasticSlowIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, StochasticslowPeriodK1, StochasticslowPeriodD1, StochasticslowPeriodSlowK1, StochasticslowMovMethod1); HighLow = new HighLow(); HighLow.SetIndicatorParameters("BarSayisi", HighlowBarSayisi1); RegisterUserIndicator(HighLow, Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, 5); SetLeverage(Symbol1, Leverage1); SetLeverageType(Symbol1, LeverageType2); SetLeverage(Symbol1, Leverage4); SetLeverageType(Symbol1, LeverageType5); SendOrderSequential(true, Side.Buy); WorkWithPermanentSignal(true); //Alttaki fonksiyon açıldıktan sonra parametre olarak verilen saniyede bir OnTimer fonksiyonu tetiklenir. // SetTimerInterval(3600); //Alttaki fonksiyon ile tanımlanan sembol ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir. //AddNewsSymbol(Symbol); //Alttaki fonksiyon ile tanımlanan anahtar kelime ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir. //AddNewsKeyword("KAP"); } /// /// Init islemleri tamamlaninca, bardatalar kullanmaya hazir hale gelince bu fonksiyon tetiklenir. Data uzerinde bir defa yapilacak islemler icin kullanilir /// public override void OnInitCompleted() { } /// /// SetTimerInterval fonksiyonu ile belirtilen sürede bir bu fonksiyon tetiklenir. /// public override void OnTimer() { } /// /// AddNewsSymbol ve AddNewsKeyword ile haberlere kayit olunmuşsa bu fonksiyon tetiklenir. /// /// Gelen haberin id'si /// Gelen haberin ilişkili sembolleri public override void OnNewsReceived(int newsId, List relatedSymbols) { } /// /// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. /// /// Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData) { var barData1 = GetBarData(Symbol1, SymbolPeriod1); var ohlcData1 = GetSelectedValueFromBarData(barData1, OHLCType.High); var ohlcData2 = GetSelectedValueFromBarData(barData1, OHLCType.Low); if (ott.Value[1][ott.CurrentIndex] > ott.Value[0][ott.CurrentIndex] && stochasticSlow.Value[0][stochasticSlow.CurrentIndex] > stochasticSlow.Value[1][stochasticSlow.CurrentIndex] && HighLow.Value[0][HighLow.CurrentIndex - 1] < ohlcData1) { SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity3, OrderSide.Buy, includeAfterSession:false, isReduceOnly : IsReduceOnly3); StopLoss(Symbol1, SyntheticOrderPriceType.Percent, ZararDurdurYuzdesi); } if (ott.Value[1][ott.CurrentIndex] < ott.Value[0][ott.CurrentIndex] && stochasticSlow.Value[0][stochasticSlow.CurrentIndex] < stochasticSlow.Value[1][stochasticSlow.CurrentIndex] && HighLow.Value[1][HighLow.CurrentIndex - 1] > ohlcData2) { SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity6, OrderSide.Sell, includeAfterSession:false, isReduceOnly : IsReduceOnly6); } } /// /// Gönderilen emirlerin son durumu değiştikçe bu fonksiyon tetiklenir. /// /// Emrin son durumu public override void OnOrderUpdate(IOrder order) { } /// /// Strateji durdurulduğunda bu fonksiyon tetiklenir. /// public override void OnStopped() { } } }
Algoritmik Trading kategorisinde (28 puan) tarafından | 612 kez görüntülendi

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

Merhabalar,

Sisteminize ek olarak öncelikle kullanacağınız fonksiyondan kaynaklı aşağıdaki satırı eklemelisiniz.

using System.Threading.Tasks;

 Sonrasında ise alış ve satış koşulunuzu if(flag) koşulu içerisine almalısınız.

Aşağıda gösterilmiştir.

			if (flag)
			{
				if (ott.Value[1][ott.CurrentIndex] > ott.Value[0][ott.CurrentIndex]
				&& stochasticSlow.Value[0][stochasticSlow.CurrentIndex] > stochasticSlow.Value[1][stochasticSlow.CurrentIndex]
				&& HighLow.Value[0][HighLow.CurrentIndex - 1] < ohlcData1)
				{
					SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity3, OrderSide.Buy, includeAfterSession:false, isReduceOnly : IsReduceOnly3);
					StopLoss(Symbol1, SyntheticOrderPriceType.Percent, ZararDurdurYuzdesi);
				}

				if (ott.Value[1][ott.CurrentIndex] < ott.Value[0][ott.CurrentIndex]
				&& stochasticSlow.Value[0][stochasticSlow.CurrentIndex] < stochasticSlow.Value[1][stochasticSlow.CurrentIndex]
				&& HighLow.Value[1][HighLow.CurrentIndex - 1] > ohlcData2)
				{
					SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity6, OrderSide.Sell, includeAfterSession:false, isReduceOnly : IsReduceOnly6);
				}
			}
		}

Daha sonra ise stratejinizin en alt kısmına aşağıdaki methodu eklemelisiniz. 

	bool flag = true;

		public override void OnSyntheticOrderTriggered(SyntheticAlgoOrder sOrder)
		{
			if (!sOrder.EnableOrderSending)
			{
				if (sOrder.SyntheticAlgoOrderType == SyntheticAlgoOrderType.TakeProfit)
					flag = false;

				Task.Run(async () =>
					{
						await Task.Delay(TimeSpan.FromMinutes(5));
						flag = true;
					});
			}
			Debug("Sentetik emir tetiklendi");
		}

Buradaki method sizin sentetik emrinizin tetiklendiği anı algılayacak ve FromMinutes içerisinde bulunan sayı (dakika) kadar stratejinizi çalıştırmayacak.

Dilerseniz Matriks Deneme Ortamında BIST sembolü ile test ediniz.

Daha sonra düşük miktarda tekrar BINANCE hesabınızda çalıştırırsınız.

Formülün açık hali aşağıdadır, kontrol edebilirsiniz.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;
using Matriks.AI;
using Matriks.AI.AiParameters;
using Matriks.AI.Data;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using System.Threading.Tasks;
namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class trade7 : MatriksAlgo
	{
		// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise, 
		// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir. 

		[SymbolParameter("BNB_USDT_FBIN")]
		public string Symbol1;
		[Parameter(SymbolPeriod.Min)]
		public SymbolPeriod SymbolPeriod1;

		[Parameter(30)]
		public int OttPeriod1;
		[Parameter(0.8)]
		public decimal OttOpt1;
		[Parameter(MovMethod.VAR)]
		public MovMethod OttMovMethod1;
		[Parameter(true)]
		public bool OttSupportLine1;
		[Parameter(500)]
		public int StochasticslowPeriodK1;

		[Parameter(111)]
		public int StochasticslowPeriodD1;
		[Parameter(200)]
		public int StochasticslowPeriodSlowK1;
		[Parameter(MovMethod.VAR)]
		public MovMethod StochasticslowMovMethod1;

		[Parameter(20)]
		public int HighlowBarSayisi1;

		[Parameter(false)]
		public bool IsReduceOnly1;
		[Parameter(10)]
		public decimal Leverage1;
		[Parameter(false)]
		public bool IsReduceOnly2;
		[Parameter(CryptoLeverageType.Isolated)]
		public CryptoLeverageType LeverageType2;
		[Parameter(0.0777)]
		public decimal OrderQuantity3;
		[Parameter(false)]
		public bool IsReduceOnly3;
		[Parameter(false)]
		public bool IsReduceOnly4;
		[Parameter(10)]
		public decimal Leverage4;
		[Parameter(false)]
		public bool IsReduceOnly5;
		[Parameter(CryptoLeverageType.Isolated)]
		public CryptoLeverageType LeverageType5;

		[Parameter(0.0777)]
		public decimal OrderQuantity6;
		[Parameter(99)]
		public decimal ZararDurdurYuzdesi;

		[Parameter(false)]
		public bool IsReduceOnly6;

		OTT ott;
		StochasticSlow stochasticSlow;
		MatriksIndicator HighLow;

		public override void OnInit()
		{
			ott = OTTIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, OttPeriod1, OttOpt1, OttMovMethod1, OttSupportLine1);
			stochasticSlow = StochasticSlowIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, StochasticslowPeriodK1, StochasticslowPeriodD1, StochasticslowPeriodSlowK1, StochasticslowMovMethod1);
			HighLow = new HighLow();
			HighLow.SetIndicatorParameters("BarSayisi", HighlowBarSayisi1);
			RegisterUserIndicator(HighLow, Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, 5);
			SetLeverage(Symbol1, Leverage1); SetLeverageType(Symbol1, LeverageType2);
			SetLeverage(Symbol1, Leverage4); SetLeverageType(Symbol1, LeverageType5);

			SendOrderSequential(true, Side.Buy);
			WorkWithPermanentSignal(true);
			//Alttaki fonksiyon açıldıktan sonra parametre olarak verilen saniyede bir OnTimer fonksiyonu tetiklenir.
			// SetTimerInterval(3600); 
			//Alttaki fonksiyon ile tanımlanan sembol ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir. 
			//AddNewsSymbol(Symbol);
			//Alttaki fonksiyon ile tanımlanan anahtar kelime ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir.
			//AddNewsKeyword("KAP");
		}
		/// Init islemleri tamamlaninca, bardatalar kullanmaya hazir hale gelince bu fonksiyon tetiklenir. 
		/// Data uzerinde bir defa yapilacak islemler icin kullanilir ///
		public override void OnInitCompleted()
		{
		}
		/// SetTimerInterval fonksiyonu ile belirtilen sürede bir bu fonksiyon tetiklenir. ///
		public override void OnTimer()
		{
		}
		/// AddNewsSymbol ve AddNewsKeyword ile haberlere kayit olunmuşsa bu fonksiyon tetiklenir. ///
		/// Gelen haberin id'si /// Gelen haberin ilişkili sembolleri public override void OnNewsReceived(int newsId, List relatedSymbols) { } ///
		/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. ///

		/// Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar
		public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
		{
			var barData1 = GetBarData(Symbol1, SymbolPeriod1);
			var ohlcData1 = GetSelectedValueFromBarData(barData1, OHLCType.High);
			var ohlcData2 = GetSelectedValueFromBarData(barData1, OHLCType.Low);

			if (flag)
			{
				if (ott.Value[1][ott.CurrentIndex] > ott.Value[0][ott.CurrentIndex]
				&& stochasticSlow.Value[0][stochasticSlow.CurrentIndex] > stochasticSlow.Value[1][stochasticSlow.CurrentIndex]
				&& HighLow.Value[0][HighLow.CurrentIndex - 1] < ohlcData1)
				{
					SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity3, OrderSide.Buy, includeAfterSession:false, isReduceOnly : IsReduceOnly3);
					StopLoss(Symbol1, SyntheticOrderPriceType.Percent, ZararDurdurYuzdesi);
				}

				if (ott.Value[1][ott.CurrentIndex] < ott.Value[0][ott.CurrentIndex]
				&& stochasticSlow.Value[0][stochasticSlow.CurrentIndex] < stochasticSlow.Value[1][stochasticSlow.CurrentIndex]
				&& HighLow.Value[1][HighLow.CurrentIndex - 1] > ohlcData2)
				{
					SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity6, OrderSide.Sell, includeAfterSession:false, isReduceOnly : IsReduceOnly6);
				}
			}
		}
		///
		/// Gönderilen emirlerin son durumu değiştikçe bu fonksiyon tetiklenir. ///
		/// Emrin son durumu public override void OnOrderUpdate(IOrder order) { } ///
		/// Strateji durdurulduğunda bu fonksiyon tetiklenir. ///
		public override void OnStopped()
		{
		}
		bool flag = true;

		public override void OnSyntheticOrderTriggered(SyntheticAlgoOrder sOrder)
		{
			if (!sOrder.EnableOrderSending)
			{
				if (sOrder.SyntheticAlgoOrderType == SyntheticAlgoOrderType.TakeProfit)
					flag = false;

				Task.Run(async () =>
					{
						await Task.Delay(TimeSpan.FromMinutes(5));
						flag = true;
					});
			}
			Debug("Sentetik emir tetiklendi");
		}
	}
}

İyi çalışmalar.

(4,539 puan) tarafından
0 0

Merhaba,

Stratejiye TakeProfit de ekleyerek anlattığınız gibi düzenledim. Ancak Backtest yaptığımda aynı sorun görünüyor. Yani Short pozisyonda iken kar aldıktan sonra tekrar aynı noktadan Short pozisyon açıyor.

Ayrıca TakeProfit emri gerçekleştikten sonra yeniden Short pozisyona girmek için bekleyeceği süreyi de backtest aşamasında değiştirebileceğim, optimize edebileceğim bir bölüm de eklemeniz mümkünmüdür?

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;
using Matriks.AI;
using Matriks.AI.AiParameters;
using Matriks.AI.Data;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using System.Threading.Tasks;

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class ShortTakeprofitEklenmisStrateji : MatriksAlgo
	{
		// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
		// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.


		[SymbolParameter("BNB_USDT_FBIN")]
			public string Symbol1;

		[SymbolParameter("BNB_USDT_FBIN")]
			public string OrderSymbol1;


		[Parameter(SymbolPeriod.Min)]
			public SymbolPeriod SymbolPeriod1;		[Parameter(40)]
			public int OttPeriod1;

		[Parameter(1)]
			public decimal OttOpt1;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod OttMovMethod1;

		[Parameter(true)]
			public bool OttSupportLine1;

		[Parameter(500)]
			public int StochasticslowPeriodK1;

		[Parameter(200)]
			public int StochasticslowPeriodD1;

		[Parameter(111)]
			public int StochasticslowPeriodSlowK1;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod StochasticslowMovMethod1;

		[Parameter(20)]
			public int HighlowBarSayisi1;

		[Parameter(false)]
			public bool IsReduceOnly1;

		[Parameter(CryptoLeverageType.Isolated)]
			public CryptoLeverageType LeverageType1;

		[Parameter(false)]
			public bool IsReduceOnly2;

		[Parameter(10)]
			public decimal Leverage2;

		[Parameter(0.0777)]
			public decimal OrderQuantity3;

		[Parameter(false)]
			public bool IsReduceOnly3;

		[Parameter(2.9)]
			public decimal StopLevel1;

		[Parameter(3.2)]
			public decimal StopLevel2;

		[Parameter(false)]
			public bool IsReduceOnly6;

		[Parameter(CryptoLeverageType.Isolated)]
			public CryptoLeverageType LeverageType6;

		[Parameter(false)]
			public bool IsReduceOnly7;

		[Parameter(10)]
			public decimal Leverage7;

		[Parameter(0.0777)]
			public decimal OrderQuantity8;

		[Parameter(false)]
			public bool IsReduceOnly8;

		OTT ott;
		StochasticSlow stochasticSlow;
		MatriksIndicator HighLow;		public override void OnInit()
		{
			AddSymbol(OrderSymbol1, SymbolPeriod1);
			ott = OTTIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, OttPeriod1, OttOpt1, OttMovMethod1, OttSupportLine1);
			stochasticSlow = StochasticSlowIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, StochasticslowPeriodK1, StochasticslowPeriodD1, StochasticslowPeriodSlowK1, StochasticslowMovMethod1);
			HighLow = new HighLow();

			HighLow.SetIndicatorParameters("BarSayisi", HighlowBarSayisi1); RegisterUserIndicator(HighLow, Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, 5);


			SetLeverageType(Symbol1, LeverageType1);
			SetLeverage(Symbol1, Leverage2);
			SetLeverageType(Symbol1, LeverageType6);
			SetLeverage(Symbol1, Leverage7);

			SendOrderSequential(true, Side.Sell);
			WorkWithPermanentSignal(false);

			//Alttaki fonksiyon açıldıktan sonra parametre olarak verilen saniyede bir OnTimer fonksiyonu tetiklenir.
			// SetTimerInterval(3600);

			//Alttaki fonksiyon ile tanımlanan sembol ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir.
			//AddNewsSymbol(Symbol);

			//Alttaki fonksiyon ile tanımlanan anahtar kelime ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir.
			//AddNewsKeyword("KAP");
		}

		/// <summary>
		/// Init islemleri tamamlaninca, bardatalar kullanmaya hazir hale gelince bu fonksiyon tetiklenir. Data uzerinde bir defa yapilacak islemler icin kullanilir
		/// </summary>
		public override void OnInitCompleted()
		{

		}

		/// <summary>
		/// SetTimerInterval fonksiyonu ile belirtilen sürede bir bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		public override void OnTimer()
		{

		}

		/// <summary>
		/// AddNewsSymbol ve AddNewsKeyword ile haberlere kayit olunmuşsa bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		/// <param name="newsId">Gelen haberin id'si</param>
		/// <param name="relatedSymbols">Gelen haberin ilişkili sembolleri</param>
		public override void OnNewsReceived(int newsId, List<string> relatedSymbols)
		{

		}

		/// <summary>
		/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. 
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>
		public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
		{
			var barData1 = GetBarData(Symbol1, SymbolPeriod1);
			var ohlcData1 = GetSelectedValueFromBarData(barData1, OHLCType.Low);
			var ohlcData2 = GetSelectedValueFromBarData(barData1, OHLCType.High);
			if (flag)
			{
				if (ott.Value[1][ott.CurrentIndex] < ott.Value[0][ott.CurrentIndex] && stochasticSlow.Value[0][stochasticSlow.CurrentIndex] < stochasticSlow.Value[1][stochasticSlow.CurrentIndex] && HighLow.Value[1][HighLow.CurrentIndex - 1] > ohlcData1)
				{
					SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity3, OrderSide.Sell, includeAfterSession:false, isReduceOnly : IsReduceOnly3);
					TrailingStopLoss(OrderSymbol1, SyntheticOrderPriceType.Percent, StopLevel1);
					TakeProfit(OrderSymbol1, SyntheticOrderPriceType.Percent, StopLevel2);
				}
				if (ott.Value[1][ott.CurrentIndex] > ott.Value[0][ott.CurrentIndex] && stochasticSlow.Value[0][stochasticSlow.CurrentIndex] > stochasticSlow.Value[1][stochasticSlow.CurrentIndex] && HighLow.Value[0][HighLow.CurrentIndex - 1] < ohlcData2)
				{
					SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity8, OrderSide.Buy, includeAfterSession:false, isReduceOnly : IsReduceOnly8);
				}

			}
		}

		/// <summary>
		/// Gönderilen emirlerin son durumu değiştikçe bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Emrin son durumu</param>
		public override void OnOrderUpdate(IOrder order)
		{
		}

		/// <summary>
		/// Strateji durdurulduğunda bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		public override void OnStopped()
		{
		}
		bool flag = true;

		public override void OnSyntheticOrderTriggered(SyntheticAlgoOrder sOrder)
		{
			if (!sOrder.EnableOrderSending)
			{
				if (sOrder.SyntheticAlgoOrderType == SyntheticAlgoOrderType.TakeProfit)
					flag = false;

				Task.Run(async () =>
					{
						await Task.Delay(TimeSpan.FromMinutes(5));
						flag = true;
					});
			}
			Debug("Sentetik emir tetiklendi");
		}
	}
}

 

0 0

Merhabalar,

Stratejiye TakeProfit de ekleyerek anlattığınız gibi düzenledim. Ancak Backtest yaptığımda aynı sorun görünüyor. Yani Short pozisyonda iken kar aldıktan sonra tekrar aynı noktadan Short pozisyon açıyor.

Buradaki durum karı aldığınız nokta ile short pozisyon koşulunuzun aynı barda oluşmasından kaynaklanıyor olabilir. Kontrolünü sağlayabilirseniz çok memnun oluruz.

Ayrıca TakeProfit emri gerçekleştikten sonra yeniden Short pozisyona girmek için bekleyeceği süreyi de backtest aşamasında değiştirebileceğim, optimize edebileceğim bir bölüm de eklemeniz mümkünmüdür?

FromMinutes(5) yazan yer için, 5 yerine DelaySuresi gibi bir değişken ismi yazabilirsiniz.

						await Task.Delay(TimeSpan.FromMinutes(DelaySuresi));

Bunu da en yukarıda tanıtılan parametre kısmına eklerseniz,

		[Parameter(20)]
			public int DelaySuresi;

optimize edebilirsiniz.

İyi çalışmalar.

0 0

Merhabalar,

Farklı coinlerde ve farklı yüzde oranında backtest yaptım ama sonuç aynı. Açık olan Short pozisyon TakeProfit emri ile kapandıktan sonra aynı mum içerisinde tekrar Short pozisyon açıyor. Yapmak istediğim TakeProfit emrinden sonra belli bir süre bekleterek bunun önüne geçmek idi. Hatta beklemesini istediğim süreyi 30 bin dakika gibi abartılı bir süre yaparak denedim. Böylece  Backtestin son emri TakeProfit olacak mı diye baktım. Ancak sanki hiç süre eklememişim gibi işlem yapmaya devem etti. 

0 0
merhabalar,

dakika olarak değil de sentetik emir gerçekleştiğinde true olmasını nasıl sağlayabiliriz.
0 0

Farklı bir yol önereceğim, belki işinizi bu görebilir.

OnInit() içerisine SetTimerInterval(1); satırını ekleyin.

Daha sonra eğer stratejinizde bulunmuyorsa aşağıdaki OnTimer() methodunu komple kopyalayıp ekleyin.

		// Gerekli - Timestamp
			SetTimerInterval(1);
			// #Gerekli - Timestamp
		}

		public override void OnTimer()
		{
			if (bayrak && zaman >= DateTime.Now)
			{
				zaman = DateTime.Now.AddMinutes(5);
				bayrak = false;
			}
		}
		bool bayrak = false;
		DateTime zaman = DateTime.Now.AddMinutes(5);

Daha sonra ise al at koşullarınıza ya da sentetik emrinizin tetiklendiği methoda,

aşağıdaki şekilde ekleyip test edebilirsiniz.

if (koşul)
			{
				bayrak = true;
				zaman = DateTime.Now.AddMinutes(5);

Sanıyorum ki daha sağlıklı olabilir.

İyi çalışmalar.

Hoş geldiniz, Matriks Destek Platformu sizlere sorularınızın hızlıca cevaplanması için bir ortam sağlar. Sorduğunuz ve cevapladığınız soruların ve yorumlarınızın aldığı oylar üzerinden puan kazanırsınız. Puan sistemine bağlı kampanyamızla ücretsiz kullanım avantajlarından faydalanabilirsiniz.6,345 soru
6,374 cevap
3,950 yorum
5,100 kullanıcı